KPSS Konuları 2012

Bu yazımızda kpss de çıkacak olan konuları vereceğiz.

Türkçe Konu Dağılımı (30 Soru) :


– Sözcükte anlam
– Cümlede anlam
– Paragraf (Ana Düşünce , Yardımcı Düşünce) , Paragrafta Yapı , Paragrafta Anlatım Biçimleri
– Ses Bilgisi
– Yazım Kuralları
– Noktalama İşaretleri
– Dil Bilgisi
– Anlatım Bozukluğu

Matematik – Geometri Konu Dağılımı (30 Soru) :


– Temel Bilgiler ve İşlem Yeteneği
– Temel Kavramlar
– Sayı Sistemleri
– Doğal Sayılarda Bölme
– Bölünebilme
– Asal Çarpanlara Ayırma
– OBEB – OKEK
– Rasyonel Sayılar
– Basit Eşitsizlik ve Sıralama
– Mutlak Değer
– Üslü Sayılar
– Köklü Sayılar
– Çarpanlara Ayırma ve Sadeleştirme
– Oran – Orantı
– Denklem Çözme
– Problemler (Sayı, işçi havuz, hareket, yüzde, karışım, grafik vb.)
– Kümeler
– İşlem
– Modüler Aritmetik
– Permütasyon – Kombinasyon
– Olasılık
– Üçgende Açı , Alan vb.
– Çokgenler, Paralel Kenar, Dikdörtgen, Kare, Yamuk-Deltoid, Çember-Daire , Analitik Geometri, Katı Cisimler

Vatandaşlık (Anayasa) Konu Dağılımı (12 Soru) :


– Temel Hukuk Bilgileri
– Devlet ve Devlet Biçimleri
– Türk Anayasa Tarihi
– 1982 Anayasası
– Temel Hak ve Ödevler
– Yasama
– Yürütme
– Yargı
– İdari Hukuku
– Türkiye’nin İdari Yapısı
– Sosyal Kurumlar ve Bankacılık
– Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar
– Türk-İslam Düşünürleri

Coğrafya Konu Dağılımı (18 Soru) :
– Dünyanın Şekli, Hareketleri ve Türkiye’nin Coğrafi Konumu
– Türkiye’nin Yeryüzü Şekilleri
– Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
– Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
– Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyası
– Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri
– Grafik ve Tablo Yorumlama

Tarih konu içeriği (30 Soru) :


– İlk Türk Devletleri ve Kültür – Medeniyet
– İlk Türk – İslan Devletleri ve Kültür ve Medeniyet
– Anadolu Türk Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
– Osmanlı Tarihi ve Kültür ve Medeniyet
– III. Selim’den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etmenler
– Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı
– Ulusal Kurtuluş Savaşı
– Atatürk İnkılapları
– Atatürk’ün Hayatı, Düşünce Sistemi ve İlkeleri
– Atatürk Dönemi Dış Politika ve İç Olaylar
– II. Dünya Savaşı

1. Sınıf Çıkarma İşlemi Problemleri Soru Çözümü

1.Sınıf eğitime 1 kademe girmek demektir…Çocuklarımızın şimdiden öğreneceği bilgileri ilköğretim boyunca temelini oluşturacaktır.
Bundan dolayı 1. sınıfta derslerini iyi öğrenmesi diğer sınıflara geçtiği zaman yeni gelecek konuları daha iyi kavrayacaktır.
Çocuğumuzun Çıkarma işleminin nasıl yapıldığını öğrenmesi dileğiyle.

Bölüm 1

Bölüm 2

Bölüm 3

Motor Dersi Notları Konu anlatımı

Soğutma Sistemi Notları

Soğutma suyu günlük olarak kontrol edilmelidir.
Termostat silindir kapağının çıkışındadır.
Motorda termostat yoksa geç ısınır.
V kayışı gerginliği Parmakla basıldığında 1.5 cm esnek olmalıdır.

Yağ Sistemi Notları

Yağ lambası basınç göstermşyorsa motor hemen stop edilir.
Kullanma kılavuzuna göre belirli km’de bir yağ ve yağ filtresi değiştirilir.
Moto yağı günlük kontrol edilir.
Motor yağını kontrol etmek için yağın kratere inmesi için 4-6 dk beklenir ve araç düz zeminde tutulmalıdır.

Ateşleme Sistemi Notları

Parçaları:Endüksiyon bobini,Distribatör,Akümülatör
Distribatörün içindekileri :  Tevzi Makarası,Platin,Meksefe

Platin meme yaparsa meksefe arızalanır.
Platin meme yaparsa zımpara ile temizlenir.
Konta anahtarı ateşleme durumunda açık bırakılırsa platin ve endüksiyon bobini yanabilir
Kullanma kılavuzuna göre belirli km’de bir buji ve platin değiştirilir
Motorun çalışması sarsıntılı ise buji kablolarından biri çıkmış olabilir
Manyetik ateşlemeli araçlarda platin bulunmaz.

Yakıt Sistemi

Parçalar : Yakıt pombası,hava filtresi,kalbüratör,jikle kelebeği,gaz kelebeği,Depo
Katalitik konvertör kurşunsuz benzinli araçlarda kullanılır
Araçta yakıt ikmali yapılırken,motor stop edilir
Hava filtresi basınçlı hava ile temizlenir
(Yağlı tipler gaz yağı ile etmizlenir.)
Hava filtresi tıkalı ise zengin karışım olur.Egzoz siyah duman çıkartır.
Jikle çekili unutulursa zengin karışım olur.ekszoz siyah duman çıkartır.Motor boğulabilir.

Marş Sistemi

Parçalar:Volan dişlisi,Marş motoru,akümülatör

Marş dişlisi volana hareketini iletir.
15-15 saniye arayla marş yapmalıyız.
Motor çalışırken marş yaparsak marş dişlisi zarar görür.
Marş yapıldığında yağ ve şarj göstergesinin sönmesi gerekir.

Şarj Sistemi

Parçalar altarnatör(Şarj dinamosu),V Kayışı,Krank milli,Regülator(Konjektör)
V Kayışı çok sıkıysa alternatörün yatakları aşınır
Alternatörlü araçlarda elektrik kaynağı yapılacağı zaman kutup başları çıkarılır.
Dijital göstergeli araçlarda akü takvisyesi yapılmaz.
Akü takviyesinde artı artıya,eksi eksiye bağlanır.
Regülatör(Konjektör) arızalı ise akü su eksiltilir ve ampuller sıkça patlar

Motor Dersi Tamamını İzle

Motor dersi akademik eğitim tarafınca hazırlanan eğitim setidir.
Bu sette motor ile çıkabilecek sorular yer almaktadır.
Çok iyi bir şekilde şekil ile gösterilmekte ve  kısa özeti bulunmaktadır.
Konu sonunda dipnotları ile konuyu tamamen kavramınızı sağlıyor.

Bölüm 1

Bölüm 2

1. sınıf Azlık – Çokluk

1.Sınıf eğitime 1 kademe girmek demektir…Çocuklarımızın şimdiden öğreneceği bilgileri ilköğretim boyunca temelini oluşturacaktır.
Bundan dolayı 1. sınıfta derslerini iyi öğrenmesi diğer sınıflara geçtiği zaman yeni gelecek konuları daha iyi kavrayacaktır.
Çocuğumuzun Azlık ve Çoklukğun ne demek olduğunu öğrenmesi dileğiyle.

1. Sınıf Bölme İşlemine Giriş

1.Sınıf eğitime 1 kademe girmek demektir…Çocuklarımızın şimdiden öğreneceği bilgileri ilköğretim boyunca temelini oluşturacaktır.
Bundan dolayı 1. sınıfta derslerini iyi öğrenmesi diğer sınıflara geçtiği zaman yeni gelecek konuları daha iyi kavrayacaktır.
Çocuğumuzun Bölme işlemini öğrenmesi dileğiyle.

1. sınıf 30’dan Geriye Birer Ritmik Sayma

1.Sınıf eğitime 1 kademe girmek demektir…Çocuklarımızın şimdiden öğreneceği bilgileri ilköğretim boyunca temelini oluşturacaktır.
Bundan dolayı 1. sınıfta derslerini iyi öğrenmesi diğer sınıflara geçtiği zaman yeni gelecek konuları daha iyi kavrayacaktır.
Çocuğumuzun Ritmi sayıları öğrenmesi dileğiyle.