SBS taban ve tavan puanları hakkında bilgi verirmisiniz?

 

2009 SBS OKULLARIN TABAN VE TAVAN PUANLARINI, BAŞARI SIRALARINI VE YÜZDELİK DİLİMLERİNİ EXEL OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

2009 SBS 1. YERLEŞTİRME TABAN – TAVAN PUANLARI

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu Liseleri)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Erkek Teknik Bağlı Liseler)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Kız Teknik Bağlı Liseler)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu Öğretmen Liseleri)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu İmam Hatip Liseleri)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Ticaret ve Turizm Bağlı Liseler)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

1. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Özel Okullar)

2009 SBS 2. YERLEŞTİRME TABAN – TAVAN PUANLARI

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu Liseleri)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Erkek Teknik Bağlı Liseler)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Kız Teknik Bağlı Liseler)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu Öğretmen Liseleri)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Anadolu İmam Hatip Liseleri)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Ticaret ve Turizm Bağlı Liseler)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri)

2. Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin SBS sonuçları 8 Temmuz’da, 6 ve 7. sınıfların sonuçları ise 6 Ağustos’ta açıklanacak.

SBS yerleşimleri nasıl olacak?

SBS sonuçları açıklandı. Şimdi önemli olan kendinize uygun bir tercih listesi oluşturarak şansınızı arttırmak. Yerleştirmede öncelik, tercih sırasına göre değil puana göre belirleniyor. En yüksek puan alandan başlayarak yerleştirme yapıldığı için, tercih yaparken başka adayların değil, kendi listenizin tutarlılığına bakmanız gerekiyor. Okulların puanları büyükten küçüğe doğru sıralanırken, okulun başvuru şartlarının uygunluğunu da kılavuzdan kontrol etmeyi unutmamalısınız.

Genel başvuru şartları
OYP’ye göre tercih yapacak her öğrenci, okul aile birliğine makbuz karşılığı 5 TL yatıracak. Öğrenci ikinci yerleştirme ve/veya tercih yükseltmede bulunursa her işlem için 5 TL daha yatıracak.
Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına başvuru yapabilmek için aranan genel başvuru şartları şöyle:
– Öğrencinin; 2009- 2010 öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olması.
– Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşıması.
– Evli olmaması.
– Ortaöğretim yerleştirme puanının 196 ve üzeri olması.

Özel şartlar
Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liseleri, adalet meslek liseleri, Anadolu tapu ve kadastro meslek lisesi, Anadolu tarım meslek ve tarım meslek liseleri için;
– Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında, öğrencinin sağlığının girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranıyor.
Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili meslek alanları için;
– Gemi Adamları Sağlık Yönergesi ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması
– Öğrencilerin sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığının, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak Gemi Adamları Sağlık Raporu ile belgelendirilmesi.
– Erkek öğrencilerin 140.5 santimetre, kız öğrencilerin 144.5 santimetreden kısa olmaması.
– Mülakat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması şartları aranıyor.
Anadolu öğretmen liseleri için:
– Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
– 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıf tekrarı yapmamış olması.
– Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8. sınıf şube öğretmenler kurulunca Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Formu’na aday gösterilmiş olması.
Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liseleri için:
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve sağlığının girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması gerekiyor.

Sorularınızı yanıtlıyoruz
Çocuğumun sınıf tekrarına kalması SBS puanına yansımış mıdır?
Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin sınıf puanı, sınıf tekrarı yapılan yıla ait SBS puanı ve YBP kullanılarak hesaplanacağından sınıf tekrarı yapılan yıldaki başarı SBS puanına yansır. Dolayısıyla öğrencinin tekrar yaptığı yılki başarısı önemlidir.
Okul birincilikleri SBS sonucuna etki ediyor mu?
Okul birincilikleri SBS sonuçlarına üniversiteye girişte olduğu gibi doğrudan özel kontenjan şeklinde yansımaz. Yılsonu Başarı Puanı’nın öğrencinin SBS’den alacağı ham puana göre öğrenciye eksi ya da artı yönde etkisi oluyor. Dolaysıyla öğrencinin okul birincisi olması YBP’sini yüksek yapacağından avantaj sağlar.

Askeri liselere giriş SBS puanına göre mi yapılacak?
Hayır. Askeri Liselere giriş “Askeri Liselere Giriş Sınavı” ile mümkün. Bu yıl 2 Mayıs 2010 tarihinde yapılan ALS’ye gerekli koşulları taşıyan öğrenciler başvurdu. Yazılı sınavda belirlenen baraj puanı aşan adaylar, “Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi, Müzik Yetenek Testi, Mülakat, Sağlık Muayenesi” gibi başlıklardan oluşan 2. aşamaya katılıyor. Askeri Liseleri kazanan adaylar, sonrasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için ayrı ayrı belirleniyor.
Çocuğum Öğretmen Liselerine gitmek istiyor. Benim de üniversiteye giriş aşamasında tercihini değiştirir mi diye şüphelerim var.
Lise tercihleri yaparken, okul türlerinin iyice araştırıp incelenerek seçilmesi gerekiyor. Ülkemizde üniversiteye girişte doğrudan ve dolaylı olmak üzere okuduğu ortaöğretim kurumunun etkisi var. Gerek öğrencinin kişisel gelişimi açısından önemli yaş döneminde olması ve gerekse akademik gelişimi açısından okulun önemi büyük. Bazı okul türlerinde ise mevcut sistemde öğrencinin seçebileceği alanlar belli. Dolayısıyla öğrencinin ilköğretimde objektif olarak gözlemlenmesi ve buna paralel olarak lise tercihinde bulunulması kaçınılmaz. Anadolu Öğretmen Lisesi’ne devam eden bir öğrencinin öğretmen olma şartı söz konusu değil. Mevcut sistem devam ederse, öğrenci üniversiteye girişte öğretmenliklere ek puan alarak yerleşecek. Fakat öğretmenlik dışında programları tercih etmek isterse alanı doğrultusunda puan kaybına uğramayacak.

Çocukların geleceğini ve mesleğini belirleyen okullar
Anadolu sağlık ve sağlık meslek liseleri

Ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup,“Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.
Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde; hemşirelik programı ile sağlık alanı; acil tıp, anestezi, çevre sağlığı, diş protez, radyoloji, tıbbi laboratuvar, tıbbi sekreterlik dallarında dört yıl süreyle öğrenim verilir.

Adalet meslek liseleri
İlköğretimden sonra dört yıl öğretim süresi olan okullardır. Bu okullar, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir. Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş öğretim adalet alanı zabıt katipliği ve infaz koruma dalı programı uygulanır. Bu okul mezunları öncelikle Adalet Bakanlığı’nın Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma Memurluğu ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli meslek elemanı olarak yetiştirilir ve adalet ve hukuk alanlarında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarda da görev alabilir.

Anadolu tarım meslek ve tarım meslek liseleri
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerinde tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceri kazandıran aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanır.

Anadolu tapu ve kadastro meslek liseleri
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik elemanlar yetiştiren programlar uygulanır.

Polis koleji
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan parasız yatılı ve resmi üniformalı bu okullar, 167 erkek 8 kız olmak üzere toplam 175 kontenjana sahip. Polis Kolejleri Ankara ve Bursa’da bulunuyor. Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlar.

Neden 5 yıllık lise
Dr. Sakİn ÖNER
Vefa Lisesi Müdürü
Anadolu Liseleri, diğer liselerden farklı olarak, öğencilerini bir taraftan yüksek öğretim programlarına hazırlarken, bir taraftan da çok iyi düzeyde en az bir yabancı dil öğretmek zorunda olan eğitim kurumlarıdır.
Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenme tüm insanların önceliğidir. Çünkü yabancı dil bilmeyen insanların dünya ile iletişim kurması ve iş yapması mümkün değildir. Hatta ülkesinde dahi iyi bir iş konumuna sahip olmasına imkan yoktur.
5 yıllık Anadolu liselerinde öğretim süresince toplam bin 512 saat 1. yabancı dil, 432 saat zorunlu 2. yabancı dil dersi olmak üzere toplam bin 944 saat dil dersi okutulmaktadır.
Sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz; küreselleşen dünyada AB’ye girme sürecini yaşayan ülkemizde en önemli önceliğimiz, çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması, böylece “Nitelikli-Bilinçli-Verimli İnsan” vasfı kazanmasıdır.
Bu nedenle, artık günümüzde sadece yüksek öğretim mezunu olmak yeterli değildir. Bununla birlikte, dünyada ticaret, politika, bilim ve teknoloji alanında geçerli dillerden bir veya birkaçını iyi düzeyde bilmek gerekmektedir. Ayrıca, bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojisini de çok iyi kullanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için de iyi bir yabancı dil donanımına sahip olmak şarttır.
Bu donanımı kazanmak için, özel öğretim kurumlarına çocuklarını göndermeye imkanı olmayan başarılı öğrencilerimizin velilerine tavsiyemiz, hazırlık sınıfı bulunan 5 yıl öğretim süreli Anadolu liselerini tercih etmeleridir. Ayrıca bu okullarda ikinci yabancı dil zorunlu olarak okutulmaktadır. Bu okulların ülkemizdeki sayısı 10 olup, isimleri şöyle:
Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Kabataş Lisesi, Vefa Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, İzmir Dr. Cihat Kora Anadolu Lisesi, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi.

Tercihlere dikkat
Tercih yapmadan önce okulları araştırın ve mümkünse gezip görün. Sadece bir önceki yılın giriş taban puanlarına bakarak tercih yapmayınız. Önce (Hazırlık Sınıfı+ 4 yıl) öğretim süreli Anadolu liselerinden puanınıza yakın olan, hatta 15-20 puan yüksek olanları tercih listesinde puanlarına ve başarı dilimlerine göre sıralayınız. Sonra 4 yıl öğretim süreli Anadolu liselerini kendi içinde puanına ve başarı dilimlerine göre sıralayınız. Puanınızda yüksek diye yazmadığınız gönlünüzdeki okula, sizden daha düşük puanlılar tercih ederse girebilir. Açıkçası tercihinizin ilk sıralarına gönlünüzdeki okulları, sonra puan durumuna ve başarı dilimine göre diğer okulları yazınız.
Sıralama yaparken; okulların Anadolu lisesi deneyimlerinin süresine, başarılarına, sosyal ve kültürel etkinliklerine, disiplin ve düzenine dikkat ediniz. Yoksa, sadece taban puanlara göre yapılacak tercihler, sizleri yanıltabilir ve üzebilir.

Üniversite tercihleri ne zaman yapılmaya başlanacak?

CİHAN

ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan,

2010 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun, ortaöğretim okulları, sınav merkezi yöneticilikleri ve bürolarından 3

TL karşılığında edinilebileceğini söyledi.

Yarımağan’ın verdiği bilgiye göre kılavuza, 17

Temmuz

2010 Cumartesi gününden itibaren ÖSYM’nin

internet sayfasından da erişilebilecek. Kılavuzun dağıtımı, 22

Temmuz tarihine kadar tamamlanmış olacak. Tercih işlemleri 26

Temmuz’da başlayacak, 6 Ağustos tarihinde sona erecek.

Yükseköğretim programlarının

2009-ÖSYS’deki en küçük

puanları ile son yerleşen adayların başarı sıraları, bu yılın

puan türlerine,

puan aralıklarına ve katsayı değerlerine göre hesaplanarak kılavuza konulacak.

Tercihlerin en küçük

puan ya da başarı sırasına göre geniş bir aralıkta, daha çok başarı sırası karşılaştırması dikkate alınarak yapılmasını öneriliyor.

SONUÇ BELGELERİ 19

TEMMUZ’DAN İTİBAREN POSTALANACAK

YGS ve LYS Sonuç Belgesi 19

Temmuz tarihinden itibaren adayların adreslerine postalanmaya başlanacak.

Temmuz ayı sonuna kadar sonuç belgelerinin tüm adayların adresine ulaşması bekleniyor.

Adaylar bu yıl en çok 30 tercih yapabilecek. Tercih çalışmalarında destek almak için ÖSYM’nin web sitesinden

yararlanılabilecek. Adaylar, tercihlerini Başvuru Merkezi aracılığıyla ya da bireysel olarak

internet üzerinden ÖSYM’ye gönderebilecek.

İnternet kullanımında deneyimli olmayan ya da yanlış yapmaktan çekinen adayların başvuru merkezlerini kullanmaları öneriliyor.

Bankaya tercih için ise herhangi bir ücret yatırılmayacak. Tercih gönderme süresi uzatılmayacak.

Yerleştirme işlemlerinin iki haftada tamamlanarak

20 Ağustos tarihlerinde açıklanması planlanıyor.

En ucuz vakıf üniversitesi hangisi?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri şimdi de tercih heyecanı sardı. Tercihi vakıf üniversitelerinden yana kullanacak adaylara ise vakıf üniversiteler değişik fiyat ve alternatif imkanı sunuyor.
Merakla beklenen üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri şimdi de tercih heyecanı sardı. Tercihini vakıf üniversitelerden yana kullanacak adaylara vakıf üniversiteler tercih döneminde değişik fiyatlar ve alternatifler ile üniversiteli olma imkânı sunuyor.
Zorlu, YGS ve LYS maratonun sona ermesinden sonra heyecanla beklenen sınav sonuçları nihayet açıklandı. Üniversite sınavından yeterli oranda puan alan öğrencileri şimdi de tercih yapmak için gün sayıyor.

Bu yıl ilk defa uygulanan ve iki kademeli olarak gerçekleştirilen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ile öğrenciler bütün bir yılın emeğini sınavda kağıda döktü. İlk kez bu sene gerçekleştirilen sınavlardan ilki olan YGS sınavına 1 milyon 856 bin üniversite adayı girerken, ikinci sınav olan LYS’ ye ise YGS’ ye giren öğrencilerin 3’te 1’i oranında yaklaşık 550 bin adayın katılımı oldu.
Dün itibari ile açıklanan sonuçlara göre, sınavdan, 784 bin 564 adayın 180 ve üstünde puan alarak üniversiteye tercih yapmaya hak kazandı. Geçtiğimiz yıl 30 bin civarında sıfır çeken varken bu yıl sıfır çeken öğrenci sayısı ise 10 bine düştü.

550 bin öğrenciye 672 bin kontejyan!
YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan’ın, yaptığı bir açıklamada 550 bin öğrenciye karşılık 672 bin kontenjanın olduğunu söylemesi ise üniversiteye girme hayali kuran öğrencilerinde hayallerine bir adım daha yaklaşmalarını sağladı.
Bütün bir yıl bu maratona hazırlanan adayları şimdi ise tercih heyecanı bekliyor. Gurbete ailelerinden ayrı okumak istemeyen ve eğitim kariyerine vakıf üniversitede eğitim alarak devam etmek isteyen maddi durumu iyi öğrenciler şimdiden vakıf üniversitelerin kapısını aşındırıyor.

6 bin 300 TL’ye vakıf üniversite!
Üniversite tercihini ön lisans programlarından yana kullanacak öğrenciler için bazı vakıf üniversitelerin ön lisans programları ise bütçeleri sarsmayacak fiyatlarda. Neredeyse şehir dışında bir devlet üniversitesinde okuyan öğrencinin yıllık harcaması ile eşdeğer olan bu bu bölümler çocuklarını yanından ayırmak istemeyen aileleride cezbediyor.
Vakıf üniversitelerin 2010 – 2011 yılı öğretim fiyatları da belli oldu. Açıklanan fiyatlara göre Türkiye’nin en pahalı üniversitesi 40 bin YTL ile İstanbul`daki Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi olur iken, onu 32 bin 400 TL ile Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi izledi. En ucuz meslek yüksek okulu ise 6 bin 300 TL ile İstanbul’daki Doğuş Üniversitesi oldu.

İşte üniversiteler ve 2010 – 2011 öğretim yılı fiyatları

Yeditepe Üniversitesi: Yeditepe Üniversitesi’nde, ön lisans programlarından Sağlık Bilimleri Fakültesi 10 bin 750 TL iken, 4 yıllık bölümlerden Tıp Fakültesi 26 bin 700 TL, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 19 bin 250 TL, Eczacılık Fakültesi 24 bin TL, Diş Hekimliği Fakültesi 32.400 TL diğer fakülteler ise 16 bin TL + KDV ile ücretlendiriliyor.

Maltepe Üniversitesi: Maltepe Üniversitesi’nde, meslek yüksek okulları 10 bin 175 TL, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu 7 bin 150 TL iken, 4 yıllık Eğitim Fakültesi 15 bin 235 TL, Tıp Fakültesi 24 bin 750 TL, diğer fakülteler ise 18 bin 645 TL ile eğitim imkanı sunuyor.

Kültür Üniversitesi: Kültür Üniversitesi’nde, meslek yüksek okulları 9 bin 980 TL iken, Hukuk Fakültesi 19 bin 200 TL, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 19 bin 700 TL, diğer fakülteler ise 18 bin 500 TL ile ücretlendiriliyor.

Doğuş Üniversitesi: Doğuş Üniversitesi’nde lisans programlarında İngilizce Lisans 19 bin 380 TL ,Türkçe Lisans ise 18 bin180 TL iken, meslek yüksek okulları 6.300 TL ile öğrencilere eğitim fırsatı sunuyor.

Bilkent Üniversitesi: Bilkent Üniversitesi’nde 2010 – 2011 eğitim yılı ücreti lisans programlarında 17 bin 900 TL olarak belirlendi.

Haliç Üniversitesi: Haliç Üniversitesi’nde, Meslek Yüksek Okulu fiyatları 8 bin 500 TL’den başlarken 4 yıllık fakülteler ise 15 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Koç Üniversitesi: Koç Üniversitesi’nde ücretler 2010 – 2011 ders yılında, Hemşirelik Yüksek Okulu için 7 bin 500 TL, diğer programlar için 29 bin TL ve Tıp Fakültesi için 40 bin TL olarak belirlendi.

Kadir Has Üniversitesi: Kadir Has Üniversitesi’n de meslek yüksek okulu ücretleri 8 bin TL iken Hukuk Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi 19 bin 500 TL, diğer fakülteler ise 18.bin TL ile ücretlendiriliyor.

Arel Üniversitesi: Arel Üniversitesi’nde meslek yüksek okulu 6 bin 480 TL iken diğer fakülteler ise 15 bin 120 TL ile fiyatlandırılıyor.

Fatih Üniversitesi: Fatih Üniversitesi’nde meslek yüksek okulu 9 bin TL iken, Tıp Fakültesi 20 bin TL, Fen-Edebiyat Fakültesi 11 bin 550 TL, diğer fakülteler ise 16.500 TL ile ücretlendiriliyor.

Işık Üniversitesi: Işık Üniversitesi’nde ön lisans programları 8 bin 500 TL iken, Lisans programları ise 17 bin 500 TL ile fiyatlandırılıyor.

Bahçeşehir Üniversitesi: Bahçeşehir Üniversitesi’nde ön lisans programları 12 bin 400 TL iken, Lisans programları ise 22 bin 900 TL ile öğrencilere eğitim fırsatı sunuyor.

Bilgi Üniversitesi: Bilgi Üniversitesi’nde lisans programları 21 bin 60 TL ile ücretlendirilir iken, meslek yüksek okulu 15 bin 12 TL, yüksek okul ise 16 bin 740 TL ile ücretlendirildi.

Yaşar Üniversitesi: Yaşar Üniversitesi’nde lisans programları 15 bin TL iken, ön lisans programları ise 8 bin 500 TL ile fiyatlandırılıyor.

Sabancı Üniversitesi: Sabancı Üniversitesi’nde 2010 – 2011 Akademik yılı tüm lisans programları 27 bin 500 TL ile ücretlendiriliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde lisans programları 12 bin 800 TL iken ön lisans programları ise 7 bin 690 TL ile ücretlendirilmiş.

Okan Üniversitesi: Okan Üniversitesi’nde lisans 19 bin 440 TL iken ön lisans programları ise 9 bin 266 TL ile ücretlendiriliyor.

Ufuk Üniversitesi: Ufuk Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi 16 bin 500 TL, Tıp Fakültesi 18 bin 500 TL iken, Meslek Yüksek Okulu 7 bin TL, diğer fakülteler ise 16 bin TL ile ücretlendiriliyor.

Aydın Üniversitesi: Aydın Üniversitesi’nde KDV hariç ön lisans programları 7 bin 500 TL ile 11 bin TL arasında Türkçe ve İngilizce olmak üzere değişir iken, lisan programları da 15 bin ile 19 bin TL arasında yine Türkçe ve İngilizce olmak üzere değişiyor.

Beykent Üniversitesi: Beykent Üniversitesi’nde lisans programlarının peşin fiyatı 14 bin 435 TL iken taksitli fiyatı 15 bin 100 TL olarak belirlendi. Meslek yüksek okulu ise peşin 6 bin 795 TL iken taksitli fiyatı 7 bin 150 TL ücret ile fiyatlandırılıyor.

Vakıf üniversitelerinin burs koşulları nelerdir?

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Ücretsiz eğitim ve nakit burs desteği

Pek çok öğrencinin öğrenim görmek istediği Koç Üniversitesi’nde tam burslu programlara yerleştirilen öğrenciler ücretsiz eğitim, nakit burs desteği ve yurtlardan yararlanacak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu, öğrenciler için kaliteli öğretim kadrolarıyla geniş olanaklar sunuyor.

 

SABANCI ÜNİVERSİTESİ
Öğrenci başarısının karşılığını alacak

Üniversitenin yurtlarında kalan burslu öğrenciler, ücretinden muaf tutulup 9 ay boyunca aylık 350-500 lira destek bursu alacaklar. “Tam burs” ve “yarım burs” kontenjanından yerleştirilen öğrencilere de ek burs olanakları sağlanacak. Sanat ve Sosyal Bilimler programlarına yerleşenlere de ‘Üstün Başarı Metin Sabancı Bursu’ (ayda 400 lira) veriliyor. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği takdirde, üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince sürecek.

 

OKAN ÜNİVERSİTESİ
İlk bine girene 500-1000 lira burs

Geçen yıl öğrencilerinin yüzde 78’inin burs olanaklarından yararlandığı üniversiteyi birinci ve ikinci tercihine yazarak yerleşen öğrencilere yüzde 20, üçüncü tercihinde yerleşen öğrencilere ise yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Dil puan türü dışında ilk 10 bin arasına giren öğrencilere öğle yemeği, yurt ya da servis imkânı ile ayda 500-1000 lira arası burs desteği verilecek. Dil puan türündeki ilk 1000 öğrenci de aynı olanaklardan faydalanacak. Yüzde 40’ın üzerinde özrü bulunan 3 engelli öğrenciden de ücret alınmayacak.

 

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İlk 1000 öğrenciye 9 ay süreyle burs

Bahçeşehir Üniversitesi, her yükseköğretim kurumu gibi başarılı öğrencilerini ödüllendiriyor. Üniversite, LYS yerleştirme puan türü sıralamasında Türkiye genelinde ilk 1000 öğrenci arasında yer alanlara normal öğrenimleri süresince yılda 9 ay süreyle aylık 1000 lira burs verecek. Fen-Edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, mimarlık ve tasarım, hukuk, iletişim ve mühendislik fakülteleri, öğrencilerine yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği çerçevesinde farklılıklar sunuyor.

 

İST. BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Burslar hazırlık sınıfını da kapsıyor

Tam burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, öğrenim ücretinin tümünü, yüzde 50 burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs öğrenim ücretinin yarısını karşılayacak. Burslar İngilizce Hazırlık Programı’nda geçirilen süreyi de kapsayarak tüm öğrenim süresince devam edecek. Üniversite, Fen-Edebiyat, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, mimarlık ve mühendislik fakültelerinde öğrencilerine çok yönlü bir eğitim sağlama amacında.

 

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
İlk 100’e girenlere 1000 lira burs var

İlk 1000 arasına giren öğrencilere, ayda 500-1000 lira arası burs desteği ve ücretsiz eğitim olanağı sağlanacak. Bunun yanı sıra ilk 10 bine giren öğrenciler de yurtlardan ve sosyal tesislerdeki spor olanaklarından ücretsiz olarak yararlanacak. Dil-1’de ilk 100’e girenlere 8 ay süreyle 250 lira, diğer puan türlerinde ilk 100’e girenlere ise 1000 lira burs sağlanıyor. İlk 500’e girenlere 750 lira, ilk 1000’e girenlere de 500 lira burs veriliyor.

 

İST. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İlk 3 bindekiler ücretsiz okuyacak

2010 LYS sonuçlarına göre ilk 3 bine giren öğrenciler yıllık öğrenim ücretini ödemeyecek. Ayrıca bu öğrencilere lisans öğrenimlerine katkı sağlamak için, aylık 750 lira gereksinim bursu ile yurtlarda ücretsiz olarak konaklama olanağı verilecek. İlk 5 bine giren öğrencilere, lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra, İstanbul Kültür Üniversitesi enstitülerinde ücretsiz olarak yüksek lisans eğitim hakkı sağlanacak.

 

İST. AYDIN ÜNİVERSİTESİ
Yurtdışında doktora fırsatı

İlk 250 içinde yer alarak lisans programlarından birini ilk 3 sırada tercih eden adaylara, ücretsiz lisans eğitimi, yurtdışında ücretsiz yüksek lisans eğitimi ve doktora ile aylık 500 lira burs verilecek. İlk 5 bine giren öğrencilere de ücretsiz eğitim sağlanacak. Üniversiteyi ilk 3 tercih olarak işaretleyen ve yerleştirilen adaylara da yüzde 30 ile yüzde 15 arasında destek bursu verilecek.

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan,KPSSsonuçlarının en erken cuma günü açıklanabileceğini onun da kesin olmadığını ve önümüzdeki haftaya da sarkabileceğini söyledi.

Sonuçlarla ilgili ilgili olarak MEB yöneticelerinden ise çıt yok. Onlar da ÖSYM KPSS sonuçlarını açıklamadan puanların bellli olmayacağını, dolayısıyla başvuru kılavuzunun da hazırlanamayacağını söylüyorlar.

Bu durumda Ağustos'ta açıklanacağı duyurulan 31 bin öğretmen kadrosu için başvurular en erken gelecek hafta içinde hatta sonuna doğru başlayabilecek.

Bu arada sözleşmeli iken kadroya geçen öğretmenlerin yerine Eylül'de ek kontenjan ile sözleşmeli öğretmen alınıp alınmayacağı ise hala netlik kazanmadı. Ek atama yapılmaması halirde KPSS sonuçlarına göre 31 bin değil ancak 20 bin civarında yeni öğretmen alınacağı iddia ediliyor.
 

Vakıf üniversitelerinin yıllık ücretleri

 

Vakıf üniversitelerinin tıp fakültelerinde yıllık eğitim ücretleri 40 bin TL'Ye kadar çıkarken, lisans programları ile bası ön lisans programlarının fiyatları ortalama 15-20 bin, önlisans programlarının fiyatları ortalama 6-10 bin TL arasında değişiyor.

Öğrencilerin barınma ve diğer ihtiyaçları hariç sadece eğitim için ödedikleri ücret göz önüne alındığında vakıf üniversitelerinde okuyabilmenin maliyetinin yüksekliği dikkati çekiyor.

Vakıf üniversiteleri 2010-2011 akademik yılında eğitim-öğretim ücretlerini yüzde 2-13 arasındaki oranlarda zam yaparken, Acıbadem, Çankaya ve Melikşah üniversiteleri ücretlerini artırmadı. Bazı üniversitelerde sadece bazı programlarının ücretlerini zamlandırdı.

İzmir Üniversitesi ise fiyatlarını geçen yıla göre yüzde 15 ve yüzde 18 indirdi.

-53 VAKIF YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU VAR-

Türkiye'de 2010-2011 akademik yılında 44 vakıf üniversitesi ile 9 vakıf meslek yüksekokulu eğitim-öğretim verecek.

Halen eğitim-öğretim hizmeti veren vakıf üniversitelerinin gelecek akademik yıl için ilan ettikleri yıllık eğitim-öğretim ücretleri şöyle:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi ve Hukuk Fakültesi KDV dahil 18 bin 750 TL'dir. Diğer lisans programları ile tüm bölümlerin hazırlık sınıfları KDV dahil 18 bin TL.

Uzaktan eğitim sistemiyle Türkçe eğitim veren ön lisans programlarının ücreti KDV hariç 3 bin TL.    

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık ve lisans programlarının ücretleri KDV hariç toplam 21 bin 200 TL. Ön lisans programları ve İngilizce hazırlık KDV hariç 11 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu uzaktan eğitim programları ise KDV hariç 6 bin 500 TL.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ: Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri KDV dahil 20 bin TL. Mühendislik Fakültesi KDV dahil 17 bin 500 TL, diğer lisans programları ve İngilizce hazırlık KDV dahil 16 bin TL. Ön lisans programları için KDV dahil 12 bin TL.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ: Bütün bölüm ve programların ücreti KDV dahil 17 bin 900 TL.

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans bölümleri ve hazırlık sınıfı KDV hariç 13 bin 850 TL. Ön lisans programları KDV hariç 6 bin 925 TL.

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ: Tıp fakültesi KDV hariç 26 bin TL, Fen-Edebiyat Fakültesi KDV hariç 14 bin TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu KDV hariç 7 bin 500 TL. Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri KDV hariç 8 bin 500 TL, Ebelik bölümü KDV hariç 7 bin 500, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü KDV hariç 13 bin 500 TL, Sağlık Hizmekleri Meslek Yüksekokulu programları KDV hariç 6 bin 500 TL.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bölümleri KDV dahil 19 bin 700 TL, Hukuk Fakültesi KDV dahil 19 bin 200 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ile Sanat ve Tasarım Fakültesi KDV dahil 18 bin 500 TL, İngilizce hazırlık KDV dahil 17 bin 600 TL, meslek yüksekokulları KDV dahil 9 bin 980 TL.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfları KDV hariç 16 bin 500 TL.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ: İngilizce lisans programları KDV dahil 19 bin 380 TL. Türkçe lisans programları KDV dahil 18 bin 180 TL. Lisans programlarının İngilizce hazırlık sınıfı KDV dahil 19 bin 380 TL. Meslek yüksekokullarının Türkçe gündüz programlarında KDV dahil 6 bin 300 TL, Türkçe ikinci öğretim programlarında ise KDV dahil 7 bin 260 TL

İZMİR ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi KDV dahil 11 bin 900 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi ile İngilizce Hazırlık Eğitimi KDV dahil 10 bin 900 TL, Hukuk Fakültesi KDV dahil 12 bin 900 TL, Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin TL, Meslek Yüksekokulu programları KDV dahil 6 bin 500 TL.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık dahil İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi programları KDV dahil 26 bin TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KDV dahil 16 bin 600 TL.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ: Fakültelerin, meslek yüksekokullarının ve yüksekokulların İngilizce Hazırlık Programı ile tüm fakültelerin diğer sınıfları KDV hariç 19 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu KDV hariç 13 bin 900, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu ile Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu KDV hariç 15 bin 500 TL.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ: Fen-Edebiyat, Mühendislik, İktisadi ve İdari Bilimler ve İletişim fakülteleri KDV hariç 18 bin TL. Hukuk Fakültesi KDV hariç 19 bin 500 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KDV hariç 11 bin 500 TL. Meslek Yüksekokulu programlarında 8 bin TL. Hazırlık sınıfı KDV hariç 17 bin TL.    

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ: İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve İşletme (İngilizce) bölümleri KDV hariç 16 bin TL. Matematik-Bilgisayar, İstatistik, Ekonomi ve Finans, Muhasebe ve Finans Yönetimi, İşletme (Türkçe), Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri KDV hariç 15 bin TL.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ile Psikoloji, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri KDV hariç 17 bin TL. Hukuk Fakültesi KDV hariç 19 bin TL.

Ön lisans programlarından öğretim dili İngilizce, Rusça ve İspanyolca olan programlar ile Bilgisayar Programcılığı, Mimari Restorasyon, Gıda Teknolojisi, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Moda Tasarımı, Otomotiv Teknolojisi, Radyo ve Televizyon Programcılığı ile Fotoğrafçılık ve Kameramanlık programlarının gündüz ve ikinci öğretim ücreti KDV hariç 8 bin TL. Bilgi Güvenliği Teknolojisi (İngilizce), Bilgisayar Teknolojisi (İngilizce), Bilgisayar Programcılığı (İngilizce) gündüz ve ikinci öğretim eğitim ücreti KDV hariç 11 bin TL. Diğer önlisans programlarının gündüz ve ikinci öğretim ücreti KDV hariç 7 bin 500 TL. Uzaktan öğretim yapılan ön lisans programlarının öğretim ücreti KDV hariç 3 bin TL.

Tüm lisans programlarının İngilizce hazırlık eğitimi ücreti KDV hariç 13 bin TL. Ön lisans programlarının İngilizce hazırlık eğitimi gündüz ve ikinci öğretim ücreti KDV hariç 7 bin 500 TL.

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ: Diş Hekimliği Fakültesi KDV hariç 32 bin 400 TL, Tıp Fakültesi KDV hariç 26 bin 700 TL, Eczacılık Fakültesi KDV hariç 24 bin TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV hariç 19 bin 250 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Ticari Bilimler Fakültesi, yabancı dil hazırlık programları KDV hariç 16 bin TL. Eğitim Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi KDV hariç 10 bin 750 TL.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans programları ve İngilizce hazırlık programı KDV hariç 13 bin 980 TL. Ön lisans programları KDV hariç 6 bin 620 TL. Uzaktan eğitim sistemiyle eğitim veren önlisans programlarında KDV hariç 2 bin 760 TL.

TOBB ETÜ: Bütün bölümler ve programlar KDV dahil 17 bin 750 TL.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV hariç 35 bin TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri KDV hariç 15 bin TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında KDV hariç 10 bin TL. 

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ: Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 8 bin 500 TL, İngilizce hazırlık KDV dahil 10 bin TL. Fen-Edebiyat Fakültesi, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Uygulamalı Matematik KDV dahil 11 bin 500 TL, Psikoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri KDV dahil 13 bin 500 TL, Mimarlık Fakültesi KDV dahil 14 bin TL, Mühendislik Fakültesi KDV dahil 15 bin TL, İşletme Fakültesi İşletme (Türkçe) Bölümü, Turizm İşletmeciliği ve İşletme Enformatiği, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bÖlümleri KDV dahil 13 bin TL, İşletme (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik KDV dahil 14 bin TL, Sağlık Bilimleri YÜksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik Bölümü KDV dahil 11 bin 500 TL, Ebelik Bölümü KDV dahil 8 bin 500 TL.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık ve lisans programları KDV hariç 17 bin 500 TL.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi hariç tüm bölümler KDV dahil 29 bin TL. Tıp Fakültesi KDV dahil 40 bin TL. Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin 500 TL.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ: Eğitim Fakültesi KDV dahil 15 bin 235 TL. Hazırlık ve diğer fakülteler KDV dahil 18 bin 645 TL. Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 7 bin 150 TL. Meslek Yüksekokulu KDV dahil 10 bin 175 TL.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV dahil 27 bin 500 TL.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ: Bütün lisans programları KDV dahil 8 bin 200 ABD Doları karşılığı TL.    

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ: Tüm fakültelerde İngilizce hazırlık ve bölümler KDV hariç 15 bin 120 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İngilizce Hazırlık ve bölümler KDV hariç 14 bin 040 TL. Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda Hemşirelik Bölümü KDV hariç 9 bin 180 TL. Beslenme ve Diyetetik Bölümü KDV hariç 10 bin 800 TL. Önlisans programlarında gündüz öğretimi İngilizce hazırlık sınıfı ve programı KDV hariç 6 bin 480 TL. İkinci öğretim KDV hariç 7 bin 290 TL.

FATİH ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV dahil 20 bin TL. Eğitim Fakültesi KDV dahil 12 bin TL. Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin İngilizce programları ve Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin 500 TL. Türkçe programları KDV dahil 14 bin 850 TL. Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve dil programları KDV dahil 12 bin 650 TL, Türkçe programları KDV dahil 11 bin 550 TL. Hemşirelik Yüksekokulu KDV dahil 11 bin 550 TL. Meslek yüksekokulları ve ikinci öğretim programları KDV dahil 9 bin TL. Bütün ön lisans ve lisans programlarının hazırlık okulu KDV dahil 14 bin 500 TL. 

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları, KDV hariç 11 bin 880 TL. Meslek Yüksekokulu KDV hariç 7 bin 128 TL. İngilizce lisans hazırlık KDV hariç 11 bin 880 TL, İngilizce ön lisans hazırlık KDV hariç 7 bin 128 TL.

UFUK ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV dahil 18 bin 500 TL. Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin 500 TL. Diğer fakülteler ile İngilizce Hazırlık programı KDV dahil 16 bin TL. Hemşirelik Yüksekokulu Lisans ve İngilizce hazırlık programı KDV dahil 9 bin 500 TL. Önlisans programları KDV dahil 7 bin TL.

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık sınıfı KDV dahil 13 bin 500 TL. Tüm fakülteler 15 bin TL. Meslek yüksekokulu programları KDV dahil 8 bin 500 TL.

OKAN ÜNİVERSİTESİ: Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık, Sosyoloji ve Matematik Bölümü KDV hariç 18 bin TL. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Hukuk Fakültesi ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin tüm bölümleri KDV hariç 19 bin 990 TL. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nun (Spor Yönetimi hariç) tüm bölümleri KDV hariç 18 bin 500 TL. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Spor Yönetimi Bölümü KDV hariç 11 bin 800 TL. Güzel Sanatlar Fakültesi KDV hariç 18 bin TL. Sağlık Bilimleri Yüksekokulu KDV hariç 15 bin TL.

Önlisans programlarında bir yıllık eğitim ücreti İngilizce programlarında KDV hariç 10 bin TL. İkinci Öğretim programlarında KDV hariç 9 bin TL. Diğer programlarda 9 bin 500 TL.

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ: İngilizce hazırlık sınıfı KDV hariç 16 bin TL. Lisans programları KDV hariç 16 bin 800 TL.

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ: Hukuk Fakültesi KDV dahil 14 bin TL, Mühendislik Fakültesi KDV dahil 13 bin TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 12 bin TL. Tüm önlisans programları KDV dahil 6 bin 500 TL. İngilizce hazırlık sınıfı KDV dahil 10 bin TL.

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 14 bin TL. Fen-Edebiyat Fakültesi KDV dahil 13 bin TL. Hazırlık Sınıfı KDV dahil 13 bin TL.

ZİRVE ÜNİVERSİTESİ: Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin TL. Diğer tüm lisans programları KDV dahil 14 bin TL. Tüm önlisans programları KDV dahil 8 bin TL. İngilizce hazırlık programları KDV dahil 13 bin TL.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ: Tıp Fakültesi KDV dahil 35 bin TL. Diş Hekimliği Fakültesi KDV dahil 25 bin TL. Eczacılık Fakültesi KDV dahil 20 bin TL. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Hemşirelik ile Sağlık Yönetimi bölümleri KDV dahil 8 bin 500 TL. Beslenme ve Diyetitik Bölümü KDV dahil 10 bin TL. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü KDV dahil 12 bin 500 TL. Hazırlık Okulu KDV dahil 14 bin TL.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ: Lisans programları KDV dahil 20 bin TL. İngilizce Hazırlık KDV dahil 17 bin TL.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ: Tüm lisans programları KDV dahil 15 bin TL.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi KDV dahil 16 bin 500 TL. İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KDV dahil 14 bin 500 TL. Hukuk Fakültesi KDV dahil 16 bin TL. İngilizce Hazırlık Sınıfı KDV dahil 13 bin 500 TL.

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ: Mühendislik Fakültesi KDV dahil 13 bin 750 TL. Eğitim Fakültesi KDV dahil 12 bin TL.

TOROS ÜNİVERSİTESİ: Tüm bölüm ve programlar ile İngilizce hazırlık programı KDV hariç 14 bin TL.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ: Tüm programlar KDV dahil 15 bin TL.

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ: Edebiyat Fakültesi KDV hariç 12 bin TL. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV hariç 15 bin TL. İngilizce Hazırlık sınıfı KDV hariç 13 bin 800 TL.

GAZİKENT ÜNİVERSİTESİ: Hazırlık sınıfı KDV dahil 12 bin TL. Mühendislik programları KDV dahil 14 bin TL. Ekonomi ve İdari Bilimler programları KDV dahil 13 bin TL.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ: İngilizce Hazırlık Programı KDV dahil 7 bin TL. Eczacılık Fakültesi KDV dahil 25 bin TL. Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi KDV dahil 16 bin TL. Sağlık Bilimleri Fakültesi KDV dahil 11 bin TL. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu KDV dahil 7 bin TL.

İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık sınıfı KDV hariç 6 bin 500 TL. Tüm programlar KDV hariç 6 bin 800 TL.

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU: Öğretim ücreti Türkçe öğretim yapılan programlarda (II. Öğretim dahil) KDV hariç 8 bin 250 TL. İngilizce eğitim yapılan programlarda ve İngilizce hazırlık sınıfında KDV hariç 9 bin 120 TL. Uzaktan eğitim programı KDV hariç 4 bin 167 TL.

İSTANBUL GELİŞİM MESLEK YÜKSEKOKULU: Tüm programlar, ikinci öğretim dahil KDV hariç 7 bin 700 TL.

İLKE EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU: Bir eğitim-öğretim yılı için KDV hariç 6 bin 450 TL.

AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU: Tüm programlar KDV hariç 8 bin TL.

BURSA FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık  ve tüm İngilizce programlar 10 bin TL. Tüm Türkçe programlar 8 bin TL.

GEDİK MESLEK YÜKSEKOKULU: Tüm bölümler KDV hariç 7 bin 500 TL.

NİŞANTAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU: İngilizce Hazırlık sınıfı, I. öğretim ve II. öğretim programları KDV hariç 7 bin TL.

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU: Türkçe öğretim yapılan programlarda KDV hariç 8 bin 100 TL. İkinci öğretim programlarda 6 bin 075 TL. İngilizce eğtim yapılan programlarda ve İngilizce Hazırlık sınıfı KDV hariç 8 bin 800 TL. 

Hangi Vakıf Ne Kadar Burs Veriyor ?

 

Hayırseverlerin kurduğu kurumlar, birtakım maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimde zorluklar yaşayan öğrencilerin ihtiyaçlarını bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorlar. İşte öğrencilerin yükünü hafifleten kurumlar..

Eğitimin pahalı olduğu ülkemizde, harçlar, konaklama, yemek, ısınma ,eğitim masrafları derken ortaya çok kabarık bir fatura çıkıyor. Bu faturada maddi imkansızlığı bulunan aileleri zor duruma düşürüyor. Geçim derdiyle uğraşmaya çalışırken, birde üstüne böylesine bir yük binince aileler çözümü çocuklarını okula göndermemekte buluyor..

Bir çok öğrenci eğitimine maddi imkansızlıklardan dolayı ya ara veriyor ya da hiç okuyamıyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler bu yüzden sınavı kazanmadan telaşa kapılıyor. İkamet ettiği ilden farklı bir ile okumaya giden öğrencilerin şanslı olanları Devlet yurtlarında kalmayı hak kazanırken, bu şansdan nasiplenemeyenler ise kendini ya özel yurtlara atıyor ya da aynı okulda eğitim gören öğrencilerle ev tutmakta buluyor.

Türkiye'de hayırseverlerin kurduğu kurumlar, maddi imkânsızlıklardan dolayı eğitimine devam edemeyen öğrencilerin eğitimle ilgili eksiklerini bir nebzede olsa gidermeye çalışıyorlar. Kurumlar eğitim süresi boyunca burs alma kriterlerine uygun belli sayıda ki öğrencilere 85 TL ile 400 TL arasında değişen rakamlarda burs ücreti ödüyorlar. Vakıfların verdiği burslar öğrencinin eğitim derecesine göre farklılık gösteriyor. Mesela lise öğrencisi 85 TL ile 150 TL arasında değişen rakamlarda burs alırken üniversite öğrencisinin bursu ise 120 TL'den başlayıp öğrenim gördüğü alana göre 1.500 Dolara kadar aylık burs almaya hak kazanabiliyorlar.

