İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Meslek Tanıtımı

Hepiniz Üniversiteye gireceksiniz ve belirli bölümlerde karar vermek mecburiyetinde kalacaksınız.Seçmek istediğiniz mesleği gönülden seçmelisiniz.Unutmayın bu meslek seçiminiz bütün hayatınızı etkileyecektir.İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Mesleği ile ilgili bilgiler aşağıda mevcuttur.Lütfen iyice inceleyip kararınızı veriniz.Web sitemize diğer meslek tanıtımlarınıda bulabilirsiniz.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri


Programın Amacı

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programının amacı, belli bir alanda veri toplama, bu verileri çözümleme ve yorumlama yöntemleri konusunda insan gücü yetiştirmektir. İstatistik, matematiksel ve uygulamalı istatistik adı altında iki alana ayrılır. Matematiksel İstatistik: Birinci derecede kuramlarla uğraşır, sayısal bilgiyi elde etmek ve yorumlamak için istatistiksel yollar geliştirmede matematiksel tekniklerden yararlanır. Olasılık kuramı, deney düzeni, çeşitli analiz yöntemleri geliştirme gibi alanlar kuramsal istatistiğin üzerinde çalıştığı alanlardır. Uygulamalı İstatistik: Güncel sorunları, kabul edilmiş, bilinen yöntemlerle çözmeye çalışır. Belli bir konu alanında verileri toplamak ve çözümlemek için istatistiksel yöntemlerden yararlanır. Nüfus artışını, ekonomik gelişmeyi, tarımsal ve endüstriyel ürünlerdeki artışı önceden tahmin etmek uygulamalı istatistik alanına girer. Uygulamalı istatistikçiler, sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda, sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programında eğitim süresi 4 yıl olup bu süre içinde genellikle matematik, cebir, geometri ve sayısal yeteneğe dayalı konularla ilgili dersler yanında bilgisayar bilimleri ile ilgili dersler okutulmaktadır.
Gereken Nitelikler

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programına girmek isteyenler matematiğe yetenekli ve bu alanda başarılı Analitik düşünme gücü gelişmiş, bilgisayar alanında yeni yollar aramaya hevesli, bilimsel tutuma sahip kimseler olmalıdırlar. Sabır, ayrıntılarla uğraşmaktan bıkmama, yılmama gibi kişilik özelliklerine sahip olanlar bu alanda başarılı olabilirler.
Mezunların kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri programını bitirenlere “”İstatistikçi”” unvanı verilir. İstatistikçi, kendince özel anlamı olan sayı ve sembollerle uğraşır. Kullandığı semboller özel bir dile benzer, bu yolla karmaşık ilişkileri basite indirger. Elde edilen sayısal verileri analiz ederek ilgilenilen sorunların çözümüne yarayacak çıkarsamalarda bulunur.
Çalışma Alanları

İstatistik ve bilgisayar bilimleri programı mezunları genellikle şu üç alanda çalışmaktadırlar: Öğretim, araştırma ve uygulama. Bunlardan ilk ikisi genellikle kuramsal istatistik alanına girer ve bu alana ilgi duyanlar genellikle üniversitelerde öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Uygulamalı istatistikçiler sosyal ve politik bilimler, tıp, eğitim, doğal bilimler, endüstriyel faaliyetler vb. alanlarda sayısal verilerin toplanması, çözümlenmesi ve buna dayanarak geleceğe ilişkin tahminler yapılması ile ilgili konularda çalışırlar. Endüstrileşme ve planlı kalkınma çabasında olan ülkemizde iyi yetişmiş istatistikçilere büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Matematiksel kavramlar üzerinde düşünebilen ve bunu çevresindekilere aktarabilen kimseler için istatistikçilik gelecek vadeden bir meslek olabilir
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bilgi paylaşımımız bu kadar web sitemizde 100 den çok meslek tanıtımı yer almaktadır.Dilerseniz diğer mesleklerede göz atabilirsiniz. İyi günler.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri nasıl bir meslektir,İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri ile ilgili bilgiler,İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri detayları

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir