I.Dünya Savaşı sonrası Almanya ile Sovyet Rusya arasında yapılan dostluk antlaşması hangisidir ?

I.Dünya Savaşı sonrası Almanya ile Sovyet Rusya arasında,

*Avrupa’daki siyasi dengeleri değiştirme

*İki devletin yenilgi ve devrim sonucu içine düştükleri yalnızlıktan kurtulma

*Birbirlerinin rejimlerini tanıyarak İngiltere ve Fransa’ya karşı ortak hareket etme kararı almak amacıyla,

yapılan dostluk antlaşması aşağıdakilerden hangisidir ?

a)Küçük Antant

b)Ropollo Dostluk antlaşması

c)Kellog Paktı

d)Lakarno Paktı

E)Meiji idaresi

Cevabımız “B”

Osmanlı Devleti’ni eski Türk devletlerinden ayıran özellik sorusu

I.Ülkenin tek merkezden yönetilmesi

II.Askerliğe önem verilmesi

III.Şehzade eğitimine önem verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ni eski Türk devletlerinden ayıran özelliklerindendir ?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III

Cevabımız A