18. yüzyıl önemli şairleri

Edebiyatımızın 18. yüzyılın önemli şairlerinin şifrelemesi aşağıda bulunmaktadır.
Hafızanızıda kalıcılığı sağlamak için iyi bir şifreleme.

Ş eyh Galip

e

N edim

Şifre:ŞeN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − twelve =