II. Dünya Savaşı’nda imzalanan bir takım antlaşmalar

Küçük Antant: Orta Avrupa devletlerinden olan Çekoslovakya,Romanya ve Yugoslavya arasında olmuştur. Lokarno Antlaşması : Fransa ve Almanya arasında barışın devamını sağlamak amacıyla imzalanmıştır Kellog Paktı(1928) : Devletlerarası anlaşmazlıkları çözümlemek amacıyla Fransa ile Amerika arasında imzalanmıştır. Balkan Antantı(1934):Türkiye,Yunanistan,Romanya ve Yugoslavya arasında Avrupa’daki karşı sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır. Montrö Antlaşması(1936) :Türkiye,İngiltere,Sovyet Rusya,Fransa ve Romanya arasında Avrupa’daki… Okumaya devam et II. Dünya Savaşı’nda imzalanan bir takım antlaşmalar

İki Savaş Arası Dönemde Dünya

-Ulaşımda havacılık gelişti. -İlk radyo yayını yapıldı. (ABD-1920 ) -İzafiyet Teorisi – Albert Einstein Nobel Ödülünü aldı. (1921) -Calmette ve Guerin tüberküloza karşı BCG aşısını buldu. (1921) -Banting ve Best insülini buldu. (1922) -ABD’de Empire State Building yapıldı. (1931) -Fotoğraf, çizgi film, sinema gelişti. -Sinemada ses kullanıldı. -Alexander Fleming penisilini buldu. -Salvador Dali- Sürrealizm akımı… Okumaya devam et İki Savaş Arası Dönemde Dünya

Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

İTALYA’DA FAŞİZM -Mussolini liderliğinde Faşist Parti kuruldu. -Paris Barış Konferansı′nda İtalya′nın küçük düşürüldüğünü, faşist iktidarında Roma İmparatorluğu′nun yeniden kurulacağını ileri sürüyordu. -Ağustos 1922′de greve gitmeleri üzerine Roma′ya yürüyen Faşist Parti, hükümeti çekilmek zorunda bıraktı. İtalya kralı Ekim 1922′de Mussolini′yi Başbakanlığa getirdi. -İtalya′nın yayılmacı ve saldırgan politikası, Akdeniz ülkelerinde ve Avrupa′da endişeye yol açtı. 1927′de Amavutluk′u… Okumaya devam et Totaliter Rejimlerin Kuruluşu

İki Savaş Arası Avrupa

MİLLETLER CEMİYETİ -Dünya Savaşı′nın getirdiği büyük yıkım, barışı koruyacak devletlerarası bir örgütün kurulması düşüncesini güçlendirmiştir. Bu örgütün gerekliliği ABD Başkanı Wilson′un yayımladığı ilkelerde de vurgulanmıştı. Savaş sonunda bu amaçla ABD ve İngiltere arasında çalışmalar başlatılarak Paris Barış Konferansı′nda gerekli hazırlıklara girişilmiş, bu çalışmaların sonucunda Milletler Cemiyeti ortaya çıkmıştır. -Konferansın Ocak 1919′da yapılan toplantısında alınan karar… Okumaya devam et İki Savaş Arası Avrupa

1929 Dünya Ekonomik Burhanı

Genel Sebepler -ABD şirketlerinde oluşan tekelleşme -Amerika’nın verdiği kredileri tahil edememesi -Gayrimenkul sektöründeki yatırımların doğal afetler nedeniyle yerlebir olması nedenleriyle Kara Perşembe olarak anılan 24 Ekim 1929 günü Amerikan borsası dibe vurdu. -Amerika’da başlayan bu ekonomik kriz başta Avrupa olmak üzere tüm Dünyayı etkisi altına aldı.   ROOSEVELT VE YENİ DÜZEN (NEW DEAL) -ABD ekonomisi,… Okumaya devam et 1929 Dünya Ekonomik Burhanı

Meiji Restorasyonu

-Japonya’nın kendini geliştirme dönemidir. -Mutsuhito’nun kararları ile başlar. -Amerika ve Avrupa’ya öğrenci gönderildi. -Anayasa hazırlandı. -İlköğretim zorunlu hale getirildi. -Çağdaş bankacılık oluşturuldu. -Prusya’dan subaylar getirildi. Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır. Makale Yazarı : Merve Aydın

İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu Politikası

İNGİLTERE VE FRANSA’NIN ORTA DOĞU POLİTİKASI -İngiltere, Mekke Emiri Şerif Hüseyin ile antlaşma yapıp Arapları kendi yanına çekmeyi başardı. -Ancak İngiltere ve Fransa 1916 yılında gizli antlaşmalarla Orta Doğu topraklarını aralarında paylaşmışlardı. -Sovyet Rusya gizli antlaşmaları ortaya çıkardı. -İngiltere ve Fransa Wilson İlkelerine ters düşmemeye çalışarak Araplara bağımsız kazandırmak için savaşacaklarını bildirdiler. -Manda yönetimi kurma… Okumaya devam et İngiltere ve Fransa’nın Orta Doğu Politikası

Zeki Velidi Togan

ZEKİ VELİDİ TOGAN -Türk haklarının savunulması için mücadele etti. -Basmacı Hareketi’nin içinde bulundu. -Türkistan Milli Birliği’nin kurucusu ve ilk başkanıdır. -İstanbul Üniversitesi Genel Türk Tarihi Kürsüsünü kurdu. -Kutadgu Bilig’in yeni nüshasını buldu. Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır. Makale Yazarı : Merve Aydın

Basmacı Hareketi

BASMACI HAREKETİ -Türkistan’da SSCB’ye karşı başlatılan Türk bağımsızlık hareketidir. -İttihat ve Terakki Partisi de destek vermiştir. -Bu hareket Hokand şehrinde başladı ve Fergana’ya yayıldı. -Özellikle Enver Paşa bu harekete büyük destek verdi. -Rus baskıcı sonucu Basmacı Hareketi başarısız oldu. Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi gerekmektedir.Aksi hâlde yasal işlem başlatılacaktır. Makale Yazarı :… Okumaya devam et Basmacı Hareketi