10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 2013-2012 Sayfa ( 127 ile 148 )

  5. Metin – Murabba Murabba Dinle bülbül kıssasın kim geldi eyyâm-ı bahâr Kurdı her bir bağda hengâme hengâm-ı bahâr Oldı sîm-efşân ana ezhâr-ı bâdâm-ı bahâr Ayş u nûş it kim geçer kalmaz bu eyyâm-ı bahâr Yine envâ-ı şükûfeyle bezendi bağ u râğ Ayş içün kurdı çiçekler sahn-ı gülşende otağ Kim bilür ol bir bahâra… Okumaya devam et 10.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 2013-2012 Sayfa ( 127 ile 148 )