Ortaokullarda yeni derslerin müfredatı hazır

Kur'an-ı Kerim dersi 5, 6, 7 ve 8. sınıfların her birinde toplam 72'şer saat işlenecek.

Ders 5. sınıfta ''Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım'' ünitesiyle başlanacak ve her bir sınıfta ''Kur'an-ı Kerim'i Tanıyalım'' ve ''Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma'' üniteleri ele alınacak. Konular işlenirken, görsel ve işitsel materyaller kullanılacak.

Kur'an-ı Kerim dersi müfredatının gerekçesinde, Hz. Muhammed'e indirilen son ilahi kitabın dilinin Arapça olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

''Kur'an-ı Kerim'i doğru okuyabilmek önemlidir ve en başta bu dilin alfabesini öğrenmekle mümkündür. Müslüman bireylerin Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma becerilerini geliştirmek için modern eğitim-öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılması kaçınılmazdır.

İbadetlerin istenilen şekilde yerine getirilebilmesi, dini merasimlerin yapılabilmesi için Kur'an-ı Kerim'in tecvid kurallarına uygun okunması, bazı sure ve ayetlerin ezberlenmesi gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim, anlaşılması için gönderilen bir kitaptır. Mesajını anlamadan, sadece yüzünden ve ezbere okumak Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacıyla uyuşmamaktadır. Bu nedenle anlamının öğrenilmesi ve mesajının kavranması da önemlidir.''

Müfredatta Kur'an-ı Kerim dersinin ''Öğrencilerin, Kur'an-ı Kerim'in hayatımızdaki yerini fark etmeleri, Kur'an-ı Kerim'i doğru ve güzel okumaları, bazı sure ve ayetleri kurallarına uygun olarak ezberlemeleri, Kur'an-ı Kerim'in içeriği hakkında bilgi sahibi olmaları, Kur'an-ı Kerim'i severek ve isteyerek okuma, anlama ve ezberlemeleri amaçlanmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

Kur'an-ı Kerim dersi işlenirken öğretmenler öğrencilerin seviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapabilecek.

Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yönelik çalışmalarda öğrenciler Kur'an-ı Kerim'in mealini okumaya, kullanmaya, ayet mealleri arasında bağ kurmaya özendirilecek. Kur'an-ı Kerim okurken hatalı okumaların önlenmesi için ezberlenecek ayet ve sureler, öğrencilere telaffuzu düzgün hafızlardan dinletilebilecek.

Bir sınıftaki öğrencilerin telaffuz ve güzel okuma becerileri birbirinden farklı olabileceği için kişisel farklılıklar göz önünde tutulup ''zorlaştırıcı değil, Kur'an okumayı sevdirmeye dönük tutum'' sergilenecek.

6, 7, 8. sınıflarda öğrenim gören ve Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen bir öğrenciye kendi sınıfında öncelikle 5. sınıf öğretim programında yer alan ''Kur'an-ı Kerim'i Okumaya Giriş'' ünitesi uygulanacak. Öğrenci Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendikten sonra kendi sınıfına ait öğretim programına devam edecek.

Hz. Muhammed'in hayatı

Ortaokullarda seçmeli dersler arasında okutulacak ''Hz. Muhammed'in Hayatı'' dersiyle öğrencilerin Hz. Muhammed'in hayatını ana temalarıyla tanımaları, İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed'e olan ihtiyacı farketmeleri, Hz. Muhammed'in İslam'ı yaşamada örnek olduğunu kavramaları ve Hz. Muhammed'in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanıyor.

Bu derste ünite konuları ayet ve hadisler temel alınarak işlenecek. Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler konularda geçen ayet ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacak. Üniteler ele alınırken konular günlük hayatla ilişkilendirilecek.

Tüm öğrenme ve öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere sevdirilerek öğretilmesi esas olacak.

''Hz. Muhammed'in Hayatı'' dersi de ortaokullarda her bir sınıfta toplam 72'şer saat okutulacak. Her sınıfta ortak ders konusu ''Hz. Muhammed'in Hayat Hikayesini Hatırlayalım'' konusu işlenecek.

5. sınıflarda konular

Konular 5. sınıflarda ''temizlik'', ''Hz. Muhammed'in ahlakı'', ''Hz. Muhammed ve çocuk'', ''çocuğun görevleri'', ''Herkesin dostu ve kardeşi Hz. Muhammed''; 6. sınıflarda ''beslenme'', ''Hz. Muhammed'in inancı'', ''Hz. Muhammed ve çevre'', ''ailede sevgi ve saygı'', ''iletişim dili''; 7. sınıflarda ''giyim kuşam'', ''Hz. Muhammed'in ibadetleri'', ''komşuluk'', ''akrabalarla iletişim'', ''sosyal iletişim''; 8. sınıflarda ''eğlence ve spor'', ''Hz. Muhammed'in duaları'', ''insan hakları ve adalet'', ''anne babanın görevleri'', ''insani ilişkileri güçlendirme'' ders başlıklarıyla işlenecek.

''Temizlik'' konusunda öğrencilere ağız ve diş temizliğiyle ilgili uygulamaları kavratmak, beden, kılık kıyafet temizliğine önem vermek, çevre bilinci kazandırmak ve ayrıca temizliği inancın bir gereği olarak görmesi amaçlanıyor.

''Hz. Muhammed ve çocuk'' konusunda ''Hz. Muhammed'in, ailelerin çocukları arasında cinsiyet vb. ayrımı yapmamaları gerektiğine ilişkin tavsiyeleri, çocuklara verdiği değeri'' anlatan örnekler verilecek.

''Çocuğun görevleri'' konusunda anne-babaya karşı iyi davranmanın önemi işlenilirken, ''Herkesin dostu ve kardeşi Hz. Muhammed'' başlığında engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda onları incitmeme konusunda dikkatli olunması, Hz. Muhammed'in kadın, erkek, çocuk, fakir, zengin herkese dostane yaklaştığı, çok iyi arkadaş ve vefalı bir dost olduğu anlatılacak.

6. sınıf konuları

6. sınıflarda ''beslenme'' konusu işlenirken öğrenciler ''Hz. Muhammed'in nimetlere şükreden bir kul olduğunu, besmele çekmeyi ve hamd etmeyi şükrün ifadesi olarak yaptığını, yiyecek-içecekleri israf etmediğini, beslenme konusunda hijyene önem verdiğini, ikramda bulunmaya teşvik ettiğini'' öğrenecek.

''Hz. Muhammedin inancı'' başlığında ''Hz. Muhammed'in Allah'a karşı duyduğu sevgisi, her şart ve durumda Allah'a olan bağlılığı, sıkıntılarla karşılaştığında sabır gösterdiği, bütün iş ve düşüncesinde sürekli Allah'ı andığı'' anlatılacak.

''Hz. Muhammed ve çevre'' konu başlığında Hz. Muhammed'in evrendeki denge ve güzelliğini anlatan sözleri ile çevrenin korunmasıyla ilgili tutumuna örnek verilecek. Hz. Muhammed'in ev, cami, sokak, şehir gibi fiziki çevreyi koruma konusundaki söz ve davranışları örneklerle açıklanacak.

Hz. Muhammed'in giyim kuşamı

7. sınıflarda ''Giyim Kuşam'' ünitesinde ''giyim kuşamda temizliğin önemi'', ''giyim kuşamda israftan kaçınmak, giyim kuşamda sadelik, tertipli ve uyumlu giyinmek'' başlıkları ele alınacak. Bu konular anlatılırken öğrenciler ''Hz. Muhammed'in temiz kıyafetler giydiğini, temiz ve güzel giyinmeye teşvik ettiğini, kıyafet seçiminde ihtiyaçlarına uygun tercihler yaptığını, gösterişli ve gereğinden fazla kıyafet kullanmadığını, kişisel bakımına dikkat ettiğini, düzenli ve uyumlu giyindiğini'' öğrenecek. Hz. Muhammed'in özel bir kıyafeti olmadığı, iklim ve şartlara göre giyindiği vurgulanacak.

''komşuluk'' başlıklı ünitede Hz. Muhammed'in komşuluğa verdiği öneme dikkat çekilecek ve komşulukta inanç ayırımı yapmadığı belirtilecek. Selamlaşmak, güler yüz göstermek, onları rahatsız etmemek gibi komşularıyla olan ilişkileri örneklerle açıklanacak.

Eğlence ve spor

8. sınıflarda ''eğlence ve spor'' başlıkla ünitede Hz. Muhammed'in spor ve eğlence anlayışı işlenecek. Bu derste, öğrencilere Hz. Muhammed'in spora teşvik ettiği ve çeşitli dallarda yarışmalar yaptırdığı, müzikle ve eğlenceyle ilgili belirlediği ölçüler'' anlatılacak.

''Hz. Muhammed'in duaları'' ünitesinde Hz. Muhammed'in duaya verdiği önem vurgulanacak ve dua adabı şekilleri öğretilecek.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir