9.sınıf Matematik Sayfa 15, 21, 28, 37,38 Cevapları

Sayfa 15
1)
a.Küme = tanımsız / b.Nokta =Tanımsız / c.Açı=Tanımlı / ç.Doğru=Tanımsız / d.Çember=tanımlı / e.Kare=Tanımlı

2)
a = önerme değildir
b=önerme değildir
c=1
ç=1
d=0
e=önerme değildir

3) D-Y-D

4)
p : 7=8 ->doğruluk değeri 0

q : 3 > 5 -> doğruluk değeri 0

r : İki kere iki dört eder. -> doğruluk değeri 1

5) Cevap B şıkkı.
6)Cevap A şıkkı.

7)
a.Dokuz bir tek sayı değildir.
b.Çam bir bitki değildir.
c.İki basamaklı en küçük sayı on değildir.
ç.Üç,asal bir sayı değildir.

8)
p denktir q
t denktir s

9)

a) p : 5-(-4)=9 doğruluk değeri 1
r : 2+4=6 doğruluk değeri 1
p denktir r

b) p : 5+7 < 9 doğruluk değeri 0 r : 8+9=17 doğruluk değeri 1 p denk değildir r 10) Cevap B şıkkı Sayfa 21 1)Bileşik 2) p denktir 1 q denktir 0 a)pvq denktir 1 b)pvq' denktir 1 c)qvp dentir 1 d) p'vp' denktir 0 3) p q ve ryi sorunun verdiği doğruluk değerine göre dolduruyorum. (1v0) ve [(1 ve 1) v (1v0)] denktir 1 ve [(1v1)] denktir 1 ve 1 denktir 1 4) B şıkkı 5) E şıkkı 6) q denktir 0 p denktir 0 r denktir 0 7)Elif zeki ve çalışkan değildir. 8)1 ve p 10) 1 Sayfa 28 1) a)Ercan çalışkan ise başarılıdır. b)Ercan çalışkan ise başarılıdır başarılı ise çalışkandır c)Ercan tembel ise başarısız ve başarısız ise tembeldir d)Ercan başarılı ise çalışkandır 2) p' v (q =)p) = p' v (q' v p) = p' v q' v p = p v p' v q' 1 v q =1 TOTOLOJİ 3) (s ^ t) ^ ( p ^ p’) (s ^ t) ^ 0 = 0 ÇELİŞKİ 4) İsterseniz size tam olarak açabilirim soruları. a) [p => (q v r)]’
b) (p <=> q)’
c) [p v (q => r)]’
ç) [p <=> ( q v p)]’
d) [p’ v (q <=> p)]’
5)
p => q kendisi
q => p karşıtı
p’ => q’ tersi
q’ => p’ Karşıt tersi

6) Cevap = E

7)
a)
(p <=> q) <=> r
(1 <=> 1) <=> 0
1 <=> 0 =0

b)
p <=> (q v r)
1 <=> (1 v 0)
1 <=> 1 = 1

c) r <=> [p => ( q ^ r)]
0 <=> ( 1 => 0)
0 <=> 0 =1
ç)
p v (q => r)
1 v (1 => 0)
1 v 0 =1
d)
p <=> (p => r)
1 <=> 0 =0
8)
p <=> p’
(p <=> p’)’
p’ <=> p = O Cevap =D

9)
I)Yanlış
II)Doğru
III)Doğru
IV)Doğru
V)Yanlış
Doğru Şık ‘’ B ‘’

Sayfa 37-38

1) Tanımlı
2) Tanımsız
3)Tanımsız
4)Tanımlı
5)Tanımlı
Cevap = B
2)E
3)2’nin 5 kuvveti 32 dir
Cevap = D
4)C
5)E
6)A
7)
1.Doğru
2.Yanlış
3.Doğru
4.Yanlış
5.Doğru
6.Doğru
Cevap = D
8)B
9)E
10)yok
11)D
12)A
13)(0 v p’ )’
1 v p’ = 1 TOTOLOJİ
14) yok
15) x = 7 x karesi 49 + 1 < eşit 50 = Cevap = 7 16)D 17)A 18)E 19)B 20)

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir