Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde görülen temel yönetim birimlerinin yöneticilerinden biri değildir?

A) Beylerbeyi B)Nişancı C)Kadı D)Sancakbeyi )Tımarlı Sipahi

Cevabımız B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 15 =