Duraklama Döneminde Osmanlı toprak sistemindeki bozulmalar,aşağıdakilerden hangisinin önemini kaybetmesine Sebeb Olmuştur?

A)kadılar
B)Yeniçeriler
C)Tımarlı Sipahiler
D)Beylerbeyi
E)Defterdar

Doğru Cevap “C”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 − 1 =