ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ TANITIMI

Üniversiteye yeni başlayacakların verecekleri tercihlerde üniversitelerini iyi tanımaları gerekmektedir.ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler aşağıda mevcuttur.Bir üniversiteyi iyi tanımadan kesinlikle tercihinizi vermeyiniz.
Tercihlerinizi yaparken mutlaka birinden destek isteyiniz.Dersaneye veya okuldaki rehberlik hocalarınızdan yardım isteyebilirsiniz.İyi Günler

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Kuruluş:                                                18 Mayıs 2007

İlk Akademik Yıl:                                 2008 – 2009

Eğitim Dili:                                           İngilizce

Fakülte Sayısı:                                     3

Yüksek Okul Sayısı:                            

Meslek Yüksekokulu Sayısı:              0

Enstitü Sayısı:                                      2

Konservatuar Sayısı:                          0

Araştırma Merkezi Sayısı:                 3

Toplam Akademik Personel Sayısı: 55

Toplam Öğrenci Sayısı:                       205

Yurt Kapasitesi:                                   300

Yerleşim: Altunizade kampüsümüzün İstanbul Anadolu yakasında merkezi ve ulaşımı rahat bir konumu bulunmaktadır.         

Profil

Özyeğin Üniversitesi, 18 Mayıs 2007 tarihinde Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından İstanbul Altunizade Kampüsünde kurulmuş bir vakıf üniversitesidir.

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi olarak topluma hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi, vizyonu olan, ahlaki değerlere sahip, bireysel sorumluluk alabilen, ilkelerine bağlı, sonuç odaklı, teorik bilgi, uygulama deneyimi ve gelişmiş yetkinliklerle donatılmış, sürekli öğrenmeyi bilen ve toplumun en aranılan bireyleri olacak mezunları sayesinde sahip olduğu vizyonu gerçekleştirecektir.

Gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki bütün öğrenciler için maddi yönden erişilebilir olmayı hedefleyen Özyeğin Üniversitesi, diğer kurumlarla işbirliği yaparak maddi yönden erişilebilirliğini arttırmak için bursları, muafiyetleri ve kredileri kendi içinde birleştiren bir finansal destek modeli geliştirip uygulamaya koymuştur.

Özyeğin Üniversitesi, Türkiye ortamında olduğu kadar bölgesel ve küresel ölçekte de geçerli olacak yaratıcı, özgün, faydalı ve uygulanabilir bilgiler üretecek ve üretilen bilginin uygulamaya geçirilmesi sürecinde aktif bir rol oynayacaktır.

Toplumu geliştirmek üniversitenin itici gücü olduğundan, Üniversite öğrencilerini, öğretim üyelerini, araştırmacılarını, mezunlarını ve işbirliği içinde olduğu kurumları toplumun farklı ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçirecektir.

Özgürlük, Esneklik, Çok Boyutluluk ve Erişilebilirlik gibi temel değerler ışığında, Özyeğin Üniversitesi, yenilikçi eğitimi ve yaratıcı araştırma faaliyetleri ile gerek Türkiye?de gerekse bölgede örnek teşkil eden lider bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

 AKADEMİK PROGRAMLAR

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

·         İşletme Lisans Programı

 

Mühendislik Fakültesi (Eylül 2009)

·         Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Lisans Programı

·         Endüstri ve Sistem Mühendisliği Lisans Programı

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Eylül 2009)

·         Otel Yöneticiliği Lisans Programı

 

İşletme Enstitüsü (Eylül 2009)

  • Yönetim Yüksek Lisans Programı (MBA)

 

Mühendislik Fakültesi (Eylül 2009)

  • Makina Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
  • Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

 

Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye www.ozyegin.edu.tr web sitesinden ulaşılabilir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Altunizade Kampüsü

Adres: Kuşbakışı Cad. No:2,

34662 Altunizade / Üsküdar

 İstanbul

Tel: 0216 559 20 00 

Faks: 0216 651 15 71

E-posta: info@ozyegin.edu.tr

Web: www.ozyegin.edu.tr

 

2009-2010 AKADEMİK YILI 

PROGRAMLAR, KONTENJANLAR, BURSLAR ve ÜCRETLER

 

Lisans programlarımıza öğrenci kabulü Üniversitemiz tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan kontenjanlar dahilinde yapılır. 2009 ÖSYS sonucunda öğrenci kabul etmek üzere YÖK?e sunulan kontenjanlarımız aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Tercihleriniz arasında göstermek istediğiniz programlarımızın kod numaralarını 2009- ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan kontrol etmenizi öneririz.

4 YILLIK LİSANS PROGRAMLARI – BURSLAR ve KONTENJANLAR

Burs Türü

İşletme

(EA-2)

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (SAY-2)

Endüstri ve Sistem Mühendisliği (SAY-2)

Otel Yöneticiliği (EA-1)

Onur Burslu

20

20

20

10

Başarı Burslu

30

10

10

Destek Burslu

30

10

10

10

Katkı Burslu

10

Burssuz

30

Toplam

90

40

40

50

 

İşletme Lisans Programı

2008 ÖSYS – Puanlar ve Başarı Sıralamaları

Program

Puan
Türü

Kontenjan

Yerleşen

Puan

Başarı Sıralaması

En

Küçük

En

Büyük

En Küçük Puana

Karşılık Gelen

En Büyük Puana

Karşılık Gelen

İşletme
(Onur Burslu)

EA-2

30

30

322.611

343.004

19.580

2.124

İşletme
(Başarı Burslu)

EA-2

150

150

280.575

321.957

182.859

20.646

İşletme
(Destek Burslu)

EA-2

30

30

276.947

314.252

208.831

35.735


İşletme Lisans Programlarına ilk tercihinden yerleştirilmiş öğrencilerin oranı %12, ilk 3 tercihinden yerleştirilmiş öğencilerin oranı %59, ilk 6 tercihinden yerleştirilmiş öğrencilerin oranı ise %85 olmuştur.

Bugünün ve Geleceğin İş Yaşamına Odaklı…

Hızla gelişen rekabetçi dünyada yaratıcı bilgi üretecek, ürettiği bilgiyi değere dönüştürüp yönetecek ve günün gerekleri ile geleceğin yükselen değerlerini harmanlayacak bireylere ihtiyaç duyulmaktadır.

İşletme Lisans Programının temel amacı öğrencilerine bugünün ve geleceğin iş yaşamına odaklı bir yönetim vizyonu kazandırarak, iş dünyasında liderlik rolü üstlenebilecek üst düzey yönetici adayları ve ekonominin lokomotifi olma görevini üstlenecek girişimciler yetiştirmektir.

İşletme Lisans Programı öğrencileri, ilk iki yıl ağırlıklı olarak "Temel Dersler" ve "Program Dersleri"nden oluşan ortak bir ders programına katılacaklardır. İkinci yıllarında öğrenciler, "Program Dersleri" altında sunulan Sektörlere Giriş dersleri ile sektörleri tanımaya başlayacaklar, üçüncü ve dördüncü yıllarında ise "Program Dersleri"nin yanısıra ağırlıklı olarak ilgi duydukları uzmanlık alanı ve sektörlere yönelik tasarlanan "Alan Dersleri" ve "Seçmeli Dersler" alacaklardır.

"Alan Dersleri" ile öğrenciler belli bir alanda uzmanlaşma sağlayabilecekleri gibi "Seçmeli Dersler" kapsamında sunulan Sektörel Çözümler dersleri ile de sektörel bilgilerini derinleştirecek ve uygulamalı projeler yapacaklardır.

Öğrenciler, "Seçmeli Dersler" kapsamında uzmanlıkları dışında ilgi duydukları konulara yönelik dersler de alabileceklerdir. Öğrencilerin, aynı zamanda fakülte dışından dil, beşeri bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik gibi dersler ile bir yandal yapma olanağına sahip olmaları hedeflenmektedir.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

**İlk öğrencilerini ÖSS 2009 sonuçlarına göre karşılayacağından ÖSYS  Puan ve Başarı Sıralamaları oluşmamıştır.

Ülkemizde hızla gelişmekte olan iletişim, donanım, dayanıklı tüketici malları üretimi gibi iş alanları, artan sayıda Elektrik ve Elektronik Mühendisi istihdamını gerektirir. Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin en önemli uygulama alanlarından biri olan bilgisayar donanımı, günümüzde cep telefonlarından otomotiv endüstrisine kadar pek çok alanın vazgeçilemez parçalarından biridir ve bu konuda yetişmiş elemanlara gereksinim artmaya devam etmektedir.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı , zamanımızın en önemli teknolojileri arasında olan elektrik ve elektronik alanlarında dünya standartlarında ve gerek Türkiye'de gerekse dünyada ilgili sektörlerin gereksinimlerinin farkında olan araştırma ve geliştirme mühendisleri yetiştirmeyi hedefler. Program sadece ülkemiz endüstrilerinin gereksinim duyduğu kaliteli eleman kadrosuna katkıda bulunmakla kalmayıp, yeni işler geliştirme ve yeni iş alanları açma yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmeyi de amaçlar.

ÖzÜ'de Elektrik ve Elektronik Mühendisliği lisans programı, endüstri deneyimli akademik kadro ve modern laboratuvarlar ile güçlü matematik ve fizik öğrenimi üzerine temellendirilir ve elektrik devreleri, elektromanyetik, elektronik, bilgisayar mimarisi, mikroişlemciler, sayısal tasarım, iletişim, bilişim gibi çok sayıda teknolojinin uygulamalı eğitiminin verilmesini kapsar.

Programdan mezun olanlar yüksek teknoloji, bilişim ve telekomünikasyon gibi alanlarda, çok çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler.

Endüstri ve Sistem Mühendisliği

**İlk öğrencilerini ÖSS 2009 sonuçlarına göre karşılayacağından ÖSYS  Puan ve Başarı Sıralamaları oluşmamıştır.


Endüstri ve Sistem Mühendisliği Lisans Programında temel matematik, fizik, bilgisayar programlama, olasılık, istatistik, deterministik ve rassal yöneylem araştırması teknikleri, benzetim (simülasyon), kalite kontrol tekniklerinin yanı sıra finans, tedarik zinciri, karar destek sistemleri, ve hizmet üretimi süreçleri alanlarında ileri düzey dersler sunulur.

Lisans programının ilk iki yılında alınacak temel derslerden sonra, öğrenciler birçok sektör konusunda bilgi edinmek için staj programını alırlar. Üçüncü yıldan itibaren ise öğrenciler, çeşitli uzmanlık alanlarında derinleşecekleri seçmeli dersler almaya başlayacaklardır. Üçüncü yılın sonunda yapılacak stajı takip eden dördüncü yılda seçilen uzmanlık alanına göre, ileri seviye ve güncel teknolojileri kapsayan seçmeli dersler ve uygulamalı bir proje yaparlar.

Programdan mezun olan öğrenciler üretim planlama, kalite kontrol, finansman analizi, yazılım danışmanlığı ve tedarik zinciri tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler.

Otel Yöneticiliği Lisans Programı

**İlk öğrencilerini ÖSS 2009 sonuçlarına göre karşılayacağından ÖSYS  Puan ve Başarı Sıralamaları oluşmamıştır.


2009-2010 öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlayacak Özyeğin Üniversitesi Otel Yöneticiliği Lisans Programı, konaklama ve yiyecek- içecek sektörlerinde ulusal ve uluslararası alanda üst düzey yöneticilik rolü üstlenebilecek ve kendi girişimlerini oluşturabilecek etkin liderler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

50 öğrenci kabul edecek olan Otel Yöneticiliği Lisans Programı, sektörel ve akademik uluslararası deneyime sahip güçlü eğitim kadrosu ve uygulama ve proje ağırlıklı eğitim programı ile iş dünyasının, zincir otellerin ve önde gelen yiyecek-içecek kuruluşlarının tercih ettiği mezunlar verecektir.

BURS KAPSAMLARI

 

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen Özyeğin Üniversitesinin burslu programlarından birine 2009-2010 Akademik Yılında kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirildikleri programa göre üniversiteye ilk girişte sağlanan Onur, Başarı, Destek ve Katkı burslarından yararlanırlar.

 

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞTE SAĞLANAN BURSLAR

Burs Türü

Burs Kapsamı

Bursun Devamı ve Süresi

Onur Bursu

Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

(%100)

·          Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar karşılıksızdır.

·          Akademik başarı düzeyinden etkilenmez.

·         İngilizce Hazırlık Programında geçirilen süreleri de kapsayacak şekilde öğrenim süresince kesintisiz devam eder.

Başarı Bursu

Öğrenim ücretinin dörtte üçünden muafiyet

(%75)

Destek Bursu

Öğrenim ücretinin yarısından muafiyet

(%50)

Katkı Bursu

Şimdilik ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ hakkındaki bilgiler bu kadar.Daha çok detayı öğrenmek için web sitelerini ziyaret ediniz veya irtibat numaralarından iletişime geçerek daha detalı bilgi alınız.

Saygılarımızla Sifrex.com Yönetimi

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ telefon numarası,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ nerede,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ bilgileri,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ nasıl bir üniversite,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ kapasitesi,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ ili,ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ bölümleri

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir