Osmanlı Devleti Kurum Sorusu

Osmanlı Devleti’nde, I.İmarethane II.Hastane III.Vakıf kurumlarından hangileri sosyal amaçlıdır ? A)Yalnız I B)Yalnız II C)Yalnız III D)II ve III E)I,II ve III Cevabımız E

Yayım tarihi
Tarih Soruları olarak sınıflandırılmış