I. İnönü savaşı sonucu

I. İnönü savaşı sonucu: MİLAT

Moskova Antlaşması
İstiklal Marşının kabulü
Londra Konferansının toplanması
Afganistan’la dostluk antlaşması
Teşkilatı Esasiye’nin kabulü

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − 5 =