ÖSYS’de Özel Durumu Bulunan Adaylar

OKUL BİRİNCİLERİ

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 45. maddesinin (a) fıkrası uyarınca, ortaöğretim okullarını birincilikle bitiren adaylar, genel kontenjana ek olarak yükseköğretim programlarında okul birincileri için ayrılacak kontenjanlardan yararlandırılacaklardır. 2011-2012 ders yılı okul birincileri bu kontenjanlardan, 2012-ÖSYS'ye girmek koşuluyla, sadece 2012-ÖSYS'de yararlanırlar.

 

Okul birincilerinin kendi okullarında en yüksek Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanına sahip olabilmeleri için okullarındaki en yüksek diploma notu/puanına sahip olmaları gerekir. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlıdır. Bu nedenle, tercihlerinin tümünü çok istenen programlar arasından yapan okul birincileri, puanlarının yüksek olmaması durumunda hiçbir programa yerleştirilmeyebilirler. Kılavuzda yer alan tüm genel kurallar, okul birincileri için de geçerlidir. 2012-ÖSYS'de 140'tan az YGS puanı alan okul birincileri, diğer adaylarda olduğu gibi yerleştirme işlemine alınmazlar.

 

BELLİ SANAT DALLARINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ADAYLAR

Belli sanat dallarında üstün yetenekli olduğu saptanan öğrencilerin yükseköğretim programlarına alınmalarıyla ilgili işlemler Yükseköğretim Kurulunun belirlediği esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2880 sayılı Kanun'la değişik 45. maddesinin (b) fıkrası ve Yükseköğretim Kurulunun 27.11.1985 tarihli kararı uyarınca devlet konservatuvarlarının müzik ve sahne sanatları bölümleri ile güzel sanatlar fakültelerinin resim ve heykel bölümlerinde okumak isteyenlerin, üstün yeteneklerinin saptanması için ilgili yükseköğretim kurumlarına doğrudan başvurmaları gerekmektedir. Bu adayların değerlendirme ve seçme işlemleri Yükseköğretim Kurulunun anılan kararı uyarınca ilgili rektörlüklerin oluşturduğu komisyonlar tarafından yapılacaktır.

 

TÜBİTAK YARIŞMALARINDA BAŞARILI OLAN ADAYLAR

ÖSYS'ye başvuran adaylardan ortaöğretim kurumlarında okumakta iken Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu – Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (TÜBİTAK-BİDEB) tarafından

  • Uluslararası bilim olimpiyatlarına ve proje yarışmalarına gönderilen ve dereceye giren,
  • Yurt içinde düzenlenen bilim olimpiyatlarında ve proje yarışmalarında dereceye giren

adaylar, katıldıkları ve derece aldıkları alanlarla ilgili yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterdikleri takdirde, bu programlara yerleştirilmelerinde adayın ilgili AOBP'leri ayrı bir katsayı ile çarpılarak 2012 yerleştirme puanlarına eklenecektir.

 

2012 yerleştirme puanlarına katılacak puanlar hesaplanırken, uluslararası bilim olimpiyatlarında altın madalya alanlara 0,10, gümüş madalya alanlara 0,09, bronz madalya alanlara 0,08; uluslararası bilim olimpiyatlarına katılan fakat derece alamayanlara 0,07; ulusal bilim olimpiyatları ile uluslararası proje yarışmalarında birinci olanlara 0,07, ikinci olanlara 0,06, üçüncü olanlara 0,05; ulusal proje yarışmasında birinci olanlara 0,05, ikinci olanlara 0,04, üçüncü olanlara 0,03 katsayısı uygulanacaktır. Birden fazla kategoride derecesi bulunan adaylar için en yüksek olan katsayı uygulanır. Bilim olimpiyatlarında veya proje yarışmalarında dereceye girenlerle ilgili yükseköğretim programları derece alınan alanlara göre 2012-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda verilecektir. 4702 sayılı Kanun'la 2547 sayılı Kanun'un 45. maddesine eklenen (d) bendi uyarınca TÜBİTAK'ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan isteyenler, alanlarındaki yükseköğretim programlarındanburslu programlar hariç istediklerine, sınavsız olarak kontenjan dışında Merkezimizce yerleştirileceklerdir. Bu adaylar burslu programlara yerleştirilmek istiyorlarsa 2012-ÖSYS'ye girmek ve kendilerine verilecek olan ek puanla merkezî yerleştirme işlemlerine dâhil olmak zorundadırlar. Sınavsız giriş hakkından yararlanmak isteyen adayların aşağıda belirtilen süre içinde TÜBİTAK'a başvuru yapmaları ve program tercihlerini bildirmeleri gerekir. Kazandıkları derece nedeni ile 2012-ÖSYS'ye girmeyip sınavsız yerleştirilme hakkından yararlanmak isteyen adayların da mutlaka 2012-ÖSYS'ye başvurmaları gerekmektedir.

 

Bu nedenle, yukarıdaki uygulamaların yapılabilmesi için 2012-ÖSYS'ye başvurmuş adayların, 4 Haziran-24 Temmuz 2012 tarihleri arasında TÜBİTAK'ınhttps://e-bideb.tubitak.gov.trİnternetadresinden bireysel olarak başvuru yapmaları ve onayladıkları başvuru formunun çıktısını alıp imzaladıktan sonra TÜBİTAK'a 24 Temmuz 2012 günü mesai bitimine kadar ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların katıldıkları olimpiyat veya proje yarışmaları, aldıkları derece, tercihleri, T.C. Kimlik Numaraları, adları ve soyadlarının, TÜBİTAK tarafından ÖSYM'ye en geç27 Temmuz 2012 tarihinde ulaşacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Bilim olimpiyatları ile proje yarışmalarında derecelere uygulanacak katsayılar ve sınavsız giriş, ÖSYS'ye ilk kez başvurulduğu yıl uygulanır, bundan sonraki ÖSYS'lerde bu adaylar için herhangi bir uygulama yapılmaz. Derece alan adaylar ilk kez ÖSYS'ye başvurdukları yıl, TÜBİTAK'a süresi içinde başvurarak bilgilerinin bu kurum tarafından ÖSYM'ye resmen ulaştırılmasını sağlamalıdırlar.

 

 

SPOR DALLARINDA ÜSTÜN BAŞARILI OLAN ADAYLAR

Spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar, spor alanlarında yükseköğretim programlarına yerleştirilirken bu adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanları, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir katsayı ile çarpılarak 2012-YGS puanlarına eklenecektir. Bu uygulamadan yararlanabilmek için1.Grupta; Olimpiyat Oyunları, Paralimpik ve Deafolimpik Oyunları, Büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri,2.Grupta; Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan branşların Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, Karadeniz Oyunları, Dünya ve Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları, CISM (Uluslararası Askerî Sporlar Konseyi) tarafından düzenlenen Dünya Askerî Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonası, ISF (Uluslararası Okul Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonaları, Olimpik branşlarda uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, Ferdi branşlarda en az 17 ülke sporcusu, Takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvaları,3.Grupta; Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oyunları'nda 1., 2. veya 3.'lük kazanılması gerekir. Bu adaylar, merkezî yerleştirme dışında, YGS puanları, Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı puanları, yükseköğretim programlarının kontenjanları ve adayların tercihleri göz önünde tutulmak suretiyle ÖSYM'ce yerleştirilecektir. 2012-2013 öğretim yılında spor ile ilgili alanlarda bir yükseköğretim programında okumak isteyenlerin,12 Mayıs 2011 tarihinden sonraki bir tarihte ilgili federasyonlarından alacakları/aldıkları Millî Sporcu Belgelerinin asıllarını veya noter tasdikli örneğini bir dilekçe ekinde30 Temmuz 2012 tarihine kadar Merkezimize göndermeleri gerekmektedir. Bu adayların 2012-YGS'ye girmiş ve puanı hesaplanmış olmalıdır. Başvurusu geçerli adaylara 2012 Ağustos ayı içerisinde beden eğitimi ve spor programlarının yer aldığı Tercih Formu gönderilecektir. Adaylar tercihlerini belirterek bu Formu Merkezimize geri göndereceklerdir. Yerleştirme işlemi 2012 Eylül ayı içinde yapılacaktır. 2011-ÖSYS'de bu imkândan yararlanarak bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar 2012-ÖSYS'de aynı imkândan yararlanmak için tekrar başvurduklarında, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen katsayının yarısı kadar bir katsayı uygulanacaktır.

 

ÖZÜRLÜ ADAYLAR

Bedensel özelliklerinde ağır derecede ve sürekli olarak işlev kaybı veya bozukluğu (örneğin, bütün düzeltmelere rağmen bedensel, görme veya işitme gücünde tam ya da önemli ölçüde eksiklik) olması nedeniyle eğitim-öğretim hizmetlerinden yeterince yararlanamayan adayların seçme ve yerleştirme işlemleri, ÖSYM Yönetim Kurulunun saptayacağı bir yöntemle, özür türü, özür derecesi, puanları ve tercihleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Bu durumdaki adaylar bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporuyla kimlik bilgilerinin yer aldığı, özürlerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan bir dilekçeyi 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek başvuru yaptıkları Başvuru Merkezine teslim edecekler,İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan adaylar ise başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştıracaklardır. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra özürlü duruma gelen adayların sağlık raporlarını bir dilekçe ekinde hemen ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir.28 Mart 2012 tarihi saat 17.00'ye kadar ÖSYM'ye ulaşan ve sağlık kurulunca raporları kabul edilen adaylar özürlü aday olarak sınava alınacaklardır. Daha önceki yıllarda özürlü olarak ÖSYS'ye başvuran ve raporları kabul edilen adaylar, özür durumlarında bir değişiklik olmasa da bu durumlarını belirten bir dilekçeyi ve eski raporlarının bir fotokopisini 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM'ye ulaştırmalıdır. Bu raporlarda belirtilen özür dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceği kurullarca incelenecek, adayların özürleri yüzünden ayrı bir seçme ve yerleştirme işlemine tabi tutulup tutulmayacakları bu incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. ÖSYM'nin yetkili kurullarınca raporları kabul edilmeyen adaylar ÖSYS'ye başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, özür durumlarına göre ayrı salonlarda sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici verilecektir. Bu adayların Sınava Giriş Belgelerinde"Özürlü Salonu" yazılı olacaktır. Soru kitapçığını hiç okuyamayacak derecede görme özürlü olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacaktır.

 

Özürlü adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık kurulu raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin yetkili kurullarınca kabul edildiği takdirde, adaylar bu gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar Aday Başvuru Formunun 26. alanındaki Açıklama kısmına ve dilekçelerine "Tekerlekli sandalye ile sınava girmek istiyorum." yazacaklardır.

 

İşitme özürlü adayların raporlarında, işitme özürünün tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma özürlerinin olup olmadığının (ve varsa derecesinin) yer alması zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini de eklemelidir. Özürlü adaylarla ilgili bu kurallarİnternet ile bireysel başvuru yapacak özürlü adaylar için de aynen geçerlidir.

 

KKTC'DEN BAŞVURAN ADAYLAR

KKTC'den başvuran adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında yer alan banka hesap numarasına yatıracaklar ve başvurularını KKTC'deki başvuru merkezlerinden birinde yapacaklardır. Bu adaylarİnternet üzerinden bireysel başvuru yapamayacaklardır. Başvuruda banka dekontunun bir örneğini Başvuru Merkezine vereceklerdir.

 

YURT DIŞINDAN (KKTC HARİÇ) BAŞVURAN ADAYLAR

Türkiye dışında oturan adaylar, 2012-ÖSYS Aday Başvuru FormundaYAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına semt, oturulan şehir ve ülke adını da yazacaklar; bu adaylarİL KODU bilgi alanına "91" yazacaklardır. Yurt dışında bulunan adaylar sınav ücretlerini göndermek için şu iki yoldan birini seçebilirler:

 

• İsteyen adaylar, yurt içindeki yakınları yardımıyla, 2.5. maddede belirtilen kurallara göre gerekli ücreti yatırabilirler. Bu şekilde ücret yatıran adaylardan bireysel başvuru hakkı olanlar,İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapabileceklerdir. Postayla başvuru yapacak adaylar ise, bir yakını tarafından yurt içinden sınav ücretinin yatırılmasını sağlayacak, ücreti yatıran yakınından banka dekontunu iki nüsha olarak edinecek ve dekontun bir nüshasını 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek ÖSYM'ye ulaştıracaktır. Dekontun diğeri aday tarafından saklanmalıdır.

 

• İsteyen adaylar, ödemeleri gereken ücreti döviz olarak bankaya yatırabilirler. Hesap numaraları kılavuzun arka kapağında yazılıdır. Bu yolla sınav ücreti yatıran adaylar, ücreti yatırdıklarını gösteren banka veya posta havale makbuzunu, 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyerek posta yoluyla başvuru yapacaklardır. Sınav ücretini döviz olarak bankaya yatıran adaylar bireysel başvuru hakları olsa bile,İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapamazlar.

 

Yurt dışında bulunan adaylardan postayla başvuru yapacak olanlar, 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formunu ve eklerini Merkezimize iadeli taahhütlü olarak göndereceklerdir. Yurt dışında (KKTC hariç) oturmakta olan adayların, en geç16 Ocak 2012 tarihi saat 17.00'ye kadar Merkezimize ulaşan belgeleri işleme konulacaktır. 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formunu kurallara uygun olarak doldurmayan, ekleri eksik, banka veya posta havale makbuzu geçersiz olan ve tüm bunları süresi içinde Merkezimize ulaştırmayan adayların belgeleri işleme konulmayacaktır.

 

YURT DIŞINDA ÖĞRENİM GÖREN (TRANSKRİPTLİ) ADAYLAR

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayan/sürdüren adaylar, 2012-ÖSYS Aday Başvuru FormundaOKUL ADI alanına "Yurt Dışı",OKUL KODU alanına ise örgün lise için " 910012", açık öğretim lisesi için "919004" yazacaklardır.

 

  • Ortaöğrenimlerini yurt dışında bitirmiş olanlar,diplomalarının onaylı bir örneği ile birlikte yurt dışındaki öğrenimleri sırasında aldıkları dersleri ve notları gösterir belgeyi (transkript);

 

  • hâlen ortaöğrenimlerini yurt dışında sürdürmekte olanlar,2011-2012 öğretim yılında mezun olabileceklerine ilişkin okullarından alacakları onaylı bir belge ile birlikte yurt dışındaki (son sınıf hariç) öğrenimleri sırasında aldıkları dersleri ve notları gösterir transkriptlerini (Bu adaylar, son sınıfta aldıkları notları gösteren transkriptlerini 2012 Haziran ayının sonuna kadar ÖSYM'ye ulaştırmalıdır.);

 

  • ortaöğrenimlerinin birinci veya ikinci yıllarını veya her iki yılını da yurt içindeki bir okulda okuduktan sonra yurt dışına giderek son sınıfını hâlen orada okuyanlar veya son sınıfını orada okuduktan sonra mezun olanlar,yurt içinde okudukları yıllara ait tasdiknamelerinin onaylı örneği ile yurt dışında okudukları yıllara ait transkriptlerini;

 

  • ortaöğrenimleriyle ilgili öz geçmişlerini (okul adı, yıl, okul türü, alan, okudukları ülke adı vb.) anlatan bir dilekçe ile birlikte zarf içine koyacaklar ve 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formuna ekleyeceklerdir. Posta yoluyla başvuru hakkı olanlar ileİnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan adaylar bu belgelerini posta ile başvuru süresi içerisinde ÖSYM'ye ulaştıracaklar, bir başvuru merkezi aracılığıyla başvuru yapanlar ise başvuru yaptıkları Başvuru Merkezine teslim edeceklerdir. Bu adayların ayrıca;mezun oldukları veya okumakta oldukları okulların Türk liselerine denk olduğunu gösteren yurt içinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerinden, yurt dışında Eğitim Müşavirliklerimizden/ Ataşeliklerimizden alacakları alan tespitinin ve diploma notlarının da belirtildiği denklik belgesini de dilekçelerine eklemeleri gerekir.

 

Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayan/sürdüren adaylardan daha önceki yıllarda ÖSYS'ye ve/veya Yurtdışında Çalışanların Çocukları İçin Yükseköğretime Giriş Sınavına (YÇS) başvuru yapanların, bu sınavlardan hangisine ve hangi yılda başvuru yaptıklarını belirten bir dilekçeyi de ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 

YURT DIŞINDA YÜKSEKÖĞRENİM GÖRMEK İSTEYENLER

2012-2013 öğretim yılında kendi imkânlarıyla yurt dışında yükseköğrenim görmek isteyenlerin, öğrenim görmek istedikleri yükseköğretim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK) tanınıp tanınmadığına ilişkin http://www.yok.gov.trİnternetadresinden veya Denklik Bilgi Edinme, YÖK Başkanlığı Bilkent/Ankara adresinden bilgi almaları, Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'ni incelemeleri yararlarına olacaktır. Diploma denklik başvurusunda istenecek belgelere YÖK'ünhttp://www.yok.gov.trİnternetadresinden ulaşılabilecektir.

 

Yurt dışında öğrenime başlayan öğrencilerden, Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş başvurularında ÖSYS sonucu veya aşağıda belirtilen muadil sayılan belgeler aranacaktır. Bu adayların yurt dışında öğrenime başladıkları yılda ÖSYS'ye girmiş olmaları, ön lisans programları için YGS'de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, lisans programları için LYS'de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan almaları şartı aranacaktır. SAT 1 (Minimum 1000 puan) ACT (Minimum 21 Puan) Abitur

Fransız Bakaloryası GCE A Level Sertifikası (Minimum 2 ders) Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita)

 

BİRDEN FAZLA ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN DİPLOMA ALMIŞ OLAN ADAYLAR

En az iki diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2011-2012 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, 2012-ÖSYS'ye başvururlarken bu okullardan birini seçeceklerdir. Ancak başvurusunu son sınıf öğrencisi olarak yapacak olan adaylar mezun olamadıklarında, kazandıkları yükseköğretim programına kayıt yaptıramayacaklarını göz önünde bulundurmalıdırlar.

 

ÖSYS'YE   BAŞVURMUŞ ANCAK 2010-2011 ÖĞRETİM YILINDA MEZUN OLAMAMIŞ ADAYLAR

Bu durumda olan adaylar, başvuru sırasında mezun durumda değillerse, 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formunun 11.ÖĞRENİM DURUMU bilgi alanına durumlarına göre,"1. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okumaktayım." veya"2. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında beklemeliyim." ifadesini yazacaklardır. Ortaöğretim kurumlarında okumakta iken ÖSYM'ce 2011-ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adaylar, başvuru sırasında mezun durumda iseler, 2012-ÖSYS Aday Başvuru Formunun11. ÖĞRENİM DURUMU bilgi alanına"4. Bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra ÖSYM'ce yerleştirilmedim ve ön kayıtla kayıt olmadım." ifadesini yazacaklar ve okullarından alacakları hangi tarihte mezun olduklarını gösteren onaylı belgeyi bu durumlarını ayrıntılı açıklayan dilekçeleri ile birlikteen geç 8 Haziran 2012 tarihine kadarÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine göndereceklerdir. Bu yapılmadığı takdirde adaylar, bir önceki yıl yerleştirilmiş aday işlemi göreceklerdir.

 

2012-ÖSYS'ye başvurma sırasında mezun durumda olmayan ancak, başvurduktan sonra2012 Haziran ayı öncesinde mezun olan adaylar kılavuzun sonundaki2012-ÖSYS Öğrenim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneğini dolduracaklar, bu dilekçeye diploma veya öğrenim belgelerinin onaylı bir örneğini ekleyecekler ve bu evrakı en geç 8 Haziran 2012 tarihine kadar ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığına ulaştıracaklardır. 2011 -ÖSYS'de bir yükseköğretim programına yerleştirildiği hâlde o yıl mezun olamadığı için kayıt yaptıramayan adayların, bir önceki yıl yerleştirilmemiş aday işlemi görebilmeleri için bu durumlarını belirten bir dilekçeyi de aynı evrakla birlikte ÖSYM'ye ulaştırmaları gerekmektedir.

 

ÖSYS'YE   BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR

Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar:2012-ÖSYS'ye başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde (1-9. bilgi alanları) değişiklik olan adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS'te yapıldıktan sonra aday tarafından ÖSYM'ninhttp://ais.osym.gov.tradresinden yapılabilecektir.

Kimlik Bilgilerinin "UYRUĞU" Alanında Değişiklik Olanlar:2012-ÖSYS'ye başvurduktan sonra uyruğunda (10. bilgi alanı) değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır.

 

Öğrenim Bilgilerinde Değişiklik Olanlar:2012-ÖSYS'ye başvurduktan sonra öğrenim bilgilerinde(11-18. bilgi alanları) değişiklik olan adaylar, kılavuzun sonunda yer alan2012-ÖSYS Öğrenim Bilgileri Değişikliği Dilekçe Örneğini kullanarak ve dilekçenin sonundaki açıklamaları okuyup ilgili belgeleri ekleyerek Merkezimizeen geç 8 Haziran 2012 tarihine kadar başvuracaklardır.

 

Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: 2012-ÖSYS'ye başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim bilgileri ile boy ve kilo bilgilerinde(19-25. bilgi alanları) değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini http://ais.osym.gov.trİnternetadresinden kendileri değiştirebileceklerdir.

 

Başvuru yaptıktan sonra YGS'ye girme isteğinde değişiklik yapmak isteyen adayların, başvuru süresi içinde ÖSYM'ninİnternet sayfasında "2012-YGS'ye Girme İsteği Değişikliği" başlıklı alana girmeleri ve buradaki açıklamalar doğrultusunda istenilen işlemleri yapmaları gerekir.

 

ÖSYM'ninhttp://ais.osym.gov.trİnternetadresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler, ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.

 

DİPLOMALARINDA DİPLOMA NOTLARI YAZILI OLMAYANLAR

Diplomalarında diploma/mezuniyet notu belirtilmemiş adaylar, Aday Başvuru Formunun "17. Not Sistemi" alanında "10'lu" seçeneğini işaretleyecekler ve "18. Diploma Notu/Puanı" alanına diploma dereceleri"orta" ise5,50; "iyi" ise7,00; "pekiyi" ise8,50 yazacaklardır. (Yurt dışında öğrenim görenler hariç.)

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir