Aday Bilgi Formu Nasıl Doldurulur?

Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar, sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamaları dikkatle okuyup anlamadan, yazma işlemine geçmeyiniz. Yapacağınız yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için yazınızın okunaklı olması gereklidir. Form,tükenmez kalem veya dolma kalemle doldurulacaktır (Bakınız Çizim 3.).

 

T.C. KİMLİK NUMARASI

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana 11 rakamdan oluşan T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır. Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar da kendilerine daha önce verilen T.C. Kimlik Numarasını yazacaklardır.

 

 • T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (YU.) Numarasını edinmek için ÖSYM http://ais.osym.gov.tr İnternet sayfasındaki "Y.U. Numarası Edin" başlıklı alana kendilerinden istenen bilgiler ile girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Başvuru Formuna yazacaklardır. Y.U. Numarası, hem 2012-ÖSYS'nin bütün aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

 

 

ADI

SOYADI

BABA ADI

ANNE ADI

DOĞUM TARİHİ

CİNSİYETİ

DOĞUM YERİ

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

UYRUĞU

 • Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler.
 • Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/ Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan'dan göç yoluyla gelmiş Türk soylularT.C.seçeneğini işaretleyeceklerdir.
 • KKTC uyruklu adaylar ilgili alana KKTC Kimlik Numaralarını da yazacaklardır.
 • Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler"Yabancı Uyruklular" seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Bu alanlara Nüfus Cüzdanınızda yer alan bilgilerinizi değiştirmeden ve kısaltmadan yazınız.

 

 

ÖĞRENİM DURUMU VE KODU

Bu alana, aşağıda yer alan seçeneklerden size uygun olanını seçip koduyla birlikte yazınız.

 

2011-2012 ÖĞRETİM YILINDA BİR ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN MEZUN OLABİLECEK DURUMDA OLANLAR

KODU

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım.

1

Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim.

2

Okul dışından ortaöğretimi bitirme sınavlarına giriyorum.

3

 

 

MEZUN DURUMDA OLANLAR

KODU

Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleştirilmedim ve ön kayıtla kayıt olmadım. DİKKAT ! Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar, kılavuzun 10.11. maddesinde belirtilen şekilde işlem yapmalıdır.

4

Bir yükseköğretim programına (Sınavsız Geçiş dâhil) ÖSYM'ce yerleştirildim fakat kayıt olmadım.

5

Bir yükseköğretim programına kayıtlıyım.

6

Bir yükseköğretim programını bitirdim.

7

Yükseköğretimden kaydım silindi.

8

 

 

OKUL ADI VE KODU

OKUL TÜRÜ VE KODU

ALAN ADI VE KODU

OKUL NUMARASI

BİTİRME YILI

NOT SİSTEMİ

DİPLOMA NOTU/PUANI

 

2011-2012 öğretim yılında mezun olabilecek durumda olan adaylar, okul adı, okul türü, alan adı ve kodları ile okul numarası bilgilerini yazacak; bitirme yılı, not sistemi ve diploma notu alanlarını boş bırakacaklardır. Mezun durumda olan adaylar ise bu alanların tümünü dolduracaklardır.

Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS'ye başvuranlar veya son başvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanlar, diplomalarının onaylı bir örneğine T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklar ve 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek Başvuru Merkezi görevlisine teslim edeceklerdir.

 

DİKKAT ! Okulunuzun kodunu, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr  İnternet sayfasında ÖSYS Başvuru Bilgileri içinde yer alan "Ortaöğretim Kurumları Kitapçığı"ndan öğrenebilirsiniz. Okul türü ve alan bilgilerinizi Tablo 6'dan ve Tablo 7'den bularak ilgili bilgi alanlarına yazınız.

Ortaöğretim kurumlarındaki program türleri için kullanılan alan, kol, bölüm ve dal gibi terimlerin yerine bu kılavuzda "alan" terimi kullanılmıştır. Bu bilgilerden hiçbirini bulamayan adaylar ilgili bilgi alanlarına "Diğer" yazacaklardır. Ancak, "Diğer" yazan adayların belirli tür ve alanlara tanınan ayrıcalıklardan yararlanamayacaklarını bilmeleri gerekir.

 

YGS'YE GİRME İSTEĞİ

Çizim 4'ü inceleyerek aşağıdaki seçeneklerden hangisini işaretlemeniz gerektiğini belirleyiniz.

 • YGS'ye girmek istiyorum.
 • YGS'ye girmek istemiyorum, sadece Sınavsız Geçişe başvurmak istiyorum.

 

 

YGS SINAV MERKEZLERİ

Sınav merkezlerinin adları ve kodlarıListe 1 'de yer almaktadır. Bu alan YGS'ye girmek isteyen adaylar tarafından doldurulacaktır. Yalnız Sınavsız Geçişe başvuran adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

1. Tercih alanına, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkez, sınav merkezi tercihi olarak yazılacaktır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. 2. Tercih olarak seçilebilecek sınav merkezleri de sistem tarafından, adayın okulunun bulunduğu veya adresinde yer alan merkeze en yakın sınav merkezlerinden biri olarak sınırlandırılmıştır. Bu alana sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri yazılabilecektir. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş, yetersiz sınav merkezi tercihi nedeniyle kapasitesi dolmamış veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda sınav merkezinizi saptama yetkisi ÖSYM'ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine de atayabilir. Adayların sınava gireceği merkez belirlendikten sonra değişiklik yapılmaz. Bu nedenle aday, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendisine en uygun olan merkezi seçmelidir.

DİKKAT! İstanbul'da sınava girmek isteyen aday sayısının İstanbul'daki binaların kapasitesinden çok fazla olacağı öngörüsü ile İstanbul'da sınava girme tercihlerine bazı sınırlamalar getirilmiştir. İstanbul'da sınava girmek isteyen adayların şu kurallara uymaları gerekir:

 • Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olan adaylar, İstanbul'daki beş bölgeden istediklerini, sınav merkezi olarak birinci ve ikinci tercihlerinde gösterebilirler.
 • Adres ili ve okul ilinden yalnız biri İstanbul olan adaylar, sınav merkezi tercihlerinden sadece birini İstanbul'daki beş bölgeden yapabilirler.
 • Adres ili ve okul ilinin ikisi de İstanbul olmayan adaylar İstanbul'da sınava girme tercihi yapamazlar.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.

 

ASKERÎ OKULLARA GİRME İSTEĞİ

Bu alanı, kılavuzdaki "Kara, Deniz ve Hava Harp Okullarına Girmek İsteyen Bayan ve Erkek Adayların Dikkatine" ile "Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okullarına Girmek İsteyen Erkek Adayların Dikkatine" bölümlerini okuyarak işaretleyiniz. Bu alanda işaretleme yapmak bu okullara başvuru niteliği taşımaz. Bu okullara başvurular, duyurularda belirtildiği şekilde ilgili kurumların resmîİnternet sitesinden yapılmalıdır. Bu okullara gitmek istemeyen adaylar boş bırakacaklardır.

 

YAZIŞMA ADRESİ                  "

Bu alana adresi KKTC olanlar 90, yurt dışı olanlar 91, yurt içi olan adaylar adres il trafik kodunu yazacaktır.

TELEFON NO

E-POSTA ADRESİ

Bu alanların doldurulması zorunludur. Bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

 

 

 

BOY VE KİLO

(Bu bilgiler, adayların sınav merkezi tercihleri de dikkate alınarak salon atamalarında adaya uygun salonları belirlemek için kullanılabilecektir.)

 

ÖZÜR DURUMU BİLGİLERİ

Bu alanı, sınava özürlü aday olarak başvuran adaylar dolduracaktır. Diğer adaylar boş bırakacaktır. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar Açıklama kısmına "Tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum." yazacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan adaylar sağlık raporlarını ÖSYM'ye ulaştırmalıdır.

 

ADAYIN İMZASI

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir