İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Geçiş Dönemi

Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş,saray sistemini benimseyiş,İslamiyet’i kabulleniş yeni bir edebiyatın oluşmasını sağlar.Bu Edebiyat 11.yy.’da başlar ve 19.yy’a kadar sürer.Arap ve İran kültürü ile ulusal kültürün kaynaşmasıyla oluşan bir edebiyattır.

Bu Dönemin Ürünleri:

Kutadgu Bilig:Mutluluk Veren Bilgi – Yusuf Has Hacip Tarafınca 1070 yılında yazılmıştır.

Siyasetname özelliğini taşır.

Karahan hükümdarına sunulmuş felsefi bir yapıttır.

İdeal bir toplumu anlatır.

Mesnevi biçimde ve aruz ölçüsü ile yazılmıştır.

Arapça ve Farsça sözcükler ilk kez bu yapıtta karşımıza çıkar.

Divan-ı Lügat’it Türk:(Türk Dilleri Sözlüğü)

1072 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafınca yazılmıştıır.

Türk lehçelerinin ansiklopedik bir sözlüğüdür.

Araplara Türkçe’yi öğretmen amacıyla ve Arapça yazılmıştır.

İçinde Türk edebiyatına ait sagu,koşuk,sav örnekleri vardır.

Edebiyatımızın temel kaynağıdır.Hakaniye lehçesi ile yazılmıştır.

Atabetü’l Hakayık:(Hakikatlerin Eşiği)

Edip Ahmet tarafınca 12.yy yazılmış bir ahlak ve öğüt kiatbıdır.Didaktiktir.

Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır

Divan-ı Hikmet:

Ahmet Yesevi tarafından 12. yy.’da Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır.

Dini ve ahlakî öğütler içerir.

Dili sadedir.Hece ölçüsü ile yazılmıştır.Yapıtının birimi de dörtlüktür.

Kitab-ı Dede Korkut:

Bir önsöz ve 12 hikayeden oluşur.

Destandan halk hikayesine geçiş dönemi ürünüdür.

Yapıtta Türklerin İslamiyet öncesi yaşamları anlatılır.Yer yer de İslami yaşan biçimine özgü bilgilere yer verilir.Bu yönüyle tam bir geçiş dönemi ürünüdür.

Dede Korkut,hikayelerde adı geçen bilge bir kişidir.

15.yy.’da yazıya aktarılan bu yapıtta nazım ile nesir iç içedir.

Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir