Namık Kemal Eserlerini Ezberle – 2

Namık Kemal şifreleme :

Kemal bir sabah (intibah) çizmesini (cezmi) giymiş.(Hürriyet) gazetesindeki ibretlik (ibret) haberleri okurken çok efkarlanır ( tasvir-i efkar).Derken içeri koşarak küçük bir kız girer. Üstü başı yırtık bir çocukturbu (zavallı çocuk). kemal kıza adını sorar, kız (gülnihal) der. Kızın başında kara bir bela (kara bela) (akif bey) dolaşmaktadır. Kemalla gülnihal adamı beraber (celalettin harzemşah)’a şikayet etmeye giderler.Harabelerin (tahrib-i harabat) içinden geçerken adam onları (takip) eder.Bir kaleye (kanije)’ye girerler. Oratada bir masa, masanın üztünde kitaplar (osmanlı tarihi,islam tarihi) vardır. Evraklar (evrak-ı perişan) dağılmış, eski zafer (barika-i zafer) günleri silinip (silistre muhasarası) gitmiştir. Her yer istilaya (devr-i istila) uğramıştır.

Sami Paşazade Eserleri Ezberle

Sami Paşazade Sezai şifreleme

İsminden de anlaşıldığı gibi Sami, Paşazadelerdendir. Bİr paşazade olan Sami macerayı (sergüzeşt) çok sever

Yeğeni İclal’ı (iclal) de yanına alıp genelde yurt dışına gider. Oradan sevdiklerine hediyeler (küçük şeyler) getirir. Zengin olmalarına rağmen her yerde edepli  (rumuzul edep) davranır. bu arada konağında beslediği aslanı (aslan) vardır.

Muallim Naci Eserlerini Ezberle

muallim naci şifrelemesi :

M N G kargodan düşünürsek ‘G’ göz için kafiyeyiyi benimsemiş.

herkesin mutlaka sevdiği bir öğretmeni (muallim ) vardır. Sizde bu öğretmeni (muallim) göz önüne getirerek şifreleyebilirsiniz.

Öğretmen masasında bir muallim, en ön sırada küçük 4 kız (ateşpare.  şerare,füruzan,sümbüle) oturuyor. Kızlara çocukluğundan (ömer’in çocukluğu/anı) bahsediyor. Sonrada kızlara, eleştiri olarak yazdığı (yazmış bulundum,demdeme/eleştiri)’leri hakkında bilgi veriyor

Tanzimat Edebiyatı 1. Dönem Tüm Yazar Ve Eserlerini Ezberle

Tanzimat Edebiyatı 1.Dönem Tamamı: ( www.sifrex.com )
Sene 1860,
Klasik bir adam olan İBRAHİM ŞİNASİ, Tercüman-ı Ahval gazetesinin sahibiydi.Kalemini toplum için konuşturan bir kişilikti.Şair Evlenmesi’ni töre komedisi olarak nitelendirmişti.Aynı yıllarda usta şair ZİYA PAŞA; “Şiir ve İnşa benim işimdir” diyerek halkı, sonralarda ise Harabat adında antoloji yazarak divanı övmüştü.Bağdatlı Ruhi’den etkilenmiş ve Terkib-i Bent ve Terc-i Bent şiirlerini kaleme almıştı.Ziya Paşa’nın bu tutarsızlığına dayanamayan NAMIK KEMAL ise bu duruma biraz kızmıştı.Ziya Paşa’yı tahrip etme düşüncelerindeydi.Bu yüzden Tahrib-i Harabat’ı yazıp ona ilk eleştiriyi yapmıştı.Namık Kemal romantik bir kişilikti.Torunu olan Cezmi’ye tarihi,bir aşk olarak anlatırdı.İntibah ise onun edepli eşeğiydi.Bu eşek için Vatan Yahut Silistre fark etmezdi, Kara Bela’dan uzak Gülnihal’e Akif Bey’e ve onların Zavallı Çocuk diye adlandırdıkları Celaleddin Harzemşah ismindeki oğullarına yakın olmaktan başka isteği yoktu.AHMET MİTHAT EFENDİ ise o yıllarda, çocukları Hasan Mellah, Hüseyin Fellah ile Jön Türk adında kahve işletiyordu.Kahvenin vazgeçilmez insanları, Henüz On Yedi Yaşında olan Dürdane Hanım’ın azgın komşuları Felatun Beyle Rakım Efendi idi.Kahvenin ücra köşesinden ayrılmayan devlet adamı AHMET VEFİK PAŞA ise klasik duruşuyla tıpkı Moliere’i yansıtan bakışlarıyla etrafı süzerdi.Kahvenin Tartüf,Savruk görüntüsü ile Kadınlar Mektebi Kocalar Mektebi gibi oyunlara seyirci kalmıştı.(www.sifrex.com).Kahvenin en can alıcı ismi ise şüphesiz Fransızca,İtalyanca,Yunanca,Arapça ve Farsça dillerine hakim olan ŞEMSETTİN SAMİ BEY’dir.Bu aydın insan Sefiller ve Robinson Crusoe’u Türkçeye çevirmişti.Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat onun ilk çeviri romanıydı.Direktör Ali Bey mizahi kişiliğiyle Ayyar Hamza’ya Kokana Yatıyor yine der ardından Lehçet-ül Hakayık adındaki sözlüğündeki kelimeleri ile takılır dururdu.

I.Tanzimat’ın üstatlarıydı onlar, günleri böyle geçer giderdi.

Ahmet Mithat Efendi Yapıtlarını Ezberle

Büyük Harfle Yazılanlar Eserleridir.

 

Öykü:
HASAN MELLAH ve HÜSEYİN FELLAH’a karşı FELATUN BEY’LE RAKIM EFENDİ tartışmadadırlar.Tartışmanın dozunun kaçması sonucu Ahmet Mithat ” YERYÜZÜNDE BİR MELEK kalmadı mı ulan  HENÜZ 17 YAŞINDA ki JÖNTÜRKLER bize kafa tutuyor.” deyip 155 YENİÇERLER’i arar.

Ahmet Vefik Paşa Yapıtlarını Ezberle

Büyük Harfle Yazılanlar Eserleridir.

 

Öykü:

Ahmet Vefik Paşa
Bursa’da Vali olan Ahmet Vefik,burada tiyatro salonu yaptırıp,müdürlüğe de Moliere’yi getirir.MOLİERE‘nin müdür olmasının sebepleri arasında ŞECERE-İ TÜRKİ‘sinin temiz olmasının ve LEHÇE-İ OSMANİ‘sinin düzgün olmasının yanında şansınında büyük bir katkısı vardır.

Namık Kemal Yapıtlarını Ezberle

CEZMİ,GÜLNİHAL‘le evlenmek isteyen ZAVALLI ÇOCUK‘tur.Ancak kayınpederi KARABELA AKİF BEY bu ilişkiyi istemeyio Cezmiye şöyle şart koşar :” CELALETTİN HARZEMŞAH‘ı TAHRİB-İ HARABAT etmelisin ” Cezmi uzun süren TAKİP‘ten sonra adamı öldürür.

Büyük harflerle yazılanlar sanatçını yapıtlarıdır.

Sifrex.com

Şinsai Yaptılarını Ezberleme

ŞAİR EVLENMESİ‘nin ardından kendisini TERCÜMEİ-MANZUME edemeyen Şinasi MÜNTEHABAT-I EŞAR‘ına atlayıp MUKADDİME‘nin yolunu tutar ve sonuçta TERCÜMAN-I AHVAL‘e Durumunu açıklar.

Büyük harfle yazılanlar sanatçının yapıtlarıdır.

Direktör Ali Bey Eserleri

DUYUNİ UMUMİYE direktörü direktör ali bey AYYAR HAMZA ve GEVEZE BERBERLE bırlıkte LEHÇETüL HAKAYIKı okurken KOKONA YATIYOR. Direktör Ali Bey’in eserleri. Seyehat jurnALİ eserinide içinden geçen ali kelimesinden hatırlayabilirsiniz.