LYS Sonuçları Nasıl Kullanılacaktır?

LYS'de 180 ve üzeri puan alanlar, LYS puan türleri ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edebileceklerdir (Bakınız Tablo 1G ve Çizim 7.).

LYS'de 180 ve üzeri puanı olmayan adayların; sadece meslek yüksekokulu ön lisans programları, bazı açık öğretim programları ve YGS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları bulunacaktır. Bu adayların LYS puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

thirteen + eleven =