2010-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme İşlemi İle İlgili Olarak Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Kamuoyunu Yanlış Yönlendirebilecek Basın Açıklamaları (05.09.2012)

ÖSYM’nin sitesinde yer alan haberde 2010-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme İşlemi İle İlgili Olarak Bazı Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan Kamuoyunu Yanlış Yönlendirebilecek Basın Açıklamaları (05.09.2012) ile ilgili duyuru yapılmıştır.Duyurumuz ile ilgili detaylar aşağıda mevcuttur.
En Son ÖSYM Duyurularını ÖSYM Duyuruları Sayfamızda bulabilirsiniz…

ÖSYM’ Deki Açıklamaya göre ;

BASIN AÇIKLAMASI
(5 Eylül 2012)

2010-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Dönemi Yerleştirme İşlemi
İle İlgili Olarak Bazı Kurum ve Kuruluşlarca
Yapılan Kamuoyunu Yanlış Yönlendirebilecek Basın Açıklamaları:

Merkezimizce yapılan 2010-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) Sonbahar Döneminde adaylara yöneltilen sorulardan 5 tanesinin yargı kararı ile iptal edilmesinin ardından, Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talepleri doğrultusunda yapılan yeni değerlendirme ve isteğe bağlı yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak birtakım kuruluşların yaptığı, adayları yanıltabilecek sonuçlar doğuran basın açıklamalarına istinaden aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılması uygun görülmüştür:

  • Merkezimizce uygulanan sınavlarda karşılaşılan soru iptalleri sadece son yıllara mal edilmemelidir. Bu iptaller konusunda Merkezimiz şeffaf  bir tavır takınmış, her bilgiyi kamuoyu ile paylaşmış ve adayların aleyhine olabilecek uygulamalardan her zaman kaçınmıştır. Özellikle Tıp alanında devamlı yenilenen bilimsel bilgi ve ekol farklılıkları göz önüne alındığında bu durumların yaşanmasının yadırganmaması gerektiği açıktır.
  • Yeni puanlama ve yerleştirme işlemleri sonucunda bazı hekimlerin uzmanlık alanlarını, bazı hekimlerin ise yaşadıkları şehri değiştirmek zorunda kalacakları iddiası da yanıltıcıdır. Zira idari yargı kararı sonrası Sağlık Bakanlığının ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talepleri doğrultusunda yapılan yeni değerlendirme ve yerleştirme sonuçları, kazanılmış hakları aynen korumakta, adaya yerleştirildiği alanda eğitimine devam etme hakkı sunmaktadır. Yargı kararı ile 5 sorunun iptali sonrasında ilgili testi cevaplayan tüm adayların, bu soruları doğru yanıtladığı kabul edilerek yapılan yeni değerlendirme sonucunda, 2010-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşememiş adaylardan tercihlerinden birine yerleşmeye hak kazananlar ile  2010-TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına göre bir programa yerleşmiş adaylardan da üst tercihlerinden birine yerleşenlerin, istedikleri takdirde, bu tercihlerine yerleşmeleri sağlanacaktır. Adayların zorlanmaları ve/veya istekleri dışında otomatik olarak yerleştirilmeleri söz konusu değildir.
  • Karar düzeltme safhasında bulunan yargı denetiminde, mevcut düzenlemenin geri alınması neticesini doğuracak bir bozma kararının çıkması halinde bu yerleştirmelerin de geri alınma ihtimalinin bildirilmesi, adayları bu konuda aydınlatmak gayesi taşımakta olup, bu bilginin adayları korkutmaya yönelik ifadeler olarak yorumlanması doğru değildir.

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir