ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Kuruluş:                                                18 Mayıs 2007

İlk Akademik Yıl:                                 2008 – 2009

Eğitim Dili:                                           İngilizce

Fakülte Sayısı:                                     3

Yüksek Okul Sayısı:                            

Meslek Yüksekokulu Sayısı:              0

Enstitü Sayısı:                                      2

Konservatuar Sayısı:                          0

Araştırma Merkezi Sayısı:                 3

Toplam Akademik Personel Sayısı: 55

Toplam Öğrenci Sayısı:                       205

Yurt Kapasitesi:                                   300

Yerleşim: Altunizade kampüsümüzün İstanbul Anadolu yakasında merkezi ve ulaşımı rahat bir konumu bulunmaktadır.         

Profil

Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarihinde Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul Altunizade Kampüsünde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi, vizyonu olan, ahlaki değerlere sahip, bireysel sorumluluk alabilen, ilkelerine bağlı, sonuç odaklı, teorik bilgi, uygulama deneyimi ve gelişmiş yetkinliklerle donatılmış, sürekli öğrenmeyi bilen ve toplumun en aranılan bireyleri olacak mezunları sayesinde sahip olduğu vizyonu gerçekleştirecektir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki bütün öğrenciler için maddi yönden erişilebilir olmayı hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, diğer kurumlarla işbirliği yaparak maddi yönden erişilebilirliğini arttırmak için bursları, muafiyetleri ve kredileri kendi içinde birleştiren bir finansal destek modeli geliştirip uygulamaya koymuştur.

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgiler üretecek ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynayacaktır.

Toplumu geliştirmek üniversitenin itici gücü olduğundan, Üniversite öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçirecektir.

Özgürlük, Esneklik, Çok Boyutluluk ve Erişilebilirlik gibi temel değerler ışığında, Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi eğitimi ve yaratıcı araştırma faaliyetleri ile gerek Türkiye?de gerekse bölgede örnek teşkil eden lider bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

 AKADEMİK PROGRAMLAR

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

·         İşletme Lisans Programı

 

Mühendislik Fakültesi (Eylül 2009)

·         Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

·         Endüstri ve Sistem Mühendisliği Lisans Programı

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Eylül 2009)

·         Otel Yöneticiliği Lisans Programı

 

İşletme Enstitüsü (Eylül 2009)

  • Yönetim Yüksek Lisans Programı (MBA)

 

Mühendislik Fakültesi (Eylül 2009)

  • Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

 

Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye www.ozyegin.edu.tr web sitesinden ulaşılabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Altunizade Kampüsü

Adres: Kuşbakışı Cad. No:2,

34662 Altunizade / Üsküdar

 İstanbul

Tel: 0216 559 20 00 

Faks: 0216 651 15 71

E-posta: info@ozyegin.edu.tr

Web: www.ozyegin.edu.tr

 

2009-2010 AKADEMİK YILI 

PROGRAMLAR, KONTENJANLAR, BURSLAR ve ÜCRETLER

 

Lisans programlarımıza öğrenci kabulü Üniversitemiz tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılır. 2009 ÖSYS sonucunda öğrenci kabul etmek üzere YÖK?e sunulan kontenjanlarımız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz programlarımızın kod numaralarını 2009- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan kontrol etmenizi öneririz.

4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI – BURSLAR ve KONTENJANLAR

Burs Türü

İşletme

(EA-2)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (SAY-2)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği (SAY-2)

Otel Yöneticiliği (EA-1)

Onur Burslu

20

20

20

10

Başarı Burslu

30

10

10

Destek Burslu

30

10

10

10

Katkı Burslu

10

Burssuz

30

Toplam

90

40

40

50

 

İşletme Lisans Programı

2008 ÖSYS – Puanlar ve Başarı Sıralamaları

Program

Puan
Türü

Kontenjan

Yerleşen

Puan

Başarı Sıralaması

En

Küçük

En

Büyük

En Küçük Puana

Karşılık Gelen

En Büyük Puana

Karşılık Gelen

İşletme
(Onur Burslu)

EA-2

30

30

322.611

343.004

19.580

2.124

İşletme
(Başarı Burslu)

EA-2

150

150

280.575

321.957

182.859

20.646

İşletme
(Destek Burslu)

EA-2

30

30

276.947

314.252

208.831

35.735


İşletme Lisans Programlarına ilk tercihinden yerleştirilmiş öğrencilerin oranı %12, ilk 3 tercihinden yerleştirilmiş öğencilerin oranı %59, ilk 6 tercihinden yerleştirilmiş öğrencilerin oranı ise %85 olmuştur.

Bugünün ve Geleceğin İş Yaşamına Odaklı…

Hızla gelişen rekabetçi dünyada yaratıcı bilgi üretecek, ürettiği bilgiyi değere dönüştürüp yönetecek ve günün gerekleri ile geleceğin yükselen değerlerini harmanlayacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

İşletme Lisans Programının temel amacı öğrencilerine bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.

İşletme Lisans Programı öğrencileri, ilk iki yıl ağırlıklı olarak "Temel Dersler" ve "Program Dersleri"nden oluşan ortak bir ders programına katılacaklardır. İkinci yıllarında öğrenciler, "Program Dersleri" altında sunulan Sektörlere Giriş dersleri ile sektörleri tanımaya başlayacaklar, üçüncü ve dördüncü yıllarında ise "Program Dersleri"nin yanısıra ağırlıklı olarak ilgi duydukları uzmanlık alanı ve sektörlere yönelik tasarlanan "Alan Dersleri" ve "Seçmeli Dersler" alacaklardır.

"Alan Dersleri" ile öğrenciler belli bir alanda uzmanlaşma sağlayabilecekleri gibi "Seçmeli Dersler" kapsamında sunulan Sektörel Çözümler dersleri ile de sektörel bilgilerini derinleştirecek ve uygulamalı projeler yapacaklardır.

Öğrenciler, "Seçmeli Dersler" kapsamında uzmanlıkları dışında ilgi duydukları konulara yönelik dersler de alabileceklerdir. Öğrencilerin, aynı zamanda fakülte dışından dil, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik gibi dersler ile bir yandal yapma olanağına sahip olmaları hedeflenmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

**İlk öğrencilerini ÖSS 2009 sonuçlarına göre karşılayacağından ÖSYS  Puan ve Başarı Sıralamaları oluşmamıştır.

Ülkemizde hızla gelişmekte olan iletişim, donanım, dayanıklı tüketici malları üretimi gibi iş alanları, artan sayıda Elektrik ve Elektronik Mühendisi istihdamını gerektirir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin en önemli uygulama alanlarından biri olan bilgisayar donanımı, günümüzde cep telefonlarından otomotiv endüstrisine kadar pek çok alanın vazgeçilemez parçalarından biridir ve bu konuda yetişmiş elemanlara gereksinim artmaya devam etmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı , zamanımızın en önemli teknolojileri arasında olan elektrik ve elektronik alanlarında dünya standartlarında ve gerek Türkiye'de gerekse dünyada ilgili sektörlerin gereksinimlerinin farkında olan araştırma ve geliştirme mühendisleri yetiştirmeyi hedefler. Program sadece ülkemiz endüstrilerinin gereksinim duyduğu kaliteli eleman kadrosuna katkıda bulunmakla kalmayıp, yeni işler geliştirme ve yeni iş alanları açma yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi de amaçlar.

ÖzÜ'de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı, endüstri deneyimli akademik kadro ve modern laboratuvarlar ile güçlü matematik ve fizik öğrenimi üzerine temellendirilir ve elektrik devreleri, elektromanyetik, elektronik, bilgisayar mimarisi, mikroişlemciler, sayısal tasarım, iletişim, bilişim gibi çok sayıda teknolojinin uygulamalı eğitiminin verilmesini kapsar.

Programdan mezun olanlar yüksek teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon gibi alanlarda, çok çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

**İlk öğrencilerini ÖSS 2009 sonuçlarına göre karşılayacağından ÖSYS  Puan ve Başarı Sıralamaları oluşmamıştır.


Endüstri ve Sistem Mühendisliği Lisans Programında temel matematik, fizik, bilgisayar programlama, olasılık, istatistik, deterministik ve rassal yöneylem araştırması teknikleri, benzetim (simülasyon), kalite kontrol tekniklerinin yanı sıra finans, tedarik zinciri, karar destek sistemleri, ve hizmet üretimi süreçleri alanlarında ileri düzey dersler sunulur.

Lisans programının ilk iki yılında alınacak temel derslerden sonra, öğrenciler birçok sektör konusunda bilgi edinmek için staj programını alırlar. Üçüncü yıldan itibaren ise öğrenciler, çeşitli uzmanlık alanlarında derinleşecekleri seçmeli dersler almaya başlayacaklardır. Üçüncü yılın sonunda yapılacak stajı takip eden dördüncü yılda seçilen uzmanlık alanına göre, ileri seviye ve güncel teknolojileri kapsayan seçmeli dersler ve uygulamalı bir proje yaparlar.

Programdan mezun olan öğrenciler üretim planlama, kalite kontrol, finansman analizi, yazılım danışmanlığı ve tedarik zinciri tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler.

Otel Yöneticiliği Lisans Programı

**İlk öğrencilerini ÖSS 2009 sonuçlarına göre karşılayacağından ÖSYS  Puan ve Başarı Sıralamaları oluşmamıştır.


2009-2010 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayacak Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Lisans Programı, konaklama ve yiyecek- içecek sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanda üst düzey yöneticilik rolü üstlenebilecek ve kendi girişimlerini oluşturabilecek etkin liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

50 öğrenci kabul edecek olan Otel Yöneticiliği Lisans Programı, sektörel ve akademik uluslararası deneyime sahip güçlü eğitim kadrosu ve uygulama ve proje ağırlıklı eğitim programı ile iş dünyasının, zincir otellerin ve önde gelen yiyecek-içecek kuruluşlarının tercih ettiği mezunlar verecektir.

BURS KAPSAMLARI

 

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen Özyeğin Üniversitesinin burslu programlarından birine 2009-2010 Akademik Yılında kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirildikleri programa göre üniversiteye ilk girişte sağlanan Onur, Başarı, Destek ve Katkı burslarından yararlanırlar.

 

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE SAĞLANAN BURSLAR

Burs Türü

Burs Kapsamı

Bursun Devamı ve Süresi

Onur Bursu

Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

(%100)

·          Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar karşılıksızdır.

·          Akademik başarı düzeyinden etkilenmez.

·         İngilizce Hazırlık Programında geçirilen süreleri de kapsayacak şekilde öğrenim süresince kesintisiz devam eder.

Başarı Bursu

Öğrenim ücretinin dörtte üçünden muafiyet

(%75)

Destek Bursu

Öğrenim ücretinin yarısından muafiyet

(%50)

Katkı Bursu

Şimdilik ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ nerede,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ili,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ bölümleri

IŞIK ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.IŞIK ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Vakıf

Kuruluş Tarihi: 1996

Telefon: 0 216 712 14 60

Internet: www.isikun.edu.tr

E posta adresi: isikun@isikun.edu.tr

                        aday@isikun.edu.tr

Adres: Kumbaba Mevkii ŞİLE-İSTANBUL

Öğrenim Dili: İngilizce

Akademik birimler: Üniversite bünyesinde 3 fakülte ve 2 enstitü bulunuyor.

Beslenme: Şile kampusunda akademik personelin ve öğrencilerin yemek yiyebileceği yemekhane ve kafeteryalar bulunmaktadır.

Teknoloji: Serbest Bilgisayar Laboratuarında, Pentium-4 bilgisayarlar ve laser yazıcı lar öğrenciler tarafından 7 gün 08-20 saatleri arası kullanılmaktadır.

Sağlık hizmetleri: Sağlık Merkezi acil durumlarda ilk müdahaleyi yapabilecek gerekli donanıma sahiptir. Maslak 7 gün  24 saat  tüm öğrenci ve personelimize  hizmet verilmektedir. Acil vakalar için  Ambulans hizmeti sunulmaktadır.

Spor tesisleri: Üniversitede kampusta yer alan 424 kişilik Spor Salonu, Fitness Center, tennis kortları, halı saha, voleybol ve basketbol sahaları  öğrencilerin hizmetindedir.

Barınma: 2006-2007 birinci eğitim yılı için toplam yatak kapasitemiz 892 kişidir. Kasım 2006’dan itibaren 1276 olacaktır.

Üniversitemizde öğrenime hak kazanan öğrencilerimize belirli kriterler çerçevesinde, Öğrenci Yurtları’ndan konaklama olanağı sunulmaktadır. Yurtlarda her blokta Etüd odaları, TV salonları, Mutfak,  Çamaşırhane ve ütü odaları bulunmaktadır. Öğrencilerimiz odalarında çalışma ve dinlenme gereksinimlerini yerine getirebilmektedir.

Burs:

Işık Üniversitesi’nin Üniversiteye Hazırlık, önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyindeki eğitim-öğretiminin niteliğini, verilen burs ve öğrenci destekleri ile yükseltmek, öğrencileri daha fazla çalışmaya teşvik etmek, başarılı öğrencileri ödüllendirmek, onların spor ve sanata olan ilgi ve katkılarını destekleyerek ulusal ve uluslararası alanlarda Işık Üniversitesi’nin adını duyurmak amacıyla çeşitli burslar verilmektedir.

ÖSYM Başarı ve Üstün Başarı Bursları yanısıra  ÖSYM Yüksek Onur ve Onur Bursu, Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Liseleri Başarı Bursu,  Işık Üniversitesi Başarı Bursu, Çalışma Bursu gibi burslar ve Spor, Sanat İndirimi,Kardeş İndirimi,Işık Lisesi İndirimi gibi uygulamalar yapılmaktadır.

Genel Bilgi:

İstanbul’a 45 dakika mesafede olan Işık Üniversitesi Şile Kampüsü, yurtları, sosyal tesisleri, eğitim ve idari binalarıyla tam bir ‘Eğitim Kampüsü’ olarak planlanmıştır.

Şile Kampusu’nun Aktivite Merkezi; öğrenciler, akademik personel, idari personel, protokol için yemek salonları, kafeterya, kitap kırtasiye, banka, mini market, kuaför ve berber gibi bölümlerden oluşan alış veriş merkezi, öğrenci kulüpleri, misafirler için suit odalar, sağlık merkezi, dans ve müzik salonu, cep sineması gibi kampusta yaşayacak tüm kişiler için gerekebilecek her türlü sosyal aktivitenin yer alacağı açık ve kapalı mekânlardan oluşan şekilde planlanmıştır. Salonda piyano ve bilardo masaları bulunmaktadır.

Öğrencilerimizin sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeği servisini alabilecekleri yemekhane haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Derslik binasında kafeterya hizmeti sunulmaktadır.

Öğrenci Kulüp Etkinlikleri

 

Işık Üniversitesi öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunarak çevreleriyle uyum içinde yaşayarak, gelecek yaşamlarına hazırlanmaları amacıyla yapılan öğrenci faaliyetlerini desteklemekte ve imkan sunmaktadır.

Üniversitede 23 öğrenci kulübü mevcuttur: Basın Yayın Kulübü, Dans Kulübü, Sinema Kulübü, Sosyal Aktiviteler Kulübü, Satranç Aktiviteleri Kulübü, Tiyatro ve Müzikal Kulübü, Rpgs Kulübü,  Mizah Kulübü, Müzik Kulübü, Spor Kulübü, Bilgisayar Kulübü, Matematik Kulübü, Fotoğrafçılık Kulübü, Radyo Kulübü, Atatürkçü Düşünce Kulübü, Edebiyat Kulübü,  Elektronik Kulübü, Bilim ve Teknolojik Araştırmalar Kulübü, Folklor Kulübü, Doğa Sporları Kulübü, Uluslararası İlişkiler Kulübü, İşletme Kulübü, Endüstri Mühendisliği Kulübü.

 

Ayrıca kampüste yer alan 424 kişilik Spor Salonu, Fitness Center, tennis kortları, halı saha, voleybol ve basketbol sahaları öğrencilerin hizmetindedir. Kampüste Gençlik Merkezi, “Leisure Center” gibi mekanlarda öğrencilerin ders aralarında arkadaşlarıyla buluşup dev ekran televizyon eşliğinde kahvelerini içebilecekleri ortamlar mevcuttur. Kampüsteki cep sinemasında öğrenciler uygun zamanlarında vizyona yeni giren filmleri takip edebilmektedirler.

Üniversitemiz, kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla da yükseköğretim kurumları arasında ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu alandaki çalışmaların akademik başarıyı desteklemesi gerektiğine inanan Üniversitemiz, kültür-sanat faaliyetlerini her geçen dönem artırmaktadır.

Rektörün Adaylara Mesajı: Işık Üniversitesi, FMV Işık Okulları zincirinin son halkasını oluşturmaktadır. Işık Üniversitesi, çağdaş, yaratıcı ve Atatürk İlke ve İnkılâpları’na bağlı gençler yetiştirmeyi kendisine görev bilmektedir; dünyada mevcut olan meslek bilgisinin öğrenciye aktarılmasının yanı sıra; öğrencinin iyi vatandaş olarak kendisini yetiştirmesi için gerekli bilgiyi edinme, düşünme, mantık yürütme ve bunun alt yapısını oluşturacak etik değerlere kavuşmalarını sağlayacak hedefleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Üniversite geçtiğimiz 10 yılda kuruluş aşamasını tamamlamış, gelişim dönemine yeni bir atakla ve Şile’deki yeni kampüsüyle girmiştir.

Işık Üniversitesi, öğrencilerine özgür bir düşünce ortamı içinde çağdaş mesleki bilgi birikimini vermeyi ilke edinmiştir. Ayrıca Üniversitemiz, eğitiminiz sırasında bilimsel bilgiye ulaşma yöntemlerini öğrenme, kritik düşünme, kendinizi zihinsel ve bedenen geliştirme, yeniliğe açık olmayı bir yaşam biçimi haline getirme olanakları sunmaktadır. Eğitimde kalite anlayışını, web sayfasında (www.isikun.edu.tr) göreceğiniz, "Eğitimde Kalite" belgesi ile yayınlayan ve uygulayan tek ulusal üniversitedir. Işık Üniversitesi araştırmadaki kalitesini akademik kalitenin en önemli göstergelerinden olan öğretim üyesi başına düşen uluslararası yayın sıralamasında da Türkiye’deki üniversiteler arasında önlerde yer alarak göstermektedir. Katılacağınız derslerde yurtiçinde ve dışında saygı duyulan deneyimli akademisyenler kadar, gelecek vaad eden genç öğretim üyelerinin enerji ve bilgisinden de yararlanma olanağı bulacaksınız.

Işık Üniversitesi 2004 – 2005 eğitim-öğretim yılından itibaren İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi gibi toplumbilimleri dallarında da deneyimli akademisyenlerle, ABD Üniversiteleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası kurumlardan doktoralarını yeni tamamlamış akademisyenleri kadrosuna katarak büyük bir hamle başlatmıştır. Ayrıca, Işık Üniversitesi Mühendislik ve Fen – Edebiyat Fakülteleri’nin de öğretim üyesi kadrolarını zenginleştirip daha da genişletmiştir. Fizik, Matematik gibi temel bilim dalları, Bilgisayar, Elektronik, Endüstri Mühendisliği gibi mühendislik dalları yanında Enformasyon Teknolojileri, Yönetim Bilişim Sistemleri gibi birden fazla akademik disiplinin ortaklaşa çalıştığı alanlarda da eğitim veren Işık Üniversitesi, ABD ve AB standardlarında, yenilik ve kalite arayışında olan bir kurumdur.

 

Şimdilik IŞIK ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

IŞIK ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,IŞIK ÜNİVERSİTESİ nerede,IŞIK ÜNİVERSİTESİ bilgileri,IŞIK ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,IŞIK ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,IŞIK ÜNİVERSİTESİ ili,IŞIK ÜNİVERSİTESİ bölümleri

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 3 Temmuz 1992

Telefon: + 90 374 2534511

Faks: + 90 374 2534506

Internet: www.ibu.edu.tr

Adres: İzzet Baysal Kampüsü 14280 BOLU-TÜRKİYE

Öğrenim Dili: Türkçe ve İngilizce

Merkez Kampüsü: İzzet Baysal Kampüsü 

Diğer Kampüsler: Bolu Şehir, Düzce, Gerede, Akçakoca, Mudurnu, Mengen

Yerleşim: İzzet Baysal Kampüsü Bolu?ya 12 km. uzaklıkta bulunuyor.

Eğitim: Türkçe ve yabancı dille yapılıyor.

Akademik Birimler: 6 fakülte, 5 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu, 2 enstitü var.

Barınma: İzzet Baysal Vakfı?nın desteği ile kız ve erkek yurtları olarak toplam 5 yurt hizmet veriyor. İzzet Baysal Kampusü içinde 680’i erkek 680’i kız olmak üzere toplam 1360 kapasiteli yurdu bulunuyor. Üniversite kampusü içinde Yurt-Kur’a bağlı yurtlar da var. 

Beslenme: Üniversitenin Bolu merkez, Düzce, Gerede, Akçakoca ve izzet Baysal Kampüsü?nde düzenli olarak öğle yemeği veriliyor. Bolu şehir kampüsü ve izzet Baysal Kampüsleri?nde akşam yemeği servisi de yapılıyor.

Teknoloji: Bütün bölümlerde toplam 350 kişisel bilgisayar öğrencilerin hizmetinde. Bunun yanında lazer yazıcılar ve tarayıcılar bulunuyor.

Sağlık Hizmetleri: Tüm öğrenciler üniversiteye kayıtla birlikte mezun olana kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık merkezinde 5 doktor, 1 diş hekimi, 1 laborant, 1 psikolog, 8 hemşire, 1 sağlık memuru hazır bulunuyor.

Burs: İzzet Baysal Vakfı tarafından üniversitenin dört yıllık bölümlerine en yüksek puanla giren bölüm birincilerine, bu birincilerden sonra gelen en yüksek puanlı Bolu doğumlu birer öğrenciye ve maddi desteğe ihtiyaç duyan başarılı Bolulu öğrencilere karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca her yıl fakülte ve yüksekokulları ilk üç sırada bitiren öğrenciler İzzet Baysal Vakfı tarafından ödüllendiriliyor. 

Genel Bilgi: Türkçe ve yabancı dilde eğitim veren üniversitenin bütün fakülte ve yüksekokullarında 250’yi aşkın kişisel bilgisayar, 7 ayrı laboratuvarda öğrencilerin kullanımına açık. Ayrıca her laboratuvarda lazer yazıcı ve tarayıcılar ile diğer donanımlar bulunuyor.

İzzet Baysal Kampusu’nde bulunan çok amaçlı Kültür Merkezi’nde 514 kişilik ve 208 kişilik iki salonda sempozyum, panel, konser, tiyatro, film gösterimleri gibi etkinlikler yapılıyor. Üniversitede bulunan 30 öğrenci topluluğu yıl boyunca konferans, söyleşi, tiyatro gibi etkinliklerde bulunarak kampusların sosyal hayatını renklendiriyor.

3.700 metre kare kapalı alana sahip spor merkezi, öğrenci ve personele hizmet veriyor. Ayrıca Bolu şehir kampusunda da bir spor salonu var. Üniversitede öğrencilerin sağlık hizmetlerini sağlık merkezleri karşılıyor. Tüm öğrenciler üniversiteye kayıt oldukları andan başlayarak mezun oldukları güne kadar devam eden sağlık kontrolü, teşhis ve tedavi olanağını buluyor.

Rektörün Adaylara Mesaji: "Abant İzzet Baysal Üniversitesi, özel ve Devlet üniversitelerinin dışında, Vakıf destekli Devlet üniversitesidir. Üniversite olarak vizyonumuz; Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık yolunda, modern bir eğitim kurumu yaratmak, halkımızın ve insanlığın, bilimsel, sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik gelişimi için bilgi üretimini sağlayıcı çalışmalar yapmak; yönetimde şeffaflık, özdenetim ve toplam kaliteyi sağlamak, eğitim-öğretimde ve topluma hizmet faaliyetlerinde evrensel standartları yakalamak; araştırmacı, sorgulayıcı, analitik düşünceye sahip insan hak ve özgürlüklerine saygılı, aydın öğrenciler yetiştirmektir" 

Şimdilik ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ nerede,ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ili,ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ bölümleri

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 1992

Telefon: 0256 214 66 92 

Faks: 0256 214 66 92 

Internet: www.adu.edu.tr

Adres: Adnan Menderes Üniversitesi Gazi Bulvarı 39. Sok. 09100 Aydın 

Öğrenim Dili: Türkçe

Akademik birimler: Bünyesinde 6 fakülte, 4 yüksek okul, 8 meslek yüksekokulu, 3 enstitü ve 4 araştırma merkezi barındırıyor.

Beslenme: Üniversiteye bağlı tüm fakülte ve yüksekokullarda kantinler bulunuyor.

Teknoloji: Yeterli sayıda bilgisayar öğrencilerin hizmetinde.

Sağlık hizmetleri: Kayıtlı olan tüm öğrencilere sağlık hizmeti veriliyor. 2 pratisyen doktor, 1 uzman doktor, 1 diş doktoru, 1 laborant, 2 hemşire ve 1 sağlık memuru görev yapıyor.

Barınma: Aydın merkezde 750, Nazilli?de 320, Yenipazar?da 120, Sultanhisar?da 100 kişi kapasiteli öğrenci yurdu bulunuyor. Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar şöyle: 444 kız, 316 erkek olmak üzere 760 kapasiteli Aydın Öğrenci Yurdu. Nazilli ilçesinde 250 kız, 292 erkek olmak üzere 542 kapasiteli Nazilli Öğrenci Yurdu. Koçarlı ilçesinde 250 kız, 250 erkek olmak üzere 500 kapasiteli Koçarlı Öğrenci Yurdu; Sultanhisar ilçesinde 30 kız, 72 erkek olmak üzere 102 kapasiteli Sultanhisar Öğrenci Yurdu; Yenipazar ilçesinde 120 kapasiteli Yenipazar Kız Öğrenci Yurdu. Karacasu ilçesinde Karacasu Geliştirme Vakfı tarafından işletilen 100 kişilik bir öğrenci yurdu. 

Burs: Üniversitenin bursu bulunmuyor. 

Genel Bilgi: Adnan Menderes Üniversitesi, 6 fakülte, 3 yüksek okul, 8 meslek yüksek okulu ve 3 enstitü ile eğitim öğretim veriyor. 1992 yılında kurulan üniversitenin öğretim dili Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.dışındaki fakültelerde Türkçe.

Üniversiteye bağlı çok amaçlı spor ve kültür salonu, beden

Rektörün Adaylara Mesajı: "Sevgili Gençler, Üniversiteye girebilmek, yaşamın sıradanlıklarından evrensel düşünceye açılmanın önemli bir adımıdır. Ülke geleceğinin ve ailelerin bizlere emaneti olan ve çok zor şartlarda sağlanan eğitim olanaklarıyla bugünlere gelen öğrencilerimiz, söz konusu şartları sağlamada, vergisini dürüstçe ödeyen herkesin en az ailesi kadar üzerinde hakkı bulunduğunu düşünmeli; üniversite yıllarının sonunda alınacak diplomanın ancak bu bilinçle değer kazanacağının farkında olmalıdır." 

Şimdilik ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ nerede,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ili,ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ bölümleri

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 3 Temmuz 1992

Telefon: +90 272 228 12 13

Faks: +90 272 228 12 55

Internet: www.aku.edu.tr

Adres: Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Gazlıgöl Yolu, 03200, Afyon

Öğrenim Dili: Türkçe

Merkez Kampus: Afyon’da Ahmet Necdet Sezer Kampusü, Ali Çetinkaya Kampusü, Ahmet Karahisari Kampusü ve Özerler Kampusü

Diğer Kampusler: Uşak’ta 1 Eylül Kampusü ve Halit Ziya Uşaklıgil Kampusü

Yerleşim: Üniversite fakülte, enstitü ve yüksekokulları Ahmet Necdet Sezer, Ali Çetinkaya, Ahmet Karahisari, Özerler, Uşak kampüsleri olmak üzere 5 kampüste toplanmış durumda.

Eğitim: Türkçe olarak yapılıyor (iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümünde isteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreyle İngilizce hazırlık programı uygulanıyor. Hazırlık program süresi öğretim süresine dahil değildir.)

Akademik birimler: 12 fakülte, 3 enstitü, 3 yüksekokul, 16 meslek yüksekokulu, 1 konservatuar, 9 araştırma ve uygulama merkezi bulunuyor.

Barınma: Afyon ve Uşak il merkezleri ile Afyon’un Bolvadin ve Sandıklı ilçelerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlar var.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 870 erkek 1080 kız olmak üzere toplam 1950 öğrenci kapasiteli yurt öğrencilere hizmet vermekte. Bu sayıya ilave olarak 1112 öğrenci daha yurt hizmetlerinden faydalanacak. Uşak 1 Eylül Kampusünde ise yine Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait olan 1000 öğrenci kapasiteli bir karma yurt var. Afyon’un Bolvadin İlçesinde 190 kız 168 erkek, Sandıklı İlçesinde 96 kız 192 erkek kapasiteli Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları bulunuyor. .

Beslenme: Üniversitenin her biriminde ucuz ve kaliteli yemek ile kafeterya hizmetleri sunuluyor. Maddi olanakları yetersiz öğrencilere üniversite, imkanları ölçüsünde yardımcı oluyor.

Teknoloji: Network, PC ve MAC sistemleri olarak yeni ve gelişmiş donanımlarıyla, yazıcı, plotter ve modem gibi çevre birimlerden oluşan makine parkı ve zengin program kütüphanesi sayesinde üniversitenin içinden ve dışından gelecek tüm bilgisayar hizmeti taleplerine cevap verilebilecek organizasyon kurulmuş durumda. Ayrıca internet kanalıyla uluslar arası veri ağlarına giriş sağlanıyor. 

Sağlık hizmetleri: Üniversitenin Mediko-Sosyal Merkezi?nde 3 doktor ve 1 hemşire bulunuyor.

Spor tesisleri: Dört adet tenis kortu, 1 200m?lik yürüyüş parkuru, tribünlü bir futbol sahası, kapalı spor salonu, basketbol ve voleybol sahaları mevcut.

Burs: Başarılı ve maddi imkanları kısıtlı olanlardan bir kısmına Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Fon Saymanlığı’nca karşılıksız burs verilmekte. 

Genel Bilgi: Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde 12 fakülte, 3 enstitü, 4 yüksekokul, 1 devlet konservatuvarı, 16 meslek yüksekokulu ve 11 uygulama ve araştırma merkezi bulunmakta.

Çağdaş bir üniversitenin iyi bir eğitimin yanında sosyal etkinlikler yoluyla da oluşacağının bilincinde olan üniversite, bu doğrultuda birçok etkinliğe önderlik ediyor. Akademik yıl içinde çeşitli konularda seminer, sempozyum, konferans, panel ve söyleşiler düzenleniyor.

Öğrencilerimizin oluşturdukları kulüplerde sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler üniversite tarafından destekleniyor. Her yıl mayıs ayında üniversitenin geleneksel bahar şenlikleri düzenleniyor.

Tüm kampuslerde öğrencilerin spor yapmasına imkan veren spor tesisleri de bulunmakta ve oluşturulan takımlarda genç sporcular spor yapabilmekte. Öğrencilerin futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, atletizm, ritmik jimnastik, step dağcılık, boks, güreş, tekvando ve karate sporlarını yapma imkanları var.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Merkez Kütüphanesi’nde 67 bin kayıtlı kitap var. Uşak Merkez Kütüphanemizde ise 15 bin 850 adet kayıtlı kitap var.

Rektörün Adaylara Mesaji: "Kuruluşundan bu yana günden güne gelişen ve bugün Anadolu’nun parlayan yıldızlarından biri haline gelen Afyon Kocatepe Üniversitesi geleceğe umutla bakmaktadır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Cumhuriyete ve değerlerine bağlı kuşakların yetiştirilmesinde, Cumhuriyetin bugünlere ulaşmasında diğer üniversitelerle birlikte temel rol üstlenmiştir. Çağdaş, modern, özgür ve aydın bir gençlik için Atatürk’ün açtığı yolda emin adımlarla yürümekteyiz. Evrensel kurumlar olan üniversitelerin temel görevleri bilimsel çalışmalarla bilgi üreterek insanlığa sunmak, topluma öncülük etmek ve toplumsal gelişmeye ivme kazandırmak, ülkenin gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir. Kalkınmanın temelinin eğitim olduğu inancıyla, üniversitemizi gerçek bir bilim ve eğitim yuvası yapmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz." 

Şimdilik AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ nerede,AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ bilgileri,AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ili,AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ bölümleri

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 1982

Telefon: +90 242 227 44 00

Faks: +90 242 227 55 40

Internet: www.akdeniz.edu.tr

Adres: Akdeniz Üniversitesi Dumlupınar Bulvarı 07058, Kampus Antalya/TÜRKİYE

Eğitim: Türkçe olarak yapılıyor (Teknik bilimler meslek yüksekokulunda zorunlu ortak yabancı dil sadece İngilizcedir).

Akademik Birimler: Bünyesinde 12 fakülte, 4 yüksekokul (lisans düzeyinde) 6 yüksekokul (Önlisans düzeyinde), 1 konservatuar, 4 enstitü bulunuyor.

Barınma: Kampus içinde Kredi Yurtlar Kurum’na bağlı Akdeniz Öğrenci Yurdu bulunuyor. Yurt 1650’si kız, 1114’ü erkek olmak üzere toplam 2764 yatak kapasiteli. Ayrıca il merkezi dışında fakülte ve yüksekokullar için öğrencilerin barındığı yurtlar da var. 

Beslenme: Kampüs içinde bulunan yemekhane ihtiyacı karşılıyor. Yemekten faydalanmak isteyen öğrenciler, yemek katılım payı olarak yemek maliyetinin yarısını ödüyor, geriye kalan yarısı da sosyal hizmetler bütçesinden karşılanıyor.

Teknoloji: Üniversite birimlerinde, bölümlerin ihtiyacını karşılayan uygulama laboratuvarları ile bilgisayar destekli laboratuvarlar bulunuyor.

Sağlık Hizmetleri: Sağlık hizmetini kampüs sahasında bulunan Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Mediko-Sosyal Merkezi veriyor, hastalar gerekli görüldüğü durumlarda film, tahlil, ileri tetkik ve tedaviler için üniversite hastanesine sevk edilerek tedavileri sağlanıyor. Mediko-sosyal merkezinde değişik branşlarda 9 poliklinik bulunup, burada 7 uzman doktor, 2 pratisyen hekim, 4 diş hekimi ve yeterli sayıda diğer sağlık personeli hizmet veriyor.    

Spor tesisleri: Çim futbol sahası, oyun salonları (biriç, tavla, bilardo), 3 adet tenis kortu, 1 yüzme havuzu, suni bir gölet ve çevresinde yürüme parkuru mevcut.

Burs: Üniversitenin özel bursu bulunmuyor.  

Genel Bilgi: Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kuruldu. 1992 yılında Antalya dışındaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi’ne devretti. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi’nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9’a yükseltildi. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısı 12’ye çıktı.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimine, öğrenciler ve üniversite personeli doğrudan başvurabiliyor. Bireysel görüşmelerin yanında, benzer sorunları olan bireylerden oluşan homojen gruplar ve etkileşim grupları ile interaktif katılımlı workshoplar birimin faaliyetleri arasında.

Rektörün Adaylara Mesajı: "Hedef kitlemiz olan gençler gibi, her türlü yeniliğe açık, yenilenerek büyüyen genç bir üniversiteyiz. Tüm zorlukları aşarak ilerlemek azmindeyiz. Kaliteli eğitim bizim için vazgeçilmez bir hedef. Çağdaş, uygarlık düzeyinde yaşayabilmek için bunun böyle olması gerektiğini biliyoruz. Bu gereğin şartlarını kaliteli öğrenci, öğretim üyesi ve eğitim teknolojisi olarak sıralayabilirim. Görevimiz öncelikle olarak öğretim üyesi ve eğitim teknolojisinin kalitesinin daha da yükseltilmesi olduğuna inanıyorum. Tüm kaynaklarımızı bu doğrultuda sarfediyoruz. Çağdaş bir üniversite, doğasıyla, tarihiyle daha güzel bir Antalya, daha büyük bir Türkiye için" 

Şimdilik AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ nerede,AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ bilgileri,AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ili,AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ bölümleri

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ANADOLU ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 6 Kasım 1958

Telefon: +90 222 335 05 80 

Faks: +90 222 335 36 16

Internet: www.anadolu.edu.tr 

Adres: Yunusemre Kampusü, 26470 ESKİŞEHİR

Öğrenim Dili: Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca

Yerleşim: Ana kampüs niteliğindeki Yunus Emre Kampüsü Eskişehir?in içinde yer alıyor. Bölümlerin büyük bir kısmı burada. Beden eğitimi ve spor yüksekokulları, sivil havacılık yüksekokulu ile mühendislik- mimarlık fakültesinin yer aldığı 2 Eylül Kampüsü ise kent merkezine 5 km. uzaklıkta. Bu kampüste aynı zamanda Anadolu Havaalanı da bulunuyor.  

Eğitim: Türkçe, ingilizce, Fransızca ve Almanca olarak yapılıyor.

Akademik birimler: 9?u örgün, 3?ü uzaktan eğitim veren toplam 12 fakülte, 6 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 9 enstitü ve 16 araştırma merkezi bulunuyor.

Barınma: Genç bir nüfusa, çok sayıda yüksek öğretim öğrencisine sahip olan Eskişehir?de, öğrencilerin barınma sorunu büyük ölçüde çözümlenmiş. Birçok özel öğrenci yurdunun yanı sıra kredi ve yurtlar kurumuna ait öğrenci yurtlarının kapasitesi 6 500. Ayrıca kentte kiraladıkları evlerde de kalabilen öğrenciler, bu konuda Eskişehirlilerden büyük destek görüyor.

Beslenme: Anadolu Üniversitesi?nin tüm birimlerinde öğrencilerin sürekli yararlanabildiği kantin ve lokaller bulunuyor. Yunus Emre Kampüsü?ndeki öğrenci kafeteryasında ise her öğlen yemek çıkıyor ve bundan 7 000 öğrenci yararlanıyor.

Teknoloji: Üniversitenin hemen hemen her biriminde bilgisayar, birimin ders programlarına uygun olarak öğretiliyor, bu amaçla da her birimde bilgisayar laboratuvarları bulunuyor. 

Sağlık hizmetleri: Üniversite öğrencileri kampüsteki Anadolu Üniversitesi Hastanesi?nden yararlanıyor.  

Spor tesisleri: Bini aşkın genç spor yapma olanağı buluyor. Üniversitede öğrencilerin yararlandığı spor salonu, tenis kortları, kapalı yüzme havuzu, futbol sahası, açık hava voleybol ve basketbol alanları gibi spor tesisleri mevcut.

Burs: Üniversitenin özel bursu yok. 

Genel Bilgi: Eskişehir Üniversitesi’nin şehir merkezinde yer alan ve ana kampus niteliğinde olan Yunusemre Kampusu fakülte ve yüksekokulların bazılarıyla idari birimler ve sosyal tesislerin önemli bir kısmından oluşmakta. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nin bulunduğu 2 Eylül Kampusu ise kent merkezine 5 km. uzaklıkta.

Anadolu Üniversitesi, üçü uzaktan öğretim 12 fakültesi, 6 yüksekokulu, bir devlet konservatuarı, 4 meslek yüksek okulu, 9 enstitü ve 21 araştırma merkezi ile eğitim öğretim veriyor.

Üniversitede birimlerin tamamına yakınında İngilizce hazırlık eğitimi yapılıyor. Üniversitenin Fransa, Almanya, ABD, Bulgaristan, Rusya gibi pek çok ülkeyle de ortak çalışmaları bulunuyor. Anadolu Üniversitesi’nin hemen her biriminde bilgisayar kullanımı, birimin ders programlarına uygun olarak öğretiliyor. Bu amaçla da her birimde bilgisayar derslikleri var. Öğrencilerin yönetiminde faaliyetlerini sürdüren çok sayıda kulüp bulunuyor. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi, öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarına yardımcı olmak ve onların bireysel sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürütmekte. Üniversitede öğrencilerin yararlandığı spor salonları, kapalı yüzme havuzu, futbol sahaları, tenis kortları, voleybol ve basketbol sahaları bulunuyor.

Rektörün Adaylara Mesajı: "Öğrencilerimiz gereksinim duyacakları her türlü olanağa kolayca ulaşabildikleri kampuslerimizde sanat, spor, sosyal ve kültürel etkinlikler içinde kendilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlarlar. İlgi duydukları alanlarda öğrenci kulüpleri aracılığıyla bilgi ve becerilerini paylaşma, kendilerini ifade etme olanağı bulurlar. Beslenme, barınma, sağlık, ulaşım gibi temel gereksinimlerle ilgili sorunların yaşanmadığı Anadolu Üniversitesi, bir öğrenci kenti olan Eskişehir’in güvenli ortamında hizmet vermektedir. Biz öğrencisi, öğretim elemanı ve tüm çalışanlarıyla Anadolu Üniversiteli olmaktan çok mutluyuz." 

Şimdilik ANADOLU ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ nerede,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ili,ANADOLU ÜNİVERSİTESİ bölümleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ANKARA ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 1925

Telefon: +90 312 212 60 40 (9 Hat)

Faks: +90 312 212 60 49

Internet: www.ankara.edu.tr

Adres: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Dögol Caddesi, 06100 Tandoğan, ANKARA

Yerleşim: Ankara?da Tandoğan, ibn-i Sina, Cebeci ve Dışkapı olmak üzere belli başlı 4 kampüs var. Ankara dışında Kalecik, Beypazarı, Çankırı ve Kastamonu?da da bölümler mevcut. Gölbaşındaki beşinci kampüs inşaatı sürüyor.

Eğitim: Türkçe olarak yapılıyor.

Akademik birimler: Bünyesinde 15 fakülte, 5 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuarı, 7 enstitü ve 25 araştırma ve uygulama merkezi bulunuyor.

Barınma: Üniversitenin Ankara içinde 5, Çankırı, Kastamonu, Kalecik ve Beypazarı?nda da birer öğrenci yurdu bulunuyor. Üniversitenin merkez yurdu olan Vehbi Koç Erkek Öğrenci Yurdu?nda başarı düzeylerine göre seçilmiş 240 son sınıf öğrenci barınıyor. Bu öğrencilerin %20?sinden ücret alınmıyor. Cebeci Kampüsü?nde, Milli Piyango idaresi?nin katkısı ile modernize edilmiş olan yurdun tamamlanması ile 300, Cumhuriyet öğrenci evinde de 216 bayan öğrenci barınma imkanı bulmuş olacak. 

Beslenme: Üniversitenin kampüslerindeki kafeteryalarda günde yaklaşık 14 000 öğrenciye ucuz yemek verilebiliyor. Muhtaç durumda olan öğrencilerden ise ücret alınmıyor.

Teknoloji: Rektörlük bünyesinde kurulu bulunan Bilgi işlem Merkezi?nin temel amacı üniversiteyi çağdaş koşullara uygun bir bilgi işlem ve iletişim yapısına kavuşturmak, öğretim elemanları ile öğrencilerin eğitim-öğretim ve araştırma ihtiyaçlarını karşılamak ve aynı zamanda yazılım ve teknik konularda gerekli desteği vermek.

Sağlık hizmetleri: Üniversite öğrencilerinin sağlık sorunları ile, Sağlık-Kültür ve Spor Dairesi?nde ilgileniliyor ve çoğunlukla da burada teşhis ve tedavi ediliyor. Sağlık sorunları nedeniyle başvuruda bulunan öğrencilerin sadece kimlik göstermeleri yeterli oluyor.

Spor tesisleri: Öğrenciler üniversitenin 4 ayrı kampüsünde mevcut 4 kapalı salon, aletli kondisyon üniteleri, 1 adet olimpik ölçülerde, 2 adet minyatür ve 1 adet halı futbol sahası, çok sayıda açık basketbol, voleybol ve tenis sahalarında her an spor yapma olanağı buluyor.  

Burs: İhtiyacı olan başarılı öğrencilere burs, ücretsiz barınma, yemek ve eğitim malzemesi yardımı yapılıyor. Üniversitede Mezunlar Derneği tarafından kurulan Giysi Bankası öğrencilere sembolik bedelle giysi satışı yapıyor. 

Genel Bilgi: Ankara Üniversitesi öğrencilerine IAESTE ve AISEC kanalı ile, ayrıca dünyanın pek çok ülkesinden 136 üniversite ile imzalamış olduğu ikili değişim programı ile Japonya’dan ABD’ye, Güney Afrika Cumhuriyeti’nden Rusya’ya kadar geniş yurtdışı staj ve öğrenme olanağı sunuyor.

Yurtdışındaki üniversitelerle yapılan protokollere dayalı olarak araştırma projeleri yürütülmekte ve öğretim üyesi öğrenci değişim programları uygulanmakta. Bu değişim programları için gerekli koşulları yerine getiren Ankara üniversiteli öğrenciler, protokol imzalanan ülkelere bir ay, bir yarıyıl ya da bir akademik yıl süreli değişim öğrencisi statüsü kazanarak gidebiliyor.

Öğrencilerin ders dışında sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabileceği yüzü aşkın öğrenci topluluğu bulunuyor. Üniversitenin Ankara dışında da Çankırı ve Kastamonu ile merkezlerinde, Beypazarı ve Kalecik ilçelerinde de yerleşkeleri bulunuyor.

Ankara Üniversitesi Avrupa Birliği SOCRATES / ERASMUS programlarında yer alıyor. Bu programın pilot projelerinde veteriner ve hukuk fakültesi ile mühendislik fakültesi kimya mühendisliği bölümü programları yer alacak.

Rektörün Adaylara Mesajı: "Sizlerin araştırıcı, yaratıcı, girişimci ve yapıcı bireyler olarak yetişmenize katkıda bulunmak Ankara Üniversitesi’nin temel amacıdır. Sizlerin çevrenize ve topluma karşı yüklendiğiniz görev ve sorumlulukların bilincinde olduğunuzu bilmek ve görmek kıvanç veriyor. Dürüstlük ve çalışkanlığı, yurt sevgisini gerçek erdemler olarak benimsediğinize inanıyor, Atatürk ilke ve devrimlerine olan bağlılığınızla gurur duyuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni barış ve kardeşlik içinde, üçüncü bir yılda bilgi toplumuna sizler taşıyacaksınız. Sizlere içtenlikle güveniyoruz. Ülkemizin en köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan Ankara Üniversitesi’nde öğrenim görmenin ayrıcalığını doyasıya yaşamanız dileğiyle." 

Şimdilik ANKARA ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ANKARA ÜNİVERSİTESİ nerede,ANKARA ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ANKARA ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ANKARA ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ANKARA ÜNİVERSİTESİ ili,ANKARA ÜNİVERSİTESİ bölümleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Devlet

Kuruluş Tarihi: 07.06.1957

Telefon: +90 442 231 11 11

Faks: +90 442 236 10 14

Internet: www.atauni.edu.tr

Adres: Atatürk Üniversitesi 25240 Erzurum

Öğrenim Dili: Türkçe

Yerleşim: Üniversite, büyük bir bölümü ağaçlandırılmış 35 870 dekarlık alan üzerinde kurulmuş bir ana kampüse sahip. Civar il ve ilçelerdeki mevcut fakülte ve yüksekokullar itibariyle toplam 12 kampüsten oluşuyor. Merkez, Erzurum, Ağrı ve Erzincan?a bu kampüsler dağılmış durumda.

Akademik birimler: 15 fakülte, 17 yüksekokul, 6 enstitü, 10 araştırma merkezi, 2 araştırma hastanesi mevcut.

Barınma: Merkez kampüs ile fakülte ve yüksekokulların bulunduğu il ve ilçelerde Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü?ne bağlı olarak hizmet veren yurtların kapasitesi 4 254 kız, 5 600 erkek olmak üzere toplam 9 854?tür. Ayrıca talep gözönünde bulundurularak 1 000 yatak da boş tutuluyor.

Beslenme: Bütün kampüslerde öğrencilerin yararlanabileceği birer kantin bulunuyor. Ayrıca Erzurum kampüsünde 2 modern kafeterya hizmet veriyor. Erzurum merkez kampüste aynı anda 10 000 öğrenci yemek yiyebiliyor. Diğer il ve ilçelerde de yemekhane hizmeti mevcut.

Teknoloji: Sayıları 150?yi bulan modern laboratuvarlara sahip olan üniversite çağdaş teknolojik şartlarla donatılmış bir bilgi işlem merkezine sahip.

Sağlık hizmetleri: Öğrenci kliniği bulunuyor. Bu klinik bünyesinde görev yapan 5 doktor, 1 diş hekimi, 1 psikolog, 3 hemşire, 2 sağlık teknisyeni öğrencilere ücretsiz olarak hizmet veriyor.

Spor tesisleri: Üniversitede toplam 4 adet spor salonu bulunuyor. Ayrıca merkez kampüste 1 adet çim, 5 adet toprak futbol sahası var. 

Burs: Üniversitede 3 bin 800 muhtaç ve başarılı öğrenciye 45 milyon lira karşılıksız burs veriliyor. Ayrıca ÖSS sınavı sonunda ilk 2 bine girip üniversiteyi tercih eden öğrencilere de 125 milyon ile 225 milyon lira arasında değişen miktarlarda karşılıksız burs veriliyor

Genel Bilgi: Ulu Önder Atatürk’ün direktifleri doğrultusunda kurulan üniversite, 45 yıldır gençlerimizi yetiştiriyor. Üniversite kurulduğu yıldan itibaren yüksek öğretim kadrolarına en fazla öğretim elemanı kazandıran üniversitelerden birisi. Fakülte ve yüksek okullardaki her sınıfın bir danışmanı var. Kayıt ve sınavlar sırasında öğrencilere yol gösteren danışmanlar üniversite ile ilgili kuralları anlatır ve kişisel konularda da gençlere yardımcı olur.

Teorik ve uygulamaları derslere, laboratuvar ve atölye çalışmalarına devam zorunluluğu var. Öğrencilerin ortak kullanımına sunulan eğitim ve araştırmalara yönelik 150 laboratuvar bulunuyor. Merkez kampusünde yer alan kütüphanelerinde 70 bini nadir eser olmak üzere 257 bini aşkın kitap. 239 yerli, 510 yabancı süreli yayını, 14 adet veri tabanı ile 7 bin civarında dergiye tam metin ulaşımı sağlanıyor. Bilgisayar teknolojisinin sağladığı olanaklardan yararlanmak amacıyla üniversite bünyesinde Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunuyor. Bu merkezden öğretim elemanları, öğrenciler ve vatandaşlara bilgisayar eğitim ve öğretimi, bilgisayar ile ilgili yayınlar ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrencilerin fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı, dengeli, kişilikli olarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen sportif etkinliklere her yıl 5 dolayında genç katılıyor. Bu çalışmalar 10 spor salonu ve bir stadyumda yürütülüyor.

Rektörün Adaylara Mesajı: "Üniversitemiz ülkemizin en gelişmiş ve en köklü üniversitelerinden birisidir. Bir üniversitede olması gereken tüm fakülte ve yüksekokullara sahip olup, dershane, atölye, labaratuvar ve kütüphane açısından çok geniş imkanlara sahiptir. Ayrıca üniversitemiz son derece huzurlu ve sosyal barışın yaşandığı bir üniversitedir. Bu nedenle tüm adaylara Atatürk Üniversitesi’nde öğrenci olmalarını büyük bir ısrarla öneriyorum"

Şimdilik ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ nerede,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ili,ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ bölümleri

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ATILIM ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Türü: Vakıf

Kuruluş Tarihi: 1996

Telefon: +90 312 586 80 00 

Faks: +90 312 586 80 90 

Internet: www.atilim.edu.tr 

Adres: Atılım Yerleşkesi Kızılcaşar Köyü 06836 İncek – Ankara 

Öğrenim Dili: İngilizce 

Yerleşim:110 dönümlük arazi üzerine kurulu olan üniversite şehre 12 km uzaklıkta.

Eğitim: İngilizce olarak yapılıyor.

Barınma: Üniversite bünyesinde yurt bulunmuyor. Öğrencilerin yurt bulmalarına yardımcı olunuyor.

Beslenme: 750 kişilik merkezi yemekhaneye sahip. Ayrıca öğrencilerin yararlanabileceği kafeterya da var.

Teknoloji: Üniversite bünyesinde, elektrik-elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendisliği bölümleri için hazırlanmış 3 bilgisayar, 2 fizik, kimya ve dil laboratuvarları mevcut.

Sağlık Hizmetleri: 2 doktor bulunuyor.

Burs: Başarılı öğrenciler için; Onur, Başarı, Teşvik ve Spor bursları var

Genel Bilgi: Atılım Üniversitesi yabancı dille öğrenim yapıyor. Öğrencilerin küçük sınıflarda ders dinleme ve derslere aktif katılma imkanları var. Atılım Üniversitesi ile "Kardeş Üniversite" olan " University of the Incarnate Word"de kurulduğu şehir San Antonio TEKSAS’ta Değişim Programı’na göre istenildiğinde öğrenim görebilme fırsatı var. Öğrencilerin açık yüze havuzu, basketbol sahaları, tenis kortları gibi tesislerde spor yapma imkanı bulunuyor.

Atılım Üniversitesi amacını; "Bilgi çağının gerektirdiği evrensel "bilgiye ulaşım" ve "bilgi kullanım" yeteneklerine sahip, mesleki konularda bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, takım çalışmasını seven, mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı, rekabetten korkmayan, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmek." olarak açıklıyor.

Rektörün Adaylara Mesajı: "Bilgi çağının gerektirdiği evrensel "bilgiye ulaşım" ve "bilgi kullanım" yeteneklerine sahip, mesleki konularda bilgili ve deneyimli, araştırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, takım çalışmasını seven, mesleklerinde ve iş dünyasında başarılı, rekabetten korkmayan, uluslararası çevrelerle yakından ilişkili, sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, çevre korumasına duyarlı insanlar yetiştirmek olan üniversitemize, üniversite eğitimi almak, bilgi çağının donanımlarına ulaşmak isteyen siz sevgili gençlerimizi bekliyoruz." 

Şimdilik ATILIM ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ATILIM ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ATILIM ÜNİVERSİTESİ nerede,ATILIM ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ATILIM ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ATILIM ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ATILIM ÜNİVERSİTESİ ili,ATILIM ÜNİVERSİTESİ bölümleri