2012-ÖSYS’ye Başvuran Adayların Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı (25.07.2012)

ÖSYM’nin sitesinde yer alan haberde 2012-ÖSYS’ye Başvuran Adayların Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı (25.07.2012) ile ilgili duyuru yapılmıştır.Duyurumuz ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.
En Son ÖSYM Duyurularını ÖSYM Duyuruları Sayfamızda bulabilirsiniz…

ÖSYM’ Deki Açıklamaya göre ;

BASIN DUYURUSU
(25 Temmuz 2012)

2012-ÖSYS’ye Başvuran Adayların
Kişisel Bilgilerinin Paylaşımı

2012-ÖSYS’ye başvuran adayların, başvuruları sırasında Merkezimize bildirdikleri kişisel bilgileri (kimlik, okul, iletişim, vb.) ile sonuç ve yerleştirme bilgileri, adayın kendisi ve yerleştirildiği Üniversite dışında hiçbir kişi veya kuruma verilmeyecektir.

Bu bilgileri yasal olmayan yollarla elde eden, kısmen veya tamamen kullanan, yayımlayan kişi veya kurumlara karşı Merkezimizce yasal işlem başlatılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                               ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012-TUS Sonbahar Dönemi ile 2012-DUS Sonbahar Dönemi: Başvurular (26.07.2012)

ÖSYM’nin sitesinde yer alan haberde 2012-TUS Sonbahar Dönemi ile 2012-DUS Sonbahar Dönemi: Başvurular (26.07.2012) ile ilgili duyuru yapılmıştır.Duyurumuz ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.
En Son ÖSYM Duyurularını ÖSYM Duyuruları Sayfamızda bulabilirsiniz…

ÖSYM’ Deki Açıklamaya göre ;

BASIN DUYURUSU
(26 Temmuz 2012)

2012-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi ile
2012-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Sonbahar Dönemi:
Başvurular 

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar için 2012-TUS Sonbahar Dönemi Sınavı ile 2012-DUS Sonbahar Dönemi Sınavı, 9 Eylül 2012 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacaktır.

Sınavlara başvurular, 30 Temmuz – 8 Ağustos 2012 tarihleri arasında olacaktır.

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Son iki yıl içinde ÖSYM tarafından yapılan herhangi bir sınava Başvuru Merkezi aracılığıyla başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse bireysel olarak internet aracılığıyla, isterlerse bir Başvuru Merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir. Diğer adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuruda 3,00 TL olan Başvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafından ödenecektir. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr  internet adresinden duyurulacaktır. Sınav ücreti başvuru işleminden önce ilgili bankaya yatırılmalıdır.

Bu sınavlara başvurma, sınavların uygulanması ve değerlendirilmesi ile yerleştirme işlemlerine ilişkin bilgiler, 2012-TUS Sonbahar Dönemi Kılavuzu ile 2012-DUS Sonbahar Dönemi Kılavuzunda yer alacaktır. Adaylar, Kılavuzlar ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr  internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Sınavlar ile ilgili ayrıntılı bilgi ilgili sınav kılavuzunda verilmektedir. Sınavlara başvuracak adayların ilgili kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012 ÖSYS: Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar (26.07.2012)

ÖSYM’nin sitesinde yer alan haberde 2012 ÖSYS: Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar (26.07.2012) ile ilgili duyuru yapılmıştır.Duyurumuz ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.
En Son ÖSYM Duyurularını ÖSYM Duyuruları Sayfamızda bulabilirsiniz…

ÖSYM’ Deki Açıklamaya göre ;

DUYURU

(26 Temmuz 2012)

2012 ÖSYS : Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak

ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

Türkiye’de yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramayacak ve eğitime devam edemeyecek olan adaylar ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının talebi üzerine aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

2012 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Kılavuzu’nda yer alan;

“13. Türkiye’de Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar” kısmında “Yükseköğretim Kurumlarında aynı alanda iki ön lisans veya iki lisans programına (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan) kayıt yapılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 22.09.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca bu durumdaki adaylar yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramazlar. Bu nedenle bu durumdaki adaylar 2012-ÖSYS’ye katılsalar bile belirtilen istisnalar dışında yükseköğretim programlarına yerleştirilmeyecekler, bu durumları bilinmediği için yerleştirme ve kayıt işlemi yapılanlar ise bundan doğan bütün haklarını kaybedeceklerdir.”

ibaresi nedeniyle bazı adayların kayıtlı bulundukları yükseköğretim programlarından kayıtlarını sildirmek üzere yükseköğretim kurumlarına başvuruda bulundukları anlaşılmıştır. Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarında aynı anda lisans ve önlisans eğitimine devam edilebileceğine, ancak aynı anda iki önlisans veya iki lisans programında (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan) eğitime devam edilemeyeceğine, kontenjan sınırlaması olmayan önlisans veya lisans programlarına ise devam edilebileceğine ilişkin kararın uygulanması işlemleri öğrencilerin ÖSYS tercih ve yerleştirmelerinde herhangi bir programa yerleştirilmesine engel değildir. Bu durumda ÖSYS yerleştirmelerinde bir programa yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin yukarıda yer alan karar uyarınca, yeni kazandığı programa kayıt hakkını kullanabilmesi için daha önce kayıtlı olduğu programdan kaydını sildirmiş olması gerekmektedir. Bu adayların ÖSYS tercih ve yerleştirme işlemleri sonuçlanmadan mevcut eğitime devam ettikleri programlardan kayıtlarını sildirmeleri gerekmemektedir.

2012-ÖSYS adaylarına ve ilgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2012-DGS Adaylarının Akademik Not Ortalamalarını Kontrol Etmeleri (26.07.2012)

ÖSYM’nin sitesinde yer alan haberde 2012-DGS Adaylarının Akademik Not Ortalamalarını Kontrol Etmeleri (26.07.2012) ile ilgili duyuru yapılmıştır.Duyurumuz ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.
En Son ÖSYM Duyurularını ÖSYM Duyuruları Sayfamızda bulabilirsiniz…

ÖSYM’ Deki Açıklamaya göre ;

DUYURU
(26 TEMMUZ 2012)

2012-DGS: Adayların Akademik Not Ortalamalarını Kontrol Etmeleri

2012 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için, meslek yüksekokullarındaki tüm son sınıf öğrencilerinin akademik not ortalamaları, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosunca elektronik ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılmıştır.

Adayların, Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosunca elektronik ortamda ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılan akademik not ortalamalarını, http://ais.osym.gov.tr  adresinden 2012-DGS” içerisinde “aday bilgilerim” bağlantısından kontrol etmeleri gerekmektedir. Bilgilerinde düzeltme gereken adayların 1 Ağustos 2012 tarihi saat 12.00’ye kadar doğrudan ilgili Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri ve AÖF Merkez Bürosuna bilgilerinin düzeltilmesi için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Güncellemeler için Meslek Yüksek Okulu müdürlükleri merkezimiz ile irtibata geçerek güncelleme onayını alacaklardır. Güncelleme İşlemini bitiren MYO’larımız normal süreçte olduğu gibi listelerini ÖSYM’nin ilgili sitesinden elektronik ortamdan teslim ettikten sonra aldıkları dökümleri merkezimize göndereceklerdir. Güncelleme ve liste teslim işlemi 1 Ağustos 2012 saat 17:00’a kadardır. AÖF Merkez Bürosu düzeltme taleplerini aynı tarihlerde Merkezimiz ile irtibatlı olarak yapacaktır . Bu tarihten sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecetir.

2012-DGS adaylarına ve ilgililere duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

2012-ÖSYS Tercih İşlemleri (30.07.2012)

ÖSYM’nin sitesinde yer alan haberde 2012-ÖSYS Tercih İşlemleri (30.07.2012) ile ilgili duyuru yapılmıştır.Duyurumuz ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.
En Son ÖSYM Duyurularını ÖSYM Duyuruları Sayfamızda bulabilirsiniz…

ÖSYM’ Deki Açıklamaya göre ;

BASIN DUYURUSU

(30 Temmuz 2012)

2012-ÖSYS Tercih İşlemleri

23 Temmuz 2012 tarihinde başlayan 2012-ÖSYS tercih işlemleri, 3 Ağustos 2012 tarihinde sona erecektir. 

Adaylar tercihlerini isterlerse bir başvuru merkezi aracılığıyla, isterlerse internetten kendileri bireysel olarak yapabileceklerdir. Başvurularını internetten yapmak istemeyen adaylar doldurdukları Tercih Formu ve nüfus cüzdanı/pasaportları ile birlikte istedikleri bir başvuru merkezine tercih için başvuracaklardır. İnternet kullanımında deneyimli olmayan ya da yanlış yapmaktan çekinen adayların Başvuru Merkezlerini kullanmaları önerilmektedir. Tercih gönderme süresi uzatılmayacaktır. Bu nedenle adayların, tercihlerini Başvuru Merkezi aracılığıyla göndereceklerse süresi içinde bir Başvuru Merkezine gitmeleri; tercihlerini internet üzerinden bireysel olarak yapacakların ise “Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir.” uyarısını mutlaka görmeleri ve yazıcıdan Tercih Listesinin bir dökümünü alarak saklamaları gerekmektedir.

Tercih işlemini bir Başvuru Merkezinden yapacak adayların, tercih bildirim işleminin son günü olan 3 Ağustos 2012 tarihinde Başvuru Merkezlerinde oluşabilecek yoğunluğu göz önünde bulundurarak bu tarihten önce tercih işlemini tamamlamaları yararlarına olacaktır.

Tercih işlemlerini tamamlayan tüm adayların tercih bilgilerini, ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih süresi içinde kontrol etmeleri ve yerleştirme işleminin diğer aşamalarında gerekebileceğinden yazıcıdan tercih kayıt bilgilerinin bir dökümünü alarak saklamaları önemle hatırlatılır.
2012-ÖSYS adaylarına duyurulur.

                                                                                                           ÖSYM BAŞKANLIĞI