Türkiye'de burs veren kurumlar…

Eymir Kültür Vakfı : Vakıf 130 ODTÜ'lü öğrenciye yılda 10 ay 120 lira burs ödemesi yapıyor. Vakıf bunun dışında özel başarı bursları veriyor. Burs başvuruları Kasım ayında alınıyor ve değerlendirmeler yapılıyor. Bu değerlendirmeler sonucunda belirlenen öğrencilere burs bağlanıyor. Vakfın bir diğer kolu olan İstanbul Mezunları Derneği ise 400 öğrenciye 10 aylık 120 lira burs ödemesi yapıyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye vakfın sitesi olan www.eymir.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Uran Vakfı: Uran Vakfı 15 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında başvuru kabul ediyor. Başvuru şartları ise burs başvurusu yapacak öğrencini ihtiyaç sahibi olması ve makine, inşaat mühendisliği ya da turizm gibi bölümlerde öğrenimine devam ediyor olması şartları aranıyor. Burs kazanan öğrencilere bursları aylık 150 TL olarak 9 ay süresince veriliyor. Ayrıntılı bilgi için www.uralholding.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Vehbi Koç Vakfı : Vakıf, Türkiye'de yılda 10.000 öğrenciye burs veriyor. Aylık üniversite öğrencisine 310 lira burs ödemesi yaparken, meslek lisesi öğrencisine ise 70 lira burs ödemesi yapıyor. Burslar, başvuru yapan adaylar arasında maddi ihtiyaç sıralamasına göre ve yapılacak bir takım mülakatlardan sonra belirlenen öğrencilere veriliyor. Bu mülakatlardan sonra asil ve yedekler diye iki bölüm oluşturuluyor. Eğer ki asilden burs almayan olursa yedeklerde olan öğrencilere veriliyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye vakfın sitesi olan www.vkv.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz ayrıca Meslek Lisesi öğrencileri ise www.mlmm.com.tr adresinden burslarla ilgili bilgilere ulaşabilir.

TEV : Türkiye Eğitim Vakfı, 8.500 kişiye yurt içinde burs verirken yurt dışında ise 80 kişiye burs veriyor.Burs başvurularını 20 Ağustos – 13 Eylül tarihleri arasında alıyor. Üniversite öğrencilerine 290 TL ödeme yapılırken, lise öğrencisine ise aylık 120 TL burs ödemesi yapılıyor. Üstün başarı bursu ise özel olarak seçilen 52 kişiye aylık 900 TL olarak ödeniyor. Üstün başarı bursu ilk 5.000 kişiye 3 aşamalı testlerden geçirildikten sonra veriliyor. Burs başvuruları ise Haziran ve Eylül ayları arasında değerlendiriliyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.tev.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sanko Vakfı: Sanko Vakfı yılda yaklaşık 1.500 öğrenciye burs veriyor. Burs vereceği öğrencilerde başarılı olma ve Gaziantep doğumlu olma şartı arayan vakıf, aylık 200 TL burs veriyor. Başvurular Ağustos ayı sonunda başlıyor ve başvuru formu vakıftan temin ediliyor. Ayrıntılı bilgiye ise www.sankovakfi.com adresinden ulaşılabiliyor.

Anadolu Vakfı : Anadolu Grubu'na bağlı olan Vakıf, 800 öğrenciye 9 ay burs ödemesi yapıyor. Vakıf bu bursları 3 ayda bir 600 TL olarak veriyor. Maddi imkanı olmadığını ispatlayan belge ile gelenler, anne ve babası olmayan öğrenciler, mülakatlara girip burs almayı hak kazanıyorlar. Sadece Devlet üniversitelerinde okuyanlara burs veriliyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.anadolugroup.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

21.Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı: 1992 yılından beri burs veren vakıf bu sene de burs vermeye devam ediyor. Burs başvurularında aradıkları koşulların başında ihtiyaç sahibi olma geliyor. Aylık 100 TL olarak burs veriyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.yekuv.org adresinden ulaşılabiliyor.

Hüseyin Özyeğin Vakfı: Hüseyin Özyeğin Vakfı 544 öğrenciye burs imkanı sunuyor. Burs vereceği öğrencilerde başarılı olma ve İstanbul'da devlet üniversitesinde okuma şartı arıyor. Burs başvurularını 15 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında alıyor. Bu bursları her yıl 10 ay süreyle veren vakıf aylık 240 TL veriyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.husnuozyeginvakfi.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

ÇYDD : Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak faaliyet gösteren dernek 2009-2010 Öğretim döneminde şu ana kadar 35 bin öğrenciye burs bağlanmış. Dernek üniversite öğrencilerine ayda 125 TL burs ödemesi yaparken, İlköğretim ve lise öğrencilerine ise ayda 40 TL burs veriyor. Dernek, sadece devlet okullarında okuyan ilköğretim ve lise öğrencilerine burs veriyor. Devlet Üniversitelerinin gündüz öğretiminde okuyan üniversite öğrencileri burs almaya hak kazanıyor. Dernek, ekonomik olarak burs ihtiyacını belgelendirebilen öğrencilere burs veriyor. Burs başvuruları yılda 1 kez sadece Eylül ayında kabul ediliyor. Derneğin verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.cydd.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Elginkan Vakfı : Elinkan Topluluğu tarafından kurulan vakıf, ilk 2005 yılında üniversite öğrencilerine yönelik burs programını başlatmıştır. Vakıf, burs programı ile İTÜ, ODTÜ, EGE, İÜ ve Boğaziçi Üniversitelerinde lisans düzeyinde öğrenim gören başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrencilere karşılıksız burs vererek eğitime katkıda bulunmayı amaçlıyor. Vakıf, 2009-2010 öğretim yılında toplam 75 öğrenciye, 320 TL aylık olmak üzere 12 ay süreyle burs veriyor. Ayrıca şirket çalışanlarının çocuklarına da burs veriyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye www.elginkanvakfi.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

Sema Yazar Gençlik Vakfı: Sema Yazar Gençlik Vakfı 35 öğrenciye burs vermektedir. Burs talebinde bulunacak öğrencilerde başarılı olma ve maddi yönden desteğe muhtaç olma şartlarını arıyor. Üniversiteye yeni başlamış 1.sınıf ve hazırlık öğrencilerinin başvuruları kabul ediliyor. Müracaatlar Ekim 15 kadar devam ediyor. Bu yıl, seçilen öğrencilere aylık 250 TL burs verilecektir.

TED : Üniversite öğrencileri için ayırmış olduğu burs kontenjanın dolmasından dolayı bu sene burs başvurusu alamayacaklarını açıkladı.

Türk Anadolu Vakfı: Türk Anadolu Vakfı 1.000 öğrenciye burs hizmeti veriyor. Burs başvuruları Ekim ayında başlıyor. 8 ay süreyle burs veren vakıf burs verirken ihtiyaç sahibi öğrenciler üzerinde duruyor. Aylık 80 TL burs veriyor. Burslarla ilgili detaylı bilgiye ise www.turav.org adresinden ulaşılabiliyor.

Galatasaray Eğitim Vakfı: Galatasaray Eğitim Vakfı 146 üniversite öğrencisine burs veriyor. Burs vereceği öğrencilerde ihtiyaç sahibi olma koşulunu arıyor. 15 Ekim'e kadar başvurular alınıyor. Kazanan öğrencilere Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay burs veriliyor ve bu bursu aylık 250 TL olarak veriyor. Detaylı bilgiye www.gev.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Tefken Vakfı : Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfi, her yıl Türkiye'de öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan 180 başarılı lise, üniversite ve lisansüstü öğrencisine karşılıksız eğitim bursu veriyor. Tekfen bursları, sınavla girilen okulların öğrencilerine, sınav sonuçları ve başarı ortalamalarına göre veriliyor. Tekfen bursları ile ilgili bütün işlemler, 2004 yılından bu yana tümüyle internet üzerinden yapılabiliyor.Burslar lise öğrencilerine 150 TL, Üniversitelere 330 TL, Master yapan öğrencilere 330 TL aylık olarak veriliyor.Tekfen bursu ile ilgili detaylı bilgiye www.tekfenburs.org adresinden ulaşabiliyor.

Halis Toprak Vakfı: Halis Toprak Vakfı yılda 50 üniversite öğrencisine burs veriyor. Burs başvurusu kabul edilmiyor ve okullardan ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilerin bildirilmesi isteniyor. Bu bursu kazanan öğrencilere aylık 200 TL burs veriyor. Ayrıntılı bilgi için www.toprak.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Mehmet Zorlu Vakfı : Vakfın temel faaliyet alanı olan, eğitime destek çerçevesinde her eğitim döneminde yüzlerce öğrenciye burs vermektedir. Başarı ve ihtiyaç kriteri gözetilerek seçilen bursiyerler, Ekim-Haziran ayları arasında toplam 9 ay süreyle burs alıyorlar. Vakıf, 2008-2009 eğitim döneminde 1060 öğrenciye burs veriyor. Üniversite burs başvuruları ilgili üniversitelerin burs ofislerinden yapılıyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.mzv.org.tr adresinden ulaşabiliyor.

Emine Horoz Eğitim Vakfı: Sadece lojistik bölümü öğrencilerine burs veriliyor. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.horev.org.tr adresinden ulaşılabiliyor.

ALEV : Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim çağındaki başarılı ve kabiliyetli gençlerin yetişmesi için her yıl karşılıksız burslar veriyor. Vakıf belli üniversite ve bölümlerde okuyan öğrencilere burs veriyor. Vakıf öğrencilerine aylık 2009-2010 öğretim dönemi için 190 TL burs veriyor. Ayrıca Endüstri Meslek Liselerinin ve Teknik Liselerin belli bölümlerinde öğrenim gören 25 öğrenciye aylık 85 TL burs ödemesi yapıyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.alarko.com.tr adresinden ulaşabiliyor.

İstanbul Ticaret Odası Bursu : Oda tarafından 1952 yılından bu yana her yıl artan sayıda karşılıksız burs veriliyor. Bugüne kadar burs imkanı sağlanan üniversite öğrenci sayısı 16.000'in üzerinde.

Yükseköğrenim (lisans) Bursları : ÖSYM tarafından %100 burslu olarak yerleştirilen yükseköğrenim (lisans) öğrencileri ile vakıf üniversitelerinin belli fakültelerinde %100 şehit bursu ile eğitim ve öğrenim gören öğrencilere verilir. Başvurular 1 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında alınıyor.

Yüksek Lisans Bursları : Odanın çalışma alanında bulunan devlet üniversitelerinin belli bölümlerinde okuyan öğrencilere veriliyor. Başvurular 1 Ekim – 26 Kasım tarihleri arasında alınıyor.

Doktora Bursu : Türkiye içinde veya Yurtdışında öğrenim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapan öğrencilere veriliyor.Lisans ve Yükseklisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması gerekiyor. 1 ekim 26 kasım tarihleri arasında başvurular alınıyor. Vakfın verdiği burslarla ilgili detaylı bilgiye www.ito.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. (Ekotrent)

Türkiye'de busr veren diğer kurumlar

Nuh Çimento Sanayi Vakfı www.nuhcimento.com.tr

Taşkent Vakfı www.taskentvakfi.org

İstek vakfı www.istek.org.tr

İstanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr

Galatasaray Eğitim Vakfı www.gev.org.tr

Boğaziçi Üniversitesi Vakfı www.buvak.org.tr

Sema Yazar Gençlik Vakfı www.semayazar.org.t

Uran Vakfı www.uranholding.com

21'inci Yüzyıl Eğitim ve Kültür Vakfı www.yekuv.org

Başbakanlık Fonu www.sydgm.gov.tr

Türkiye Petrolleri A.O. www.tpao.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu www.kyk.gov.tr

İzmir Ticaret Odası www.izto.org.tr

İş Dünyası Vakfı www.isdunyasivakfi.org.tr

Sağlık ve Eğitim vakfı www.sevakfi.org

İzzet Baysal Vakfı www.izzetbaysalvakfi.org.tr

Teknik Eğitim vakfı www.tekev.org

Türk Anadolu Vakfı www.turav.org

Ensar vakfı www.ensar.org

Sanko Vakfı www.sankovakif.com 

Ek Yerleştirmeye Kimler Başvurabilir?

  • Bir adayın ek yerleştirmelere müracaat edebilmesi için, sınava girmeyip sadece sınavsız geçiş için başvurmuş adaylar da dahil olmak üzere ÖSYS’ye başvuru yapması gerekir.
  • Birinci yerleştirmede tercihte bulunmayan adaylar da ek yerleştirmeye başvurabilir.
  • Sınavsız geçiş dahil olmak üzere merkezi yerleştirmede (birinci yerleştirme) herhangi bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş aday, kayıt   yaptırmamış dahi olsa ek yerleştirmeye başvuramaz. Fakat   açıköğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programları bu kuralın dışındadır.
  • Herhangi bir yükseköğretim  programına yerleştirilen adaylar, isterse hiçbir sınava  girmeden ve yerleştirme tercihlerine başvurmadan açıköğretim programlarının kontenjansız bölümlerinden birinde de okuyabilir. Bunun  için belirlenen tarihlerde açıköğretim bürolarına müracaat ederek kayıt  yaptırması yeterlidir.
  • Ek   yerleştirmedeki istisnalardan biri de özel yetenek sınavı ile yerleşmiş  adayların ek yerleştirmelere müracaat haklarının bulunmasıdır. Bu  adaylar ek yerleştirmelerde de bir örgün yükseköğretim kurumuna  yerleştirilmeleri halinde iki programı da okuyabilirler.
  • Belirttiğimiz konular çerçevesinde koşulları uygun olan bütün adaylar ek yerleştirmelere müracaat edebilirler.

Üniversiteye kayıtlar için istenen belgeler

 

Bu yıldan itibaren adaylardan kayıtlar sırasında nüfus cüzdanı ve ikamet belgesi istenmiyor.

2010-2011 ders yılında ÖSYS sonuçlarına göre bir programa yerleşen adayların kayıt işlemleri bütün üniversitelerde 31 Ağustos-7 Eylül 2019 arasında yapılacak.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçlarını adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine gönderecek.

Üniversiteyi kazanan adaylar, kendileri için sınav sonuç belgesinde belirtilen günde kayıt yaptıracaklar. Bu yıldan itibaren kayıtlar sırasında nüfus cüzdanı ve ikametgah belgesi istenmeyecek.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların kayıt için şu belgeleri hazırlamaları gerekiyor:

– Mezun olunan ortaöğretim kurumundan alınan diplomanın aslı veya yeni tarihli mezuniyet belgesi

– Aday, 0.15 katsayısından veya ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı, diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmi belge

– 1988 ve önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için askerlik şubelerinden alınacak askerlik durum belgesi

– Son 6 ay içinde önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 12 adet 4,5 cm X 6 cm boyutunda fotoğraf

– Katkı payının ödenmesiyle ilgili belge

– Kayıttan önce belirlenip, üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler.

ÖSYM'nin, ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda, yükseköğretim öğrencilerinin kılık kıyafetle ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlar ile oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorunda oldukları belirtiliyor.

KREDİ İÇİN BAŞVURULAR DA BAŞLIYOR

Adaylar, askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (YURTKUR) başvuracaklar.

YURTKUR, burs, yurt, öğrenim ve harç kredisi için başvuru tarihlerini 16-25 Ağustos olarak belirledi. Başvurular kurumun internet sitesinden yapılacak.

Anadolu Üniversitesi merkezi açıköğretim programlarını kazanan adaylar, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne başvuracak. Açıköğretim programlarını 202 bin 513 kişi kazanmıştı.

KAYITLA İLGİLİ UYARILAR

Adayların kayıt için bizzat kazandıkları üniversiteye başvurmaları gerekiyor. Postayla kayıt yapılmayacak. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmeyecek. Belgeler eksikse kayıt yapılmayacak. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemeyecek. Yükseköğretim kurumları kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilecek.