İki Savaş Arası Avrupa

MİLLETLER CEMİYETİ -Dünya Savaşı′nın getirdiği büyük yıkım, barışı koruyacak devletlerarası bir örgütün kurulması düşüncesini güçlendirmiştir. Bu örgütün gerekliliği ABD Başkanı Wilson′un yayımladığı ilkelerde de vurgulanmıştı. Savaş sonunda bu amaçla ABD ve İngiltere arasında çalışmalar başlatılarak Paris Barış Konferansı′nda gerekli hazırlıklara girişilmiş, bu çalışmaların sonucunda Milletler Cemiyeti ortaya çıkmıştır. -Konferansın Ocak 1919′da yapılan toplantısında alınan karar… Okumaya devam et İki Savaş Arası Avrupa