ÖSYS’ye Başvuru Nasıl Tamamlanır?

Başvuru merkezinde yapılacak başvurular

Başvuru işleminin tamamlanabilmesi için adayın başvuru merkezine bizzat gitmesi gereklidir. Adayın başvuru merkezine gitmeden önce de aşağıdaki işlemleri tamamlamış olması gerekir.

 • 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu doldurulmuş olmalı.
 • Aday son sınıf düzeyinde ise 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki öğrenim bilgileri okulun bir yetkilisi tarafından onaylanmış olmalı.
 • Başvuru ücreti bankaya yatırılmış olmalı.

 

Başvuru merkezine giderken adayın yanında bulundurması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:

 • Doldurulmuş (aday son sınıf öğrencisi ise onaylanmış) 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus Cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 • Mezun öğrenciler için ortaöğretim diplomasının resmî onaylı bir örneği
 • Yurt dışında öğrenim görenlerin öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
 • Özürlü adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporlarının bir örneği ile özürlerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçe
 • Banka dekontu

 

Başvuru merkezi görevlisi tarafından 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi belirlemede güçlük çektiği takdirde Salon Başkanının sizi sınava almayabileceğim ya da sınavınızın geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz. Başvuru merkezi görevlisi, bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı2012-ÖSYS Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzaladıktan sonra onaylaması için görevliye geri veriniz. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve 2012-ÖSYS'nin bütün aşamalarında size gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara verilecek belgede yer alan şifre, adayın daha sonraki işlemlerinde de gerekeceğinden adayların bu şifrelerini unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir.

Ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak belge bulunan Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınarak ÖSYM'ye ulaştırılacaktır. Bu aşamadan sonra öğrenim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği, Başvuru Merkezlerine değil, aday tarafından doğrudan ilgili belgelerle ÖSYM'ye yapılmak zorundadır.

İnternet ile bireysel başvurular

2010 veya 2011 ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmış olan adaylardan öğrenim bilgilerinde değişiklik olmayanlar, isterlerse 2012-ÖSYS başvurularını bireysel olarakİnternet aracılığıyla yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların başvuru ücretlerini yatırdıktan sonra ÖSYM'ninİnternet sayfasında "2012-ÖSYS Bireysel Başvuru" başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlamaları gerekir.İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapılabilmesi için, 2010 veya 2011 ÖSYS başvurularından birinin başvuru merkezi aracılığıyla yapılmış olması şarttır. Bu şartı taşımayan adaylar, 2012-ÖSYS başvurularını, başvuru fotoğraflarının yenilenmesi amacıyla, bir Başvuru Merkezinden yapmak zorundadır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan özürlü adayların dilekçeleri ile sağlık raporlarının bir örneğini Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yıllarda yapılan sınavlarda sağlık raporlarını ÖSYM'ye göndermiş olsalar bile, bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve raporlarının bir fotokopisini 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Yurt dışında bulunan adaylardan sınav ücretini döviz olarak bankaya yatıranlar ile KKTC'den başvuran adaylar, bireysel başvuru hakları olsa bile,İnternet üzerinden bireysel başvuru yapamazlar.

Postayla başvurular

Başvuruların yapılacağı tarihler arasında sürekli hastalık, sürekli tutukluluk ya da sürekli yurt dışında bulunma (eğitim, tedavi vb.) gibi bir nedenle başvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar, aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru

Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.

 • Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formu
 • Hastalık, tutukluluk, yurt dışında bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî bir belge
 • Öğrenim bilgilerinin yer aldığı diploma, transkript, karne vb. onaylı bir belge
 • Adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus Cüzdanında güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
 • Banka dekontu

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir