Osmanlı Devleti’nin askeri yapısı ile ilgili test sorusu.

I.Tımar
II.Devşirme
III.Pençik
uygulamalarından hangileri Osmanlı Devleti’nin askeri yapısına katkı sağlamıştır ?
A)Yalnız I B)Yalnız II C ) Yalnız III D)II ve III E)I,II ve III

Not: Cevabımız “E”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × three =