Osmanlı Devleti Kurum Sorusu

Osmanlı Devleti’nde,

I.İmarethane
II.Hastane
III.Vakıf

kurumlarından hangileri sosyal amaçlıdır ?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I,II ve III

Cevabımız E

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × five =