ÖSYS’ye Başvuru Nasıl Yapılır?

ÖSYS Kılavuzuna Erişim:

ÖSYS'ye başvurmak isteyen adaylar, ÖSYS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişebilirler veya başvuru merkezlerine örnek olarak gönderilen basılı kılavuzu inceleyebilirler.

Başvuru Merkezleri:

Ortaöğretim Kurumu (Okulu) Müdürlükleri ve ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri ÖSYS'de başvuru merkezi olarak görev yapacaklardır. Aynı adreste birden çok ortaöğretim okulunun bulunduğu durumlarda, bu okulların hepsine hizmet veren bir başvuru merkezi bulunmaktadır. Özetle her ortaöğretim okulunun bağlı olduğu bir başvuru merkezi vardır. ÖSYS Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM'ninhttp://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır.

 

Başvuruların Nasıl Yapılacağının Belirlenmesi:

 Başvurular, Çizim 1'de de görüldüğü gibi aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

 • Henüz mezun olmamış, son sınıf düzeyindeki adaylar başvurularını okullarının bağlı olduğu başvuru merkezine yapacaklardır. Okulun bağlı olduğu başvuru merkezi çalışır durumda değilse okul müdürü adayları belirli bir başvuru merkezine yönlendirecektir.

 

 • Mezun durumdaki adaylardan

2010 ve 2011-ÖSYS'nin her ikisine de başvurmamış olanlar ile 2010 veya 2011 ÖSYS başvurularından en az birini bir başvuru merkezi aracılığıyla yapmamış olan adaylar,

2010 veya 2011-ÖSYS'ye başvurmuş olanlardan son başvurusuna göre öğrenim bilgilerinde (Aday Başvuru Formunun 12-18. alanlarında) değişiklik olanlar başvurularını istedikleri başvuru merkezine yapabilirler.

 

 • Mezun durumdaki adaylardan 2010 veya 2011-ÖSYS'ye bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvurmuş olan ve öğrenim bilgilerinde (12-18. alanlarda) değişiklik olmayan adaylar, başvurularını; isterlerse bireysel olarak İnternet aracılığıyla isterlerse diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabilirler.

 

 • Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapması gereken adaylardan, başvuruların yapılacağı tarihler arasında sürekli yurt dışında bulunan, sürekli hastalık ya da sürekli tutukluluk gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvurularını postayla yapabileceklerdir. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır.

 

Aday Başvuru Formunun Doldurulması:

Başvurusunu bir başvuru merkezinden yapacak adaylar kılavuzun 2.4. maddesini ve Aday Başvuru Formunun arkasındaki açıklamaları dikkatle okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

 

Aday Başvuru Formunun Onaylatılması:

 

Son sınıf düzeyindeki adaylar Aday Başvuru Formundaki öğrenim bilgilerini okudukları okulun bir yetkilisine onaylatacaklardır (Bakınız Çizim 2.).

 

Başvuru Ücretinin (YGS veya Sınavsız Geçiş Ücretinin) Yatırılması:

Ücretler ile ilgili bilgiler kılavuzun 2.5. (yurt içinden başvuranlar için) ve 10.7. (yurt dışından başvuranlar için) maddelerinde yer almaktadır. Adayın, başvuru merkezine gelmeden önce başvuru ücretini yatırmış olması gerekir. Ücretini yatırmayanların başvuru işlemi gerçekleştirilemeyeceği için adayların, ücretlerini zamanında yatırmaları önemlidir. 2010 veya 2011- ÖSYS'ye bir Başvuru Merkezi aracılığıyla başvuran ve bilgilerinde hiçbir değişiklik olmayıpİnternet üzerinden başvuru yapacak adaylar için de aynı kural geçerlidir.

 

Aday Başvuru Formunun Başvuru Merkezine Teslim Edildiği/Edilmediği Durumlar:

 

Başvurularını başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adaylar başvuru merkezine bizzat giderek (Bakınız 2.6. ve Çizim 2.) başvuru işlemini tamamlatacaklardır. Başvuru sırasında:

 

 • Ekinde ÖSYM'ye ulaştırılacak

  1. Sağlık raporu,
  2. Mezun durumda olan adaylardan ilk defa ÖSYS'ye başvuranlar ile son başvurusuna göre mezuniyet bilgilerinde değişiklik bulunanların (Aday Başvuru Formunun 12-18. alanlarında yer alan öğrenim bilgilerinde değişiklik olanlar) diplomalarının onaylı bir örneği,
  3. Yurt dışındaki bir ortaöğretim kurumundan mezun olacak/olanların transkriptleri ve mezunsa ayrıca diplomalarının onaylı örneği bulunan Aday Başvuru Formları, ekleri ile birlikte görevliler tarafından teslim alınacaktır.

 

DİPLOMALARA İLİŞKİN ÖNEMLİ NOT: Başvuru Merkezlerince, yukarıdaki 2. ve 3. maddelerde sözü edilen adayların dışındaki adaylardan kesinlikle diploma örneği alınmamalı ve ÖSYM'ye gönderilmemelidir.

 

 • Başvuru işlemini postayla yapacak adaylar ise Aday Başvuru Formu ve eklerini başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaştıracaklardır (Bakınız 2.6. ve 10.7.). Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşan ve kurallara uygun olan belgeler işleme alınacak, bu sürede ulaşmayan belgeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM'ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
 • Ekinde hiçbir belge bulunmayan Aday Başvuru Formu adayın kendisinde kalacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir