Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

İTALYA’DA FAŞİZM -Mussolini liderliğinde Faşist Parti kuruldu. -Paris Barış Konferansı′nda İtalya′nın küçük düşürüldüğünü, faşist iktidarında Roma İmparatorluğu′nun yeniden kurulacağını ileri sürüyordu. -Ağustos 1922′de greve gitmeleri üzerine Roma′ya yürüyen Faşist Parti, hükümeti çekilmek zorunda bıraktı. İtalya kralı Ekim 1922′de Mussolini′yi Başbakanlığa getirdi. -İtalya′nın yayılmacı ve saldırgan politikası, Akdeniz ülkelerinde ve Avrupa′da endişeye yol açtı. 1927′de Amavutluk′u… Okumaya devam et Totaliter Rejimlerin Kuruluşu