Kpss için Coğrafya kısaltmaları Geniş İçerik

Ege’de En Çok Yetişen Ürünler: ZÜHTi: Zeytin Üzüm Haşhaş İncir

Bakımlıyız.Com – Kpss İçin Ezberi Kolaylaştırıcak Coğrafya Kısaltmaları Rüzgârlar: KaYıP SaKaL: Karayel Yıldız Poyraz Samyeli Kıble Lodos…

İç Anadolu’daki Platolar HUCOB: Haymana Uzunyayla Cihanbeyli Obruk Bozok

Ülkemizde Doğalgaz Santralleri: OHA: Ovaakça Hamitabat Ambarlı

Ege’deki Kırık Dağlar: MaYBAM… Madra Yunt Bozdağlar Aydın dağları Menteşe

Akdenizdeki Karstık Ovalar : TAKKE… Tefenni Acıpayam Korkuteli Kestel Elmalı

İhrac Ettiğimiz Madenlerimiz: BaCaK MaBeT BAKIR CIVA KROM MAGNEZYUM BORTUZ

İhrac Ettiğimiz Ürünler: SıNıF TAKİM… ÇAY SEBZE NOHUT FINDIK TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI KAYISI İNCİR MERCİMEK

Suriye Sınır Kapılarımız : CCANeY… Cilvegözü Ceylanpınar Akçakale Nusaybin Yayladağ

Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM: Bandırma İstanbul Sivas İzmir Mardin Giresun Elazığ Mersin

BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R

İşletmeler için Ortadaki harflere bir de “samsun” ekleyin. Yani “ADES” (Kastamonu-küre) (Artvin-Murgul)

(Diyarbakır-Ergani) (Elazığ-Murgul) (Rize-Çayeli)

DEMİR çıkarılan ve İşlenen Yerler; S A M İ (Sivas-Divriği ve Kangal) (Adana-Feke ve Kozan) (Malatya-Hekimhan ve Hasançelebi) (İzmir-Dikili ve Torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(Sivas ve İzmir)

Doğu Anadolu’daki Madenler

MeraKLı KABakÇı DEMİR: Manganez Krom Linyit Kükürt Krom Kaya tuzu Çinko Demir

Ege Bölgesi Maden ve Enerji Kaynakları: JETKiLiMCiZADe

jeotermalenerji Krom Linyit Mermer Cıva Zımparataşı Altın Demir

Tektonik Göller: MUSİBET: Manyas Ulubat Sapanca İznik Beyşehir Eğirdir Tuz Gölü

Heyelan Set Gölleri: UYSAT: Uzungöl Yedigöller Sera Abant Tortum

Volkanik Set Gölleri:

ERÇEKli NAZİK HAÇLIy’la beraber VAN GÖLÜ’nde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü Nazik gölü Haçlı gölü Van gölüBalık gölüÇıldır gölü

Ege’deki platolar: YUBBİ… Yazılıkaya Uşak Banaz Bayat…

GüneyDoğu’daki Platolar: DUAA… Diyarbakır Urfa Antep Adıyaman

Enerji üretilen Göller: Elektrik Hattı gibi “HET”… Hazar gölü Eğridir gölü Tortum gölü.

Marmara’daki Tektonik Gölleri: KULİS: Kuş(manyas) gölü Ulubat gölü İznik gölü Sapanca gölü

Sigara fabrikası bulunan İller: SİİMBAAT: Samsun İzmir İstanbul Malatya Bitlis Adana Tokat

Bakır merkezleri: MaKaM SEM SEzsiz harfler: M= Murgul Artvin K= Küre Kastamonu M= Maden Elazığ. SEM Samsun Ergani ve Murgul

Ülkemizin Bölgelere Göre Nüfus Yoğunluğu: MEAG

Marmara Ege Akdenız G.Doğu Karadenız İç Anadolu Doğu Anadolu

Türkiye’deki tektonik Göller: BASİT MUHASEBE

Burdur gölü Acıgöl Sapanca gölü İznik gölü Tuz gölü Manyas Gölü Ulubat gölü Hazar (Hozapin) gölü Akşehir gölü Seyfe gölü Eber gölü Beyşehir gölü Eğirdir gölü

KARSTİK GÖLLER: Alda gölü Suğla Gölü Kestel Gölü

Zımpara taşı çıkan yerler: İDAM… İZMİR DENİZLİ AYDIN MUĞLA

Türkiye’deki kağıt fabrikaları: KAZMaM GİBİ

K(Kastamonu-Taşköprü)A(Afyon)Z(Zonguldak-Çaycuma)M(Mersin-Taşucu)AM(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu)İB(balıkesir)İ(İzmit)

KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA… Hirfanlı O Kesikköprü Kapulukaya Altınkaya barajları

YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS… Hasan uğurlu Almus Suat uğurlu

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE: KAK… Keban Atatürk Karakaya

Karstik göller: SALDA(selda ormanda AVLANırken SÖĞÜT ağacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL) SALDA GÖLÜ AVLAN GÖLÜ SÖGÜT GÖLÜ KESTEL GÖLÜ

EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)

L İNYİT

A LTIN

Z IMPARA TAŞI

C İVA

U RANYUM

M ERMER

a

Bölgelerin Ayrılmasında Etkili Olan Faktörler =YENİDEN

Y erşekilleri

E konomi

N üfus ve yerleşme

İ klim ve bitki örtüsü

DEN ize göre konum

Haritalarda Hangi Yükseltide Hangi Renk Kullanılır Şu Şekilde Belirtebiliriz:

-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

Kodlarsak: YaSTıK

İç Anadolu’daki ürünler: BEŞPAY

B uğday

E lma

Ş eker pancarı

P atates

A arpa

Y teşil mercimek

İpekli dokuma: BİG

B ursa

İ stanbul

G emlik

Ülkemizde Olmayan Madenler: KiTaP

K obalt

T itanyum

P latin

Kapatılacak Madenler: CıVıK

C iva ( kanserojen)

V olfram (rezerv az)

K ükürt ( rezerv az)

Bakırın Çıkarıldığı Yerler: KADER

K astamonu-küre

A rtvin- murgul

D iyarbakır- ergani

E lazığ- maden

R ize- çayeli

Civanın Çıkarıldığı Yerler: KİM Bu

K onya

İ zmir

M anisa

B (joker)

U şak

Karstik Ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla

B urdur

A ntalya

D enzili

e (joker)

M uğla

I sparta

Bor Madeni: BEBeK

B alıkesirbigadiçsusurluk

E skişer-seyitgazi

B ursa-mustafa kemal paşa

e (joker)

K ütahya- emet

GAP Tamamlanınca Artacak Ürünler: PASPaS

P amuk

A yçiçeği

S oyafasülyesi

P irinç

a (joker)

S ebze

Batı Karadeniz Dağları: KILIBIK

K öroğlu

I lgaz

ı (joker)

B olu

ı (joker)

K üre

Kızılırmak Üzerindeki Barajlar(HoKKA)

H irfanlı

o

K esikköprü

K apulukaya

A ltınkaya

Yeşilırmak Üzerindeki Barajlar (HAS)

H asan uğurlu

A lmus

S uat uğurlu

Fırat Nehri Üzerindeki Barajlar (KAK)

K eban

A tatürk

K arakaya

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir