SBS yerleşimleri nasıl olacak?

SBS sonuçları açıklandı. Şimdi önemli olan kendinize uygun bir tercih listesi oluşturarak şansınızı arttırmak. Yerleştirmede öncelik, tercih sırasına göre değil puana göre belirleniyor. En yüksek puan alandan başlayarak yerleştirme yapıldığı için, tercih yaparken başka adayların değil, kendi listenizin tutarlılığına bakmanız gerekiyor. Okulların puanları büyükten küçüğe doğru sıralanırken, okulun başvuru şartlarının uygunluğunu da kılavuzdan kontrol etmeyi unutmamalısınız.

Genel başvuru şartları
OYP’ye göre tercih yapacak her öğrenci, okul aile birliğine makbuz karşılığı 5 TL yatıracak. Öğrenci ikinci yerleştirme ve/veya tercih yükseltmede bulunursa her işlem için 5 TL daha yatıracak.
Sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına başvuru yapabilmek için aranan genel başvuru şartları şöyle:
– Öğrencinin; 2009- 2010 öğretim yılında 8. sınıfta öğrenim görüyor olması.
– Başvuru yapılacak okulun kayıt kabul şartlarını taşıması.
– Evli olmaması.
– Ortaöğretim yerleştirme puanının 196 ve üzeri olması.

Özel şartlar
Anadolu teknik liseleri, Anadolu meslek liseleri, adalet meslek liseleri, Anadolu tapu ve kadastro meslek lisesi, Anadolu tarım meslek ve tarım meslek liseleri için;
– Anadolu mesleki ve teknik ortaöğretim programlarına genel başvuru şartlarının yanında, öğrencinin sağlığının girmek istediği okulun ve mesleğin öğrenimine elverişli olması şartı aranıyor.
Anadolu meslek liselerinin denizcilikle ilgili meslek alanları için;
– Gemi Adamları Sağlık Yönergesi ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmaması
– Öğrencilerin sağlık durumlarının denizcilik öğrenimine elverişli olup olmadığının, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünce yetkilendirilmiş resmi ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak Gemi Adamları Sağlık Raporu ile belgelendirilmesi.
– Erkek öğrencilerin 140.5 santimetre, kız öğrencilerin 144.5 santimetreden kısa olmaması.
– Mülakat ve beden yeterliliği sınavına girmesi ve başarılı olması şartları aranıyor.
Anadolu öğretmen liseleri için:
– Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
– 6, 7 ve 8. sınıflarda sınıf tekrarı yapmamış olması.
– Öğrenim gördüğü ilköğretim okulunun 8. sınıf şube öğretmenler kurulunca Anadolu Öğretmen Liseleri Aday Formu’na aday gösterilmiş olması.
Anadolu Sağlık ve Sağlık Meslek Liseleri için:
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve sağlığının girmek istediği mesleğin öğretimine ve yürütülmesine elverişli olması gerekiyor.

Sorularınızı yanıtlıyoruz
Çocuğumun sınıf tekrarına kalması SBS puanına yansımış mıdır?
Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin sınıf puanı, sınıf tekrarı yapılan yıla ait SBS puanı ve YBP kullanılarak hesaplanacağından sınıf tekrarı yapılan yıldaki başarı SBS puanına yansır. Dolayısıyla öğrencinin tekrar yaptığı yılki başarısı önemlidir.
Okul birincilikleri SBS sonucuna etki ediyor mu?
Okul birincilikleri SBS sonuçlarına üniversiteye girişte olduğu gibi doğrudan özel kontenjan şeklinde yansımaz. Yılsonu Başarı Puanı’nın öğrencinin SBS’den alacağı ham puana göre öğrenciye eksi ya da artı yönde etkisi oluyor. Dolaysıyla öğrencinin okul birincisi olması YBP’sini yüksek yapacağından avantaj sağlar.

Askeri liselere giriş SBS puanına göre mi yapılacak?
Hayır. Askeri Liselere giriş “Askeri Liselere Giriş Sınavı” ile mümkün. Bu yıl 2 Mayıs 2010 tarihinde yapılan ALS’ye gerekli koşulları taşıyan öğrenciler başvurdu. Yazılı sınavda belirlenen baraj puanı aşan adaylar, “Ön Sağlık Muayenesi, Bedeni Yetenek Sınavı, Psikoteknik Testi, Müzik Yetenek Testi, Mülakat, Sağlık Muayenesi” gibi başlıklardan oluşan 2. aşamaya katılıyor. Askeri Liseleri kazanan adaylar, sonrasında Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için ayrı ayrı belirleniyor.
Çocuğum Öğretmen Liselerine gitmek istiyor. Benim de üniversiteye giriş aşamasında tercihini değiştirir mi diye şüphelerim var.
Lise tercihleri yaparken, okul türlerinin iyice araştırıp incelenerek seçilmesi gerekiyor. Ülkemizde üniversiteye girişte doğrudan ve dolaylı olmak üzere okuduğu ortaöğretim kurumunun etkisi var. Gerek öğrencinin kişisel gelişimi açısından önemli yaş döneminde olması ve gerekse akademik gelişimi açısından okulun önemi büyük. Bazı okul türlerinde ise mevcut sistemde öğrencinin seçebileceği alanlar belli. Dolayısıyla öğrencinin ilköğretimde objektif olarak gözlemlenmesi ve buna paralel olarak lise tercihinde bulunulması kaçınılmaz. Anadolu Öğretmen Lisesi’ne devam eden bir öğrencinin öğretmen olma şartı söz konusu değil. Mevcut sistem devam ederse, öğrenci üniversiteye girişte öğretmenliklere ek puan alarak yerleşecek. Fakat öğretmenlik dışında programları tercih etmek isterse alanı doğrultusunda puan kaybına uğramayacak.

Çocukların geleceğini ve mesleğini belirleyen okullar
Anadolu sağlık ve sağlık meslek liseleri

Ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup,“Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.
Anadolu sağlık ve sağlık meslek liselerinde; hemşirelik programı ile sağlık alanı; acil tıp, anestezi, çevre sağlığı, diş protez, radyoloji, tıbbi laboratuvar, tıbbi sekreterlik dallarında dört yıl süreyle öğrenim verilir.

Adalet meslek liseleri
İlköğretimden sonra dört yıl öğretim süresi olan okullardır. Bu okullar, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir. Bu okullarda meslek dersleri ağırlıklı olup, ortak dersler ile desteklenmiş öğretim adalet alanı zabıt katipliği ve infaz koruma dalı programı uygulanır. Bu okul mezunları öncelikle Adalet Bakanlığı’nın Zabıt Katipliği ile İnfaz ve Koruma Memurluğu ihtiyacını karşılamak üzere nitelikli meslek elemanı olarak yetiştirilir ve adalet ve hukuk alanlarında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarda da görev alabilir.

Anadolu tarım meslek ve tarım meslek liseleri
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren ve öğretim süresi dört yıl olan okullardır. Anadolu Tarım Meslek ve Tarım Meslek Liselerinde tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceri kazandıran aynı zamanda bir yabancı dilin öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanır.

Anadolu tapu ve kadastro meslek liseleri
Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesinde, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tapu, kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen, ara kademede meslekî ve teknik elemanlar yetiştiren programlar uygulanır.

Polis koleji
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri öğretim programlarına uygun olarak lise derecesinde eğitim ve öğretim yapan Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak kurulan parasız yatılı ve resmi üniformalı bu okullar, 167 erkek 8 kız olmak üzere toplam 175 kontenjana sahip. Polis Kolejleri Ankara ve Bursa’da bulunuyor. Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisi’nden mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya başlar.

Neden 5 yıllık lise
Dr. Sakİn ÖNER
Vefa Lisesi Müdürü
Anadolu Liseleri, diğer liselerden farklı olarak, öğencilerini bir taraftan yüksek öğretim programlarına hazırlarken, bir taraftan da çok iyi düzeyde en az bir yabancı dil öğretmek zorunda olan eğitim kurumlarıdır.
Küreselleşen dünyada yabancı dil öğrenme tüm insanların önceliğidir. Çünkü yabancı dil bilmeyen insanların dünya ile iletişim kurması ve iş yapması mümkün değildir. Hatta ülkesinde dahi iyi bir iş konumuna sahip olmasına imkan yoktur.
5 yıllık Anadolu liselerinde öğretim süresince toplam bin 512 saat 1. yabancı dil, 432 saat zorunlu 2. yabancı dil dersi olmak üzere toplam bin 944 saat dil dersi okutulmaktadır.
Sevgili öğrencilerimiz ve velilerimiz; küreselleşen dünyada AB’ye girme sürecini yaşayan ülkemizde en önemli önceliğimiz, çocuklarımızın kaliteli bir eğitim alması, böylece “Nitelikli-Bilinçli-Verimli İnsan” vasfı kazanmasıdır.
Bu nedenle, artık günümüzde sadece yüksek öğretim mezunu olmak yeterli değildir. Bununla birlikte, dünyada ticaret, politika, bilim ve teknoloji alanında geçerli dillerden bir veya birkaçını iyi düzeyde bilmek gerekmektedir. Ayrıca, bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojisini de çok iyi kullanmaya ihtiyaç bulunmaktadır. Bunun için de iyi bir yabancı dil donanımına sahip olmak şarttır.
Bu donanımı kazanmak için, özel öğretim kurumlarına çocuklarını göndermeye imkanı olmayan başarılı öğrencilerimizin velilerine tavsiyemiz, hazırlık sınıfı bulunan 5 yıl öğretim süreli Anadolu liselerini tercih etmeleridir. Ayrıca bu okullarda ikinci yabancı dil zorunlu olarak okutulmaktadır. Bu okulların ülkemizdeki sayısı 10 olup, isimleri şöyle:
Galatasaray Lisesi, İstanbul Lisesi, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Kabataş Lisesi, Vefa Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi, İzmir Dr. Cihat Kora Anadolu Lisesi, Balıkesir Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi.

Tercihlere dikkat
Tercih yapmadan önce okulları araştırın ve mümkünse gezip görün. Sadece bir önceki yılın giriş taban puanlarına bakarak tercih yapmayınız. Önce (Hazırlık Sınıfı+ 4 yıl) öğretim süreli Anadolu liselerinden puanınıza yakın olan, hatta 15-20 puan yüksek olanları tercih listesinde puanlarına ve başarı dilimlerine göre sıralayınız. Sonra 4 yıl öğretim süreli Anadolu liselerini kendi içinde puanına ve başarı dilimlerine göre sıralayınız. Puanınızda yüksek diye yazmadığınız gönlünüzdeki okula, sizden daha düşük puanlılar tercih ederse girebilir. Açıkçası tercihinizin ilk sıralarına gönlünüzdeki okulları, sonra puan durumuna ve başarı dilimine göre diğer okulları yazınız.
Sıralama yaparken; okulların Anadolu lisesi deneyimlerinin süresine, başarılarına, sosyal ve kültürel etkinliklerine, disiplin ve düzenine dikkat ediniz. Yoksa, sadece taban puanlara göre yapılacak tercihler, sizleri yanıltabilir ve üzebilir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir