YGS Nasıl Uygulanacak?

YGS,1 Nisan 2012 Pazar günü tek oturumda yapılacaktır. Sınav sabah saat10.00'da başlayacak ve 160 dakika sürecektir. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısındaen geç saat 09.00'da hazır bulunmaları zorunludur. Adaylar, sınav salonuna 2012-YGS Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday 2012-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde kalem, silgi, şeker ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

 

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında "Soru Kitapçık Numarası'' alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Salon görevlileri adayın yazıp kodladığı bu bilgileri kontrol edecek ve adayın soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki "Salon görevlisinin imzası" alanını imzalayacaklardır.

 

Sınav başladıktan sonra adayların ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 120 dakikası dolana kadar sınav binasında bekletilecektir. Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sınava Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. Adayların sınav binalarına,

  • çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, metal para gibi metal içerikli eşyalarla; her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla,
  • cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
  • silah ve benzeri teçhizatla,
  • kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla gelmeleri (Bu araç, gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır.); sınav süresince adayların,
  • konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, salondaki görevlilere soru sormaları,
  • birbirlerine kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir