Osmanlı Devleti’nde aşağıdakilerden hangisi kazaskerlerin görevlerinden biridir ?

A)Divan tutanaklarını muhafaza etme
B)İstanbul’un Güvenliğini Sağlama
C)Kadıları Atama
D)Mali Gelirleri Düzene Sokma
E)Padişahın Mührünü taşıma

Editör Cevabı : Cevabımız” C” olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =