Aşağıdakilerden hangileri 16. yüzyılda divan üyesi olumuştur ?

I.Nişancı

II.Kaptan-ı Derya

III.Şeyhülislam

IV.Kazasker

A)Yalnız I B)I ve II C)II ve III D)II ve IV E)I,III ve IV

Cevabımız ” C”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four + 11 =