Trigonometri Formül 2 Teknik

Şifre : Bütün sınıf kara tahtada coşar. trigonomotrik fonksiyonlarin analitik düzlemin hangi bölgelerinde hangi işaretleri alacağını gösterir BUTUN : 1.bölgede 4 fonksiyon da + degeri alir SINif : 2. bölgede sinüs + değer alır Kara TAhta : 3. bolgede tanjant ve kotanjant + değer alir COSar : 4. bölgede cosinus + deger alir.