Rusların Orta Asya’yı İstilası

RUSLARIN ORTA ASYA’YI İSTİLASI -Ruslar Türk ülkelerini işgal altına aldı. -Türk bağımsızlık hareketleri engellendi. -Rusların baskıcı idaresi yüzünden 1905 İhtilali çıkmıştır. -İsmail Gaspıralı ve Yusuf Akçura bu konuda çalışmalar yapmıştır. -Türkler Rus Çarlığı’ndan siyasi ve kültürel haklarının verilmesini istediler. -İstekleri kabul edilmeyen Türkler Milli İstiklal Ayaklanması’nı başlattılar. Bu yazı tamamen Sifrex.com‘a aittir.Alıntı yapılması halinde kaynak bildirilmesi… Okumaya devam et Rusların Orta Asya’yı İstilası

SSCB’nin Kuruluşu

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Kuruluşu -Lenin önderliğinde Bolşevik İhtilali ile gerçekleşti. -Romanov hanedanı iktidardan uzaklaştırıldı. -Çarlık Rusyası yıkıldı. Sovyet Rusya kuruldu. -Sovyet Rusya 3 Mart 1918 Brest Litovsk Antlaşması ile 1. Dünya Savaşı’ndan ayrıldı. -Rusya’da gerçekleşen iç savaşta ekonomi alt-üst oldu, sanayi üretimi bitme noktasına geldi. -Lenin N.E.P (Yeni Ekonomi Politikası) adı verilen politikayı uyguladı.… Okumaya devam et SSCB’nin Kuruluşu

Yüzyıllara Göre Türk Edebiyatı

13.Yüzyıl Divan Edebiyatı Hoca Denhani Aruz ölçsü ile din dışı şiirler yazmıştır. Divan şiirinin kurucusudur. Şiirlerini Farça yazmıştır ve Gazel şairidir. 1 Gazeli ve 9 Kasidesi Günümüze ulaşmıştır. Mevlana Celaleddin Rumi Mevlevilik tarikatının kurucusudur. Tasavvufi şiirleri Farçsa yazmıştır. Yapıtları: Divan-ı Kebir,Mesnevi,Fihi-Ma-Fih Sultan Veled Mevlana’nın oğludur.O da babası gibi tasavvufi şiirler yazmıştır. Yapıtları: Farsça Divan,İptidaname,Rubabname,İntihaname,Maar(nesir) Hoca… Okumaya devam et Yüzyıllara Göre Türk Edebiyatı

İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Geçiş Dönemi Göçebe yaşamdan yerleşik yaşama geçiş,saray sistemini benimseyiş,İslamiyet’i kabulleniş yeni bir edebiyatın oluşmasını sağlar.Bu Edebiyat 11.yy.’da başlar ve 19.yy’a kadar sürer.Arap ve İran kültürü ile ulusal kültürün kaynaşmasıyla oluşan bir edebiyattır. Bu Dönemin Ürünleri: Kutadgu Bilig:Mutluluk Veren Bilgi – Yusuf Has Hacip Tarafınca 1070 yılında yazılmıştır. Siyasetname özelliğini taşır. Karahan hükümdarına sunulmuş felsefi bir… Okumaya devam et İslamiyet Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Bu edebiyat 11. YY’a kadar sürmüştür.Yabacı etkilerden uzak kalmış;dil,biçim,ölçü ve ruh bakımlarından tam anlamıyla ulusal bir edebiyattır.   Sözlü Edebiyat Dönemi Türkler arasında yazının henüz kullanılmadığı esnada oluşan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir edebiyattır. Genel Özellikler Sığır,şölen,yuğ adı verilen törenlerde doğan şiirlerdir. Şiir,dans,müzik iç içedir. Şairler aynı zamanda büyücü,hekim,besteci,kahindirler Şairler genellikle şaman,ozan,baksı,kam diye anılırlar. Din… Okumaya devam et İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı

Önemli Yazar Ve Eserler

Halit Ziya U.:  -Mai Ve siyah Namık kemal: intibah-cezmi-vatan yahut silistre Yahya Kemal – OK Ahmet Haşim-Piyale,Göl Saatleri ( arkadaşlar ahmet haşim şarkı türünde çok iyidir ve Gece Şairidir) Faruk Nafiz Camlıbel– Han Duvarları, Çoban Cesmesi, Dinle neyden Orhan Seyfi Orhon: Fırtına ve Kar, Peri Kızı ve Çoban Hikayesi, Gönülden Sesler Halit Fahri Ozansoy: Rüya, Efsaneler,… Okumaya devam et Önemli Yazar Ve Eserler

Kellog Paktı

Fransa , Avrupa’daki durumunu güçlendirmek için ABD ile ilişkilerini geliştirmeye çalışmak istemiş. 12927’de Fransa ABD’ye aralarında hiç savaş yapmayacaklarına dair edebir bir barış paktı önerdi. ABD,1.Dünya Savaşı’ndan sonra yeniden Monroe politikasına dönüştü.(Not:Monroe Politikası.ABD Liderinin isminden gelmektedir.Bu Politika sadece ABD’nin kendi işleriyle ilgilenmesi başka hiç bir ülkenin yani Avrupanın iç işlerine karışmayacaktı.) Fakat ABD’den Fransa’ya gelen… Okumaya devam et Kellog Paktı

Balfour Deklarasyonu

İngilterenin 2 Kasım 1917’de yayımlanan Balfour Deklarasyounu’nda Yahudilere Filistin’de bir devlet açması vaad ediliyor. Bu Filistin topraklarında Siyonist işgaller başlayacaktı. İngilitere Dışişleri Bakanı Balfour 2 kasım 1917’de Siyonistlerin Lideri Lord Rotschild’e bir mektup göndererek Yahudi bir devletin kurulması için bütün imkanlarını kullanacağını belirmiştir. Vaad edilen olaylar aşağıdaki gibidir. 1-Filistin’de kurulacak bir Yahud devleti için İngilizlerin… Okumaya devam et Balfour Deklarasyonu