Yüzyıllara Göre Türk Edebiyatı

13.Yüzyıl Divan Edebiyatı Hoca Denhani Aruz ölçsü ile din dışı şiirler yazmıştır. Divan şiirinin kurucusudur. Şiirlerini Farça yazmıştır ve Gazel şairidir. 1 Gazeli ve 9 Kasidesi Günümüze ulaşmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Tasavvufi şiirleri Farçsa yazmıştır. Yapıtları: Divan-ı Kebir,Mesnevi,Fihi-Ma-Fih Sultan Veled Mevlana’nın oğludur.O da babası gibi tasavvufi şiirler yazmıştır. Yapıtları: Farsça Divan,İptidaname,Rubabname,İntihaname,Maar(nesir) Hoca… Okumaya devam et Yüzyıllara Göre Türk Edebiyatı