LYS 2013-2014 Çıkması Beklenen Konular

LYS 2012 ve 2013 te çıkacak konular aşağıdaki gibidir.

Matematik LYS  Çıkması Beklenen Konular

İşlem-Modüler Aritmetik
Bağıntı-Fonksiyon
Polinom
Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma
2. Derece eşitsizlikler
2. Derece Denklemler
Parabol
Olasılık
Trigonometri
Karmaşık Sayılar
Logaritma
Toplam-Çarpım Sembolleri
Diziler-Seriler
Matris -Determinant
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
Limit ve Süreklilik
Türev
İntegral

Geometri LYS Beklenen Konular

Açılar-Üçgende Açılar
Üçgenler
Çokgenler – Dörtgenler
Paralel Kenar
Çember
Çokgensel Bölgelerde Alan
Katı Cisimler
Üç Boyutlu Geometri
Nokta, Doğru ve Çember Analitiği
Vektörler
Elips, Hiperbol, Parabol
Geometrik Yer ve Üçgen Çizimi

Fizik LYS Çıkması Beklenen Konular

Kuvvet – Denge
MOMENT – DENGE – KÜTLE MERKEZİ
Moment Tanımı
Paralel Kuvvetler – Kütle Merkezi
DOĞRUSAL HAREKET
DİNAMİK
İŞ GÜÇ ENERJİ
ATIŞLAR
DAİRESEL HAREKET – BASİT HARMONİK HAREKET – GENEL ÇEKİM
İTME VE MOMENTUM
ELEKTROSTATİK
ELEKTRİK AKIMI
ELEKTRİK AKIMININ MAGNETİK ETKİSİ
İNDİKSİYON AKIMI – ALTERNATİF AKIM
IŞIK BİLGİSİ
IŞIĞIN KIRILMASI
DALGALAR
IŞIK TEORİLERİ
ATOM TEORİSİ
YÜKLÜ PARÇALARIN HAREKETLERİ

Kimya LYS 2012-2013  Beklenen Konular

KİMYASAL HESAPLAMALAR
GAZLAR
ÇÖZELTİLER
ÇEKİRDEK KİMYASI
KİMYASAL TEPKİMELERDE ENERJİ
KİMYASAL TEPKİMELERDE HIZ
KİMYASAL TEPKİMELERDE DENGE
ÇÖZÜNÜRLÜK DENGELERİ
SULU ÇÖZELTİLERDE ASİT VE BAZ DENGELERİ
İNDİRGENME – YÜKSELTGENME TEPKİMELERİ
KİMYASAL BAĞLAR
HİDROKARBONLAR
FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER

Biyoloji 2012-2013 LYS Beklenen Konular

FOTOSENTEZ VE KEMOSENTEZ
HÜCRE SOLUNUMLARI
NÜKLEİK ASİTLER VE PROTEİN SENTEZİ
HÜCRE BÖLÜNMELERİ
ÜREME VE GELİŞMİ
KALITIM
TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ
SİNDİRİM SİSTEMLERİ
SOLUNUM SİSTEMLERİ
BOŞALTIM SİSTEMLERİ
DENETLEYİCİ VE DÜZENLEYİCİ SİSTEMLER
DESTEK VE HAREKET SİSTEMLERİ
BİYOTEKNOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİĞİ, CANLILARDA DAVRANIŞ

2012-2013 LYS Edebiyat Beklenen Konular

SÖZ SANATLARI
NAZIM – NESİR BİLGİLERİ
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
TÜRK EDEBİYATI TARİHİ
BATI EDEBİYATI

2012 Tarih Çıkması Beklenen Konular

GENEL TÜRK TARİHİ
OSMANLI TARİHİ
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ

2012 Coğrafya Beklenen Sorular

DOĞAL SİSTEMLER
BEŞERİ SİSTEMLER
EKONOMİK FAALİYETLER
MEKANSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE
ÇEVRE VE TOPLUM
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER ÜLKELER

2012 Sosyoloji Tahmin Edilen Konular

SOSYOLOJİNİN ALANI
SOSYAL YAPI VE İLİŞKİLER
KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR
SOSYAL DEĞİŞME VE GELİŞME

2012 Mantık Çıkması Beklenen Konular

KLASİK MANTIK
SEMBOLİK MANTIK
MANTIĞIN UYGULAMALARI
Psikoloji Çıkması Beklenen Konular

PSİKOLOJİNİN ALANI

ORGANİZMA VE ÇEVRESİ
ZEKÂ VE KİŞİLİK
RUH SAĞLIĞI
BİREYİN DAVRANIŞINDA SOSYAL ETKİLER

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir