Trigonometri Formül 2 Teknik

Şifre : Bütün sınıf kara tahtada coşar.
trigonomotrik fonksiyonlarin analitik düzlemin hangi bölgelerinde
hangi işaretleri alacağını gösterir

BUTUN : 1.bölgede 4 fonksiyon da + degeri alir
SINif : 2. bölgede sinüs + değer alır
Kara TAhta : 3. bolgede tanjant ve kotanjant + değer alir
COSar : 4. bölgede cosinus + deger alir.

One thought on “Trigonometri Formül 2 Teknik”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 + fourteen =