Osmanlı Devleti’ni eski Türk devletlerinden ayıran özellik sorusu

I.Ülkenin tek merkezden yönetilmesi

II.Askerliğe önem verilmesi

III.Şehzade eğitimine önem verilmesi

Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’ni eski Türk devletlerinden ayıran özelliklerindendir ?

A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)I ve II E)I ve III

Cevabımız A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − 1 =