Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi

Osman Bey

Yenişehir,Karacaşehir,Yarhisar,Bilecik,Mudurnu ve İnegölü aldı.

1308 yılında Bizanslılarla ilk savaş yapıldı. Koyulhisar Savaşı ile bizanslılara karşı ilk zafer kazanıldı.

Anadolu Selçukluların yıkılması üzerine Osman Bey İlhanlılara bağlandı.

İlk defa para basıldı.

1281 Karahisar ele geçirildi.

132 yılından itibaren ordunun başına Orhan Bey Geçti.

Orhan Bey (1326-1362)

1326 yılında Bursa’yı kuşattı.

1324 yılında Osmanlı Beyliğinin başına geçti.

Bursa alınarak başkent yapıldı.

1329 yılında iznik’te Maltepe Savaşı yapıldı ve iznik alındı
Kocaeli yarım adası alındı.

1342 ‘de Ulubat ve Mihalic kaleleri alınarak Karesioğullarıı ile komşu olundu.

İlk Osmanlı Donanması kuruldu.

1353 yılında ilk defa Rumeli’ye geçildi.

Marmara’nın Kuzeyi ile Batı kısımları fethedildi.

Gelibolu’nun tamamı Molkara ve Keşan ele geçirildi.

İlk defa Divan Teşkilatı kuruldu.

ilk Vezir atandı.

İlk Kaptan-ı Derya bu dönemde atandı.(Karamürsel Paşa)

I.Murat dönemi

Kardeşlerinin öldürerek tahta geçen ilk Osmanlı Padişahı’dır.

1362yılında Sazlıdere Savaşı ile Edirneyi Fethetti.Bizansa karşı yapılmıştır

Bizansın Balkanlardaki desteği olan Gümülcine ve Filibeyi aldı

1364 yılında Sırp sındığı savaşı ile haçlı ordusu bozguna uğratıldı.(Macar etkisinden kurtuldu.)

1371 yılında Sırplarla Çirmen Savaşı yapılarak bozguna uğratıldı.

1389 yılında Kosova Savaşı ile haçlılar 2. kez bozguna uğratıldı.

Anadolu’da Germiyanoğularından Kütahya,Simav ve Tavşanlı çeyiz olarak alındı.Ankara ele geçirildi

Yeniçeri ocağının temeli atıldı.

Devşirme sistemi uygulandı.

Tımar sistemi oluşturuldu.

Rumeli Beylerbeyliği kurularak Merkeze bağlı eyalet sistemi oluşturuldu.

 

 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir