Memuriyetten öğretmenliğe geçiş sona erdi, KPSS şart

Kurum içi ve kurumlar arası atama yoluyla öğretmen alımına son verdi. Bütün adaylar için KPSS'yi ön şart yaptı. Böylece memuriyetten öğretmenliğe doğrudan geçişin önü kapandı. Öğretmen olmak isteyen kişinin memur olması, herhangi bir ayrıcalık getirmeyecek. MEB çalışanı bile olsa, ilk kez atanacak kişiler gibi KPSS puanına göre alınacak.

Daha önceki uygulamada, devlet memurları kurumlar arası ve kurum içi geçiş yöntemiyle KPSS şartı aranmaksızın öğretmen olabiliyordu. Milli Eğitim'de ya da herhangi bir bakanlıkta memur olarak çalışan kişi, öğretmenlik için gerekli şartları taşıması halinde memuriyetteki hizmet süresi esas alınarak öğretmenliğe geçebiliyordu. Bakanlık her atama döneminde kurum içi ve kurumlararası geçiş için belli bir kontenjan ayırıyordu. Yeni dönemde bu yönde tercihte bulunacak kişilerin KPSS puanına bakılacak. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre artık kurumlar arası ve kurum içi geçiş mümkün olmayacak. Kurum içi ve kurumlar arası ilk atama ile öğretmen atanmayacak. Tüm atama çeşitlerinde KPSS puanı kullanılacak. Bir diğer değişiklik ise görevden ayrılanların tekrar dönmek istemesi halinde uygulanan kontenjanla ilgili. Daha önce öğretmen olup adaylığı kaldırıldıktan sonra çeşitli nedenlerle görevden ayrılanların tekrar dönmek istemesi halinde yüzde 7'lik bir kontenjan ayrılıyordu. Yeni yönetmelikle bu oran yüzde 1'e düşürüldü. Bakanlıktan ayrılıp başka kurumlarda görev yapan öğretmenler de dönmek isterlerse bu yüzde 1'lik kontenjana tabi olacak.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir