Mustafa Kemal döneminde çıkarılan önemli kanunlar

Şifre : HİTİT MAKASI

Hıyanet-i Vataniye 29 nisan 1920
i
Tevhid-i Tedrisat 3 mart 1924
i
Takrir-i Sükun 4 mart 1925

Medeni Kanun 17 şubat 1926
a
Kabotaj Kanunu 1 temmuz 1926
a
Soyadı Kanunu 21 haziran 1934
İlkelerin anayasal güvence altına alınması 5 şubat 1937

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 7 =