Türkiye’deki Yükseköğretim Programlarına Kayıt Yaptıramayacak Ve Eğitime Devam Edemeyecek Olanlar

Yükseköğretim kurumlarında aynı anda iki ön lisans veya iki lisans programına (örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim programlarının kontenjan sınırlaması olan) kayıt yaptırılamayacağına ve eğitime devam edilemeyeceğine ilişkin 22/09/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul kararı uyarınca bu durumdaki adaylar yükseköğretim programlarına kayıt yaptıramazlar. Bu nedenle bu durumdaki adaylar 2012-ÖSYS'ye katılsalar bile belirtilen istisnalar dışında yükseköğretim programlarına yerleştirilmeyecekler, bu durumları bilinmediği için yerleştirme ve kayıt işlemi yapılanlar ise bundan doğan bütün haklarını kaybedeceklerdir. Durumları aşağıdaki bentlerden birine uyan adaylar için uygulanmak üzere;

 

  1. 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümlerine ve bu konuda Millî Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

 

  1. İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylar, dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına girmek için 2012-ÖSYS'ye başvurabilirler.),

 

 

  1. Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olan adaylar

 

2012-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra eğitime devam edebileceklerdir.

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir