İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı Video

Bu videodaki bilgileri Sizin için yazıya döktük isterseniz videodan önce veya sonra okuyabilirsiniz.

Edebiyat Dönemleri
1)İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
2)İslamiyet Sonrası Türk Edebiyatı
3)Batı Etkisinde gelişen Türk Edebiyatı
İslamiyet Öncesi
-Sözlü ve Yazılı Edebiyat olarak ayrılır
Sözlü Edebiyat Özellikleri

*Anonimdir
*Aşk,Tabiat,Doğa gibi konular işlenir
*Nazım birimi dörtlüktür.
*Hece ölçüsü kullanılmıştır.

Ürünleri
Koşuk-Sığır denilen düğün törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen ezgiler şiirler
Sav-Günümüzdeki atasözleri
Sagu-Günümüzdeki ağıtlar
Destan-Milli bir nitelik taşır destanlar
Destanların Özellikleri
*Anonimdir
*Manzumdur
*Olağanüstü olaylar ve kişilerin yer alması.
*Zamanla değişkliğe uğraması.
Destanlar yapay ve doğal destanlar olmak üzere ikiye ayrılır
Önemli Doğal Destanlar
*Oğuz Kağan(Türk)
*İlliadose Odysseia (yunan)
*Romayana (Hint)
*Kalevela(fin)
*Şehname(İran)
*Gılgamış(Sümer)
En önemli yapma destanları
*Üç Şehitler Destanı(Fazıl Hüsnü Dağlarca)
*İlahi Komedya(Dante)
*Çılgın Orlando(Aristotoles)
*Kurtarılmış Kudüs(Tasso)
İslamiyet Öncesi Türk Destanlar
1.Saka T.
-Alper Tunga
-Şu Destanı
2-Hun Türklerinin
-Oğuz Kağan Destanı
3-Göktürk Destanları
-Bozkurt
-Ergenekon
4-Uygur Türkleri Destanları
-Göç
-Türeyiş

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir