Salı , 23 Ocak 2018
Haberler

Toprak Oluşumunu Etkileyen Faktörler

Y er şekilleri

a

Z aman

B itki örtüsü

A na kaya

C anlılar

I klim

Şifre: YaZ BACI

Bir yorum

  1. CAİZ de olur