Yüzyıllara Göre Türk Edebiyatı

13.Yüzyıl Divan Edebiyatı

Hoca Denhani

Aruz ölçsü ile din dışı şiirler yazmıştır.

Divan şiirinin kurucusudur.

Şiirlerini Farça yazmıştır ve Gazel şairidir.

1 Gazeli ve 9 Kasidesi Günümüze ulaşmıştır.

Mevlana Celaleddin Rumi

Mevlevilik tarikatının kurucusudur.

Tasavvufi şiirleri Farçsa yazmıştır.

Yapıtları:

Divan-ı Kebir,Mesnevi,Fihi-Ma-Fih

Sultan Veled

Mevlana’nın oğludur.O da babası gibi tasavvufi şiirler yazmıştır.

Yapıtları:

Farsça Divan,İptidaname,Rubabname,İntihaname,Maar(nesir)

Hoca Ahmet Fakih

Tasavvufi şiirleri vardır.

Yapıt:Çarh-name

 

 

 

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir