İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Geçiş Dönemi Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş,saray sistemini benimseyiş,İslamiyet’i kabulleniş yeni bir edebiyatın oluşmasını sağlar.Bu Edebiyat 11.yy.’da başlar ve 19.yy’a kadar sürer.Arap ve İran kültürü ile ulusal kültürün kaynaşmasıyla oluşan bir edebiyattır. Bu Dönemin Ürünleri: Kutadgu Bilig:Mutluluk Veren Bilgi – Yusuf Has Hacip Tarafınca 1070 yılında yazılmıştır. Siyasetname özelliğini taşır. Karahan hükümdarına sunulmuş felsefi bir… Okumaya devam et İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı