Özel Yetenek Gerektiren Eğitim Programları İle İlgili İşlemler

Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alan Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Rekreasyon, Spor Bilimleri ve Spor Yöneticiliği programlarına (Bu programlar bundan böyle "Eğitim Programları" olarak adlandırılacaktır.) öğrenci seçme işlemleri aşağıdaki hususlar göz önünde tutularak yapılacaktır.

 1. Başvurular üniversiteler tarafından alınacaktır.
 2. Eğitim programlarına başvurabilmek için adayların 2012-YGS'ye girmiş olmaları zorunludur.
 3. Başvuru için gazetelere ve diğer yayın organlarına verilecek ilanlarda;
 4. liseler, meslek liseleri, öğretmen liseleri, güzel sanatlar liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin Müzik, Resim, Sanat, Sanat (Müzik), Sanat (Resim), Spor ile Uygulamalı Resim alanlarından mezun olan adaylardan ve millî sporculardan, mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların 2012-YGS'de puan türüne bakılmaksızın (140'dan az olmamak koşuluyla), en az kaç puan almış olmaları gerektiği,
 5. yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın (180'den az olmamak koşuluyla) en az kaç puan gerektiği

bilgileri yer alacaktır.

 1. Eğitim programları için, programın özelliğine göre, yetenek sınavları üniversitelerce hazırlanacak, uygulanacak ve sınavın sonuçları toplanarak bir puan hâlinde ifade edilecektir. Bu puana bundan böyle Özel Yetenek Sınavı Puanı (ÖYSP) denecektir.
 2. Üniversiteler, Özel Yetenek Sınavına giren adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarını (AOBP) ÖSYM'ninİnternet adresinden 2012 LYS sonuçları açıklandıktan sonra edinebileceklerdir.
 3. Yerleştirmeye esas olan puanın hesaplanması için aşağıdaki üç puan belli ağırlıklarla çarpılarak toplamı alınacaktır.
 4. ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP)
 5. Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanı (AOBP) (AOBP-SÖZ, AOBP-SAY, AOBP-EA puan türlerinin en yükseği)
 6. 2012-YGS Puanı (YGS-P) (YGS puanlarının en yükseği)

7. Özel Yetenek Sınavı Puanının (ÖYSP) ağırlıklandırmaya girebilmesi için bu puanların standart puanlara çevrilmesi gerekir. ÖYSP'lerin standart puana çevrilmesi için önce ÖYSP dağılımının ortalaması ve standart sapması hesaplanacak, daha sonra da her aday için aşağıdaki formül kullanılarak ÖYSP Standart Puanı hesaplanacaktır.

 

ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP – SP) = 10 x {(Adayın ÖYSP Puanı – ÖYSP Puan Dağılımının Ortalaması) / ÖYSP Puan Dağılımının Standart Sapması} + 50

 

Bu durumda her adayın bir ÖYSP Standart Puanı (ÖYSP-SP) olacaktır. ÖYSP-SP dağılımının ortalaması 50, standart sapması 10'dur.

 1. Yerleştirmeye esas olacak puan ( Yerleştirme puanı = YP ) aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanacaktır.
 2. Aday aynı alandan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday Güzel Sanatlar Lisesinin Resim alanından geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 YGS-P ) + ( 0,03 x AOBP )

 1. Aday diğer alanlardan geliyorsa (Örneğin, Resim-İş Öğretmenliği programı için aday genel lisenin Sosyal Bilimler alanından geliyorsa)

YP = ( 1,17 x ÖYSP-SP ) + ( 0,11 x AOBP ) + ( 0,22 YGS-P )

 1. 2011-ÖSYS'de, YGS/LYS puanı veya özel yetenek sınavı sonucu ile örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adayların ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarına uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecektir. Bu kural Açık öğretimin kontenjan sınırlaması olan programları için de uygulanacaktır. Sınavsız geçiş ile meslek yüksekokulları veya açık öğretimin kontenjan sınırlaması olmayan programlarına 2011-ÖSYS'de yerleştirilen adaylara bu kural uygulanmayacaktır.
 2. Adaylar YP puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere sıraya konacak ve kontenjan sayısı kadar aday sınavı kazanmış olacaktır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir