12.Sınıf Coğrafya 1.Dönem 1. Yazılı Soruları-2

2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı …………………….Lisesi Coğrafya 12 Dersi

12/E Sınıfı I. Dönem I. Yazılı Soruları

Adı- Soyadı:

No:

Sorular

1. Aşağıdaki verilen bilgilerden doğru olanların başına D; yanlış olanların başına Y koyunuz.

* Dünya üzerinde ölçülen en düşük sıcaklık İspanya’nın Sevilla kentinde ölçülmüştür.(   )

* Kuraklık meteorolojik karakterli doğa olayları arasında tahmini en zor olanıdır.(   )

* Hollanda’da denizden toprak kazanılarak kullanılan, tarım topraklarına polder adı verilir.(   )

* Mısır Medeniyeti G. Afrika’da Nil Nehri deltasında kurulmuştur.(   )

* Çin uygarlığında Brahmanizm ve Budizm dinleri yaygındır. (   )

 

2. Aşağıda verilen boşlukları uygun ifadeler ile doldurunuz.

* Almanya’da sanayinin gelişmesinin temelinde, ……………. ve ………………. havzalarındaki maden kömürü yataklarının önemli etkisi vardır.

* ……………. ilk düzenli orduyu kurmuşlardır.

* Çin Medeniyeti …………………….. ve ……………………… vadisinde kurulmuştur.

* İlk güneş yılını esas alan takvimi ……………….. kullanmışlardır.

* Volkanik püskürmelerin şiddetine bağlı olarak atmosferdeki sıcaklık değerlerinde kısa ve uzun süreli ………………. yaşanır.

 

3. Aşağıdakilerden hangisi depremin doğada meydana getirdiği değişimlerden birisi değildir?

A. Yer sarsıntısı  B. Fay oluşumu  C. Dağ oluşumu(Orojenez) C. Zemin sıvılaşması  D. Tsunami

 

4. Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik karakterli ekstrem olaylar arasında gösterilemez?

A. Tsunami   B. Şiddetli deprem   C. Volkanizma    D. Fırtınalar    E. Kütle hareketleri

 

5. Aşağıda Maya Uygarlığı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Orta Amerika’da And Dağları’nın yüksek kesimlerinde yaşamışlardır.

B. Taş işlemeciliğinde ileri gitmişlerdir.

C. Obsidyen ve yeşimtaşını ticari meta olarak kullanmışlardır.

D. Piramitleri ve dikili taşları önemli yapıtlardır.

E. Aztek ile Maya alfabeleri birbirine benzerdir.

 

6. Aşağıdaki verilenlerden hangisi Mısır Medeniyeti ile ilişkilendirilemez?

A. Takvim      B. İlk süvari birlikleri     C. Hiyeroglif yazı    D. Çok tanrılı dini inanış   E. Geometri

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bir Akdeniz Uygarlığı değildir?

A. Lidya              B. Fenike            C. Roma               D. Asur             E. İyon

 

8. Aşağıda medeniyetler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A. Hintliler fili evcilleştirmiştir.

B. Azteklerin başkenti Tenochtitlan’dır.

C. Maya uygarlığını Avrupa’dan göç eden Ariler kurmuştur.

D. Aztekler güneş yılını esas alan takvimi kullanmışlardır.

E. Çinliler 12 Hayvanlı Türk Takvimini kullanmışlardır.

 

9. Küresel ısınmanın Dünya üzerindeki olumsuz etkisine 3 örnek olay yazınız.

 

10. Ruhr Bölgesi’nin gelişim aşamalarını kısaca anlatınız. 

 

NOT: Her soru 10 puandır, süre 30 dk’dır. Başarılar.

 

Hakan KILIÇ

Coğrafya Öğretmeni

Yorum Gönderin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir