Namık Kemal Eserlerini Ezberle – 2

Namık Kemal şifreleme :

Kemal bir sabah (intibah) çizmesini (cezmi) giymiş.(Hürriyet) gazetesindeki ibretlik (ibret) haberleri okurken çok efkarlanır ( tasvir-i efkar).Derken içeri koşarak küçük bir kız girer. Üstü başı yırtık bir çocukturbu (zavallı çocuk). kemal kıza adını sorar, kız (gülnihal) der. Kızın başında kara bir bela (kara bela) (akif bey) dolaşmaktadır. Kemalla gülnihal adamı beraber (celalettin harzemşah)’a şikayet etmeye giderler.Harabelerin (tahrib-i harabat) içinden geçerken adam onları (takip) eder.Bir kaleye (kanije)’ye girerler. Oratada bir masa, masanın üztünde kitaplar (osmanlı tarihi,islam tarihi) vardır. Evraklar (evrak-ı perişan) dağılmış, eski zafer (barika-i zafer) günleri silinip (silistre muhasarası) gitmiştir. Her yer istilaya (devr-i istila) uğramıştır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